Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 12

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 12)

ἡμεῖσ δ’ ἐπεὶ τὰ περὶ τὰσ Αἰολίδασ νήσουσ διήλθομεν, ἐν μέρει τὰσ ἐκ θατέρου μέρουσ νήσουσ κειμένασ ἀναγραφῆσ ἀξιώσομεν. τῆσ γὰρ Σικελίασ ἐκ τοῦ κατὰ μεσημβρίαν μέρουσ νῆσοι τρεῖσ πρόκεινται πελάγιαι, καὶ τούτων ἑκάστη πόλιν ἔχει καὶ λιμένασ δυναμένουσ τοῖσ χειμαζομένοισ σκάφεσι παρέχεσθαι τὴν ἀσφάλειαν. καὶ πρώτη μέν ἐστιν ἡ προσαγορευομένη Μελίτη, τῶν Συρακουσῶν ἀπέχουσα σταδίουσ ὡσ ὀκτακοσίουσ, καὶ λιμένασ μὲν ἔχει πολλοὺσ καὶ διαφόρουσ ταῖσ εὐχρηστίαισ, τοὺσ δὲ κατοικοῦντασ ταῖσ οὐσίαισ εὐδαίμονασ·

τεχνίτασ τε γὰρ ἔχει παντοδαποὺσ ταῖσ ἐργασίαισ, κρατίστουσ δὲ τοὺσ ὀθόνια ποιοῦντασ τῇ τε λεπτότητι καὶ τῇ μαλακότητι διαπρεπῆ, τάσ τε οἰκήσεισ ἀξιολόγουσ καὶ κατεσκευασμένασ φιλοτίμωσ γείσσοισ καὶ κονιάμασι περιττότερον. ἔστι δ’ ἡ νῆσοσ αὕτη Φοινίκων ἄποικοσ, οἳ ταῖσ ἐμπορίαισ διατείνοντεσ μέχρι τοῦ κατὰ τὴν δύσιν ὠκεανοῦ καταφυγὴν εἶχον ταύτην, εὐλίμενον οὖσαν καὶ κειμένην πελαγίαν·

δι’ ἣν αἰτίαν οἱ κατοικοῦντεσ αὐτὴν εὐχρηστούμενοι κατὰ πολλὰ διὰ τοὺσ ἐμπόρουσ ταχὺ τοῖσ τε βίοισ ἀνέδραμον καὶ ταῖσ δόξαισ ηὐξήθησαν. μετὰ δὲ ταύτην τὴν νῆσόν ἐστιν ἑτέρα τὴν μὲν προσηγορίαν ἔχουσα Γαῦλοσ, πελαγία δὲ καὶ λιμέσιν εὐκαίροισ κεκοσμημένη, Φοινίκων ἄποικοσ.

ἑξῆσ δ’ ἐστὶ Κέρκινα, πρὸσ τὴν Λιβύην νενευκυῖα, πόλιν ἔχουσα σύμμετρον καὶ λιμένασ εὐχρηστοτάτουσ, οὐ μόνον ταῖσ ἐμπόροισ, ἀλλὰ καὶ ταῖσ μακραῖσ ναυσὶν εὐθετοῦντασ. ἐπεὶ δὲ περὶ τῶν κατὰ τὴν μεσημβρίαν νήσων εἰρήκαμεν, ἐπάνιμεν πάλιν ἐπὶ τὰσ ἑξῆσ τῇ Λιπάρᾳ νήσουσ τὰσ κειμένασ κατὰ τὸ Τυρρηνικὸν καλούμενον πέλαγοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION