Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 8

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 8)

τοῦ δ’ Αἰόλου υἱοὺσ γενέσθαι τὸν ἀριθμὸν ἕξ, Ἀστύοχον καὶ Ξοῦθον καὶ Ἀνδροκλέα, πρὸσ δὲ τούτοισ Φεραίμονα καὶ Ιὄκαστον καὶ Ἀγάθυρνον· πάντασ δὲ τούτουσ διά τε τὴν τοῦ πατρὸσ δόξαν καὶ διὰ τὰσ ἀρετὰσ ἀποδοχῆσ μεγάλησ τυχεῖν· τούτων δ’ Ιὄκαστοσ μὲν τῆσ Ἰταλίασ ἀντεχόμενοσ ἐβασίλευσε τῆσ παραλίασ μέχρι τῶν κατὰ τὸ Ῥήγιον τόπων, Φεραίμων δὲ καὶ Ἀνδροκλῆσ ἐδυνάστευσαν τῆσ Σικελίασ ἀπὸ πορθμοῦ μέχρι τῶν κατὰ τὸ Λιλύβαιον τόπων. ταύτησ δὲ τῆσ χώρασ τὰ μὲν πρὸσ ἑώ κεκλιμένα μέρη κατῴκουν Σικελοί, τὰ δὲ πρὸσ δυσμὰσ Σικανοί. ταῦτα δὲ τὰ ἔθνη πρὸσ ἄλληλα διεφέροντο, τοῖσ δ’ Αἰόλου παισὶ τοῖσ προειρημένοισ ἑκουσίωσ ὑπήκουον διά τε τὴν τοῦ πατρὸσ Αἰόλου διαβεβοημένην εὐσέβειαν καὶ διὰ τὴν αὐτῶν ἐκείνων ἐπιείκειαν.

ἐβασίλευσε δὲ καὶ Ξοῦθοσ τῆσ περὶ τοὺσ Λεοντίνουσ χώρασ, ἥτισ ἀπ’ ἐκείνου μέχρι τοῦ νῦν χρόνου Ξουθία προσαγορεύεται. Ἀγάθυρνοσ δὲ βασιλεύσασ τῆσ νῦν ὀνομαζομένησ Ἀγαθυρνίτιδοσ χώρασ ἔκτισε πόλιν τὴν ἀπ’ αὐτοῦ κληθεῖσαν Ἀγάθυρνον. Ἀστύοχοσ δὲ τῆσ Λιπάρασ ἔσχε τὴν ἡγεμονίαν. πάντεσ δ’ οὗτοι μιμησάμενοι τὴν τοῦ πατρὸσ εὐσέβειάν τε καὶ δικαιοσύνην μεγάλησ ἐτύγχανον ἀποδοχῆσ.

ἐπὶ πολλὰσ δὲ γενεὰσ τῶν ἐκγόνων διαδεχομένων τὰσ δυναστείασ, τὸ τελευταῖον οἱ ἀπ’ Αἰόλου γεγονότεσ βασιλεῖσ κατὰ τὴν Σικελίαν διελύθησαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION