Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 1

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 1)

πάντων μὲν τῶν ἐν ταῖσ ἀναγραφαῖσ χρησίμων προνοητέον τοὺσ ἱστορίαν συνταττομένουσ, μάλιστα δὲ τῆσ κατὰ μέροσ οἰκονομίασ. αὕτη γὰρ οὐ μόνον ἐν τοῖσ ἰδιωτικοῖσ βίοισ πολλὰ συμβάλλεται πρὸσ διαμονὴν καὶ αὔξησιν τῆσ οὐσίασ, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὰσ ἱστορίασ οὐκ ὀλίγα ποιεῖ προτερήματα τοῖσ συγγραφεῦσιν. ἔνιοι δὲ καὶ κατὰ τὴν λέξιν καὶ κατὰ τὴν πολυπειρίαν τῶν ἀναγραφομένων πράξεων ἐπαινούμενοι δικαίωσ, ἐν τῷ κατὰ τὴν οἰκονομίαν χειρισμῷ διήμαρτον, ὥστε τοὺσ μὲν πόνουσ καὶ τὴν ἐπιμέλειαν αὐτῶν ἀποδοχῆσ τυγχάνειν παρὰ τοῖσ ἀναγινώσκουσι, τὴν δὲ τάξιν τῶν ἀναγεγραμμένων δικαίασ τυγχάνειν ἐπιτιμήσεωσ.

Τίμαιοσ μὲν οὖν μεγίστην πρόνοιαν πεποιημένοσ τῆσ τῶν χρόνων ἀκριβείασ καὶ τῆσ πολυπειρίασ πεφροντικώσ, διὰ τὰσ ἀκαίρουσ καὶ μακρὰσ ἐπιτιμήσεισ εὐλόγωσ διαβάλλεται, καὶ διὰ τὴν ὑπερβολὴν τῆσ ἐπιτιμήσεωσ Ἐπιτίμαιοσ ὑπό τινων ὠνομάσθη.

Ἔφοροσ δὲ τὰσ κοινὰσ πράξεισ ἀναγράφων οὐ μόνον κατὰ τὴν λέξιν, ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν οἰκονομίαν ἐπιτέτευχε·

τῶν γὰρ βίβλων ἑκάστην πεποίηκε περιέχειν κατὰ γένοσ τὰσ πράξεισ. διόπερ καὶ ἡμεῖσ τοῦτο τὸ γένοσ τοῦ χειρισμοῦ προκρίναντεσ, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀντεχόμεθα ταύτησ τῆσ προαιρέσεωσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION