Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 11

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 11)

μετὰ δὲ τὴν Λιπάραν εἰσ τὸ πρὸσ δυσμὰσ μέροσ νῆσόσ ἐστι πελαγία, μικρὰ μὲν τὸ μέγεθοσ, ἔρημοσ δὲ καὶ διά τινα περιπέτειαν Ὀστεώδησ ὀνομαζομένη. καθ’ ὃν γὰρ καιρὸν Καρχηδόνιοι πρὸσ Συρακοσίουσ διαπολεμοῦντεσ πολλοὺσ καὶ μεγάλουσ πολέμουσ δυνάμεισ εἶχον ἀξιολόγουσ πεζάσ τε καὶ ναυτικάσ, περὶ δὲ τούτουσ τοὺσ καιροὺσ μισθοφόρων ὄντων παρ’ αὐτοῖσ πολλῶν καὶ παντοδαπῶν τοῖσ ἔθνεσιν, οὗτοι δὲ ταραχώδεισ ὄντεσ καὶ πολλὰσ καὶ μεγάλασ στάσεισ εἰωθότεσ ποιεῖσθαι, καὶ μάλιστα ὅταν τοὺσ μισθοὺσ εὐκαίρωσ μὴ λαμβάνωσιν, ἐχρήσαντο καὶ τότε τῇ συνήθει ῥᾳδιουργίᾳ τε καὶ τόλμῃ. καὶ τοὺσ μισθοὺσ οὐκ ἀπολαμβάνοντεσ, τὸ μὲν πρῶτον συντρέχοντεσ κατεβόων τῶν στρατηγῶν, ἐκείνων δ’ ἀπορουμένων χρημάτων καὶ πολλάκισ ἀναβαλλομένων τὰσ ἀποδόσεισ, ἠπείλουν τοῖσ ὅπλοισ ἀμυνεῖσθαι τοὺσ Καρχηδονίουσ, καὶ τὰσ χεῖρασ προσέφερον τοῖσ ἡγεμόσι.

τῆσ δὲ γερουσίασ ἐγκαλούσησ καὶ τῆσ διαφορᾶσ ἀεὶ μᾶλλον ἐκκαομένησ, ἡ μὲν γερουσία τοῖσ στρατηγοῖσ ἐν ἀπορρήτοισ προσέταξεν ἀφανίσαι πάντασ τοὺσ ἐγκαλουμένουσ·

οἱ δὲ λαβόντεσ τὰσ ἐντολάσ, καὶ τοὺσ μισθοφόρουσ ἐμβιβάσαντεσ εἰσ τὰσ ναῦσ, ἐξέπλευσαν ὡσ ἐπί τινα πολεμικὴν χρείαν. προσπλεύσαντεσ δὲ τῇ προειρημένῃ νήσῳ, καὶ πάντασ τοὺσ μισθοφόρουσ ἀποβιβάσαντεσ εἰσ αὐτήν, ἀπέπλευσαν καταλιπόντεσ ἐν αὐτῇ τοὺσ ἐγκαλουμένουσ. οἱ δὲ μισθοφόροι περιαλγεῖσ ὄντεσ τῇ περιστάσει καὶ μὴ δυνάμενοι τοὺσ Καρχηδονίουσ ἀμύνασθαι, λιμῷ διεφθάρησαν.

ἐν νήσῳ δὲ μικρᾷ τοσούτων αἰχμαλώτων τελευτησάντων συνέβη τὸν τόπον ὀλίγον ὄντα πληρωθῆναι τῶν ὀστῶν· ἀφ’ ἧσ αἰτίασ ἡ νῆσοσ ἔτυχε τῆσ προσηγορίασ. οἱ μὲν οὖν μισθοφόροι τοῦτον τὸν τρόπον παρανομηθέντεσ τῆσ μεγίστησ συμφορᾶσ ἔτυχον, ἐνδείᾳ τροφῆσ διαφθαρέντεσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION