Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 13

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 13)

τῆσ γὰρ Τυρρηνίασ κατὰ τὴν ὀνομαζομένην πόλιν Ποπλώνιον νῆσόσ ἐστιν, ἣν ὀνομάζουσιν Αἰθάλειαν. αὕτη δὲ τῆσ παραλίασ ἀπέχουσα σταδίουσ ὡσ ἑκατὸν τὴν μὲν προσηγορίαν εἴληφεν ἀπὸ τοῦ πλήθουσ τοῦ κατ’ αὐτὴν αἰθάλου. πέτραν γὰρ ἔχει πολλὴν σιδηρῖτιν, ἣν τέμνουσιν ἐπὶ τὴν χωνείαν καὶ κατασκευὴν τοῦ σιδήρου, πολλὴν ἔχοντεσ τοῦ μετάλλου δαψίλειαν. οἱ γὰρ ταῖσ ἐργασίαισ προσεδρεύοντεσ κόπτουσι τὴν πέτραν καὶ τοὺσ τμηθέντασ λίθουσ κάουσιν ἔν τισι φιλοτέχνοισ καμίνοισ· ἐν δὲ ταύταισ τῷ πλήθει τοῦ πυρὸσ τήκοντεσ τοὺσ λίθουσ καταμερίζουσιν εἰσ μεγέθη σύμμετρα, παραπλήσια ταῖσ ἰδέαισ μεγάλοισ σπόγγοισ. ταῦτα συναγοράζοντεσ ἔμποροι καὶ μεταβαλλόμενοι κομίζουσιν εἴσ τε Δικαιάρχειαν καὶ εἰσ τἄλλα ἐμπόρια.

ταῦτα δὲ τὰ φορτία τινὲσ ὠνούμενοι καὶ τεχνιτῶν χαλκέων πλῆθοσ ἀθροίζοντεσ κατεργάζονται, καὶ ποιοῦσι σιδήρου πλάσματα παντοδαπὰ. τούτων δὲ τὰ μὲν εἰσ ὅπλων τύπουσ χαλκεύουσι, τὰ δὲ πρὸσ δικελλῶν καὶ δρεπάνων καὶ τῶν ἄλλων ἐργαλείων εὐθέτουσ τύπουσ φιλοτεχνοῦσιν· ὧν κομιζομένων ὑπὸ τῶν ἐμπόρων εἰσ πάντα τόπον πολλὰ μέρη τῆσ οἰκουμένησ μεταλαμβάνει τῆσ ἐκ τούτων εὐχρηστίασ. μετὰ δὲ τὴν Αἰθάλειαν νῆσόσ ἐστιν ἀπέχουσα μὲν ταύτησ ὡσ τριακοσίουσ σταδίουσ, ὀνομάζεται δὲ ὑπὸ μὲν τῶν Ἑλλήνων Κύρνοσ, ὑπὸ δὲ τῶν Ῥωμαίων καὶ τῶν ἐγχωρίων Κόρσικα.

αὕτη δ’ ἡ νῆσοσ εὐπροσόρμιστοσ οὖσα κάλλιστον ἔχει λιμένα τὸν ὀνομαζόμενον Συρακόσιον. ὑπάρχουσι δ’ ἐν αὐτῇ καὶ πόλεισ ἀξιόλογοι δύο, καὶ τούτων ἡ μὲν Κάλαρισ, ἡ δὲ Νίκαια προσαγορεύεται. τούτων δὲ τὴν μὲν Κάλαριν Φωκαεῖσ ἔκτισαν, καὶ χρόνον τινὰ κατοικήσαντεσ ὑπὸ Τυρρηνῶν ἐξεβλήθησαν ἐκ τῆσ νήσου.

τὴν δὲ Νίκαιαν ἔκτισαν Τυρρηνοὶ θαλαττοκρατοῦντεσ καὶ τὰσ κατὰ τὴν Τυρρηνίαν κειμένασ νήσουσ ἰδιοποιούμενοι. ἐπὶ δέ τινασ χρόνουσ τῶν ἐν τῇ Κύρνῳ πόλεων κυριεύοντεσ ἐλάμβανον παρὰ τῶν ἐγχωρίων φόρουσ ῥητίνην καὶ κηρὸν καὶ μέλι, φυομένων τούτων δαψιλῶν ἐν τῇ νήσῳ. τὰ δ’ ἀνδράποδα τὰ Κύρνια διαφέρειν δοκεῖ τῶν ἄλλων δούλων εἰσ τὰσ κατὰ τὸν βίον χρείασ, φυσικῆσ ταύτησ τῆσ ἰδιότητοσ παρακολουθούσησ.

ἡ δ’ ὅλη νῆσοσ εὐμεγέθησ οὖσα πολλὴν τῆσ χώρασ ὀρεινὴν ἔχει, πεπυκασμένην δρυμοῖσ συνεχέσι καὶ ποταμοῖσ διαρρεομένην μικροῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION