Ancient Greek-English Dictionary Language

χείρ

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: χείρ χειρός

Structure: χειρ (Stem)

Etym.: the penult. is regularly short, when the ult. is long: e.g. xeiro/s, xerw/n, but Poets used the penult. long or short, as the verse required.

Sense

 1. hand

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ εἶπεν ὁ Θεόσ. ἰδοὺ Ἀδὰμ γέγονεν ὡσ εἷσ ἐξ ἡμῶν, τοῦ γινώσκειν καλὸν καὶ πονηρόν. καὶ νῦν μή ποτε ἐκτείνῃ τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ λάβῃ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆσ ζωῆσ καὶ φάγῃ καὶ ζήσεται εἰσ τὸν αἰῶνα. (Septuagint, Liber Genesis 3:22)
 • καὶ νῦν ἐπικατάρατοσ σὺ ἀπὸ τῆσ γῆσ, ἣ ἔχανε τὸ στόμα αὐτῆσ δέξασθαι τὸ αἷμα τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκ τῆσ χειρόσ σου. (Septuagint, Liber Genesis 4:11)
 • καὶ ἐπωνόμασε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Νῶε λέγων. οὗτοσ διαναπαύσει ἡμᾶσ ἀπό τῶν ἔργων ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῶν λυπῶν τῶν χειρῶν ἡμῶν καὶ ἀπὸ τῆσ γῆσ, ἧσ κατηράσατο Κύριοσ ὁ Θεόσ. (Septuagint, Liber Genesis 5:29)
 • καὶ οὐχ εὑροῦσαι ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τοῖσ ποσὶν αὐτῆσ, ἀνέστρεψε πρὸσ αὐτὸν εἰσ τὴν κιβωτόν, ὅτι ὕδωρ ἦν ἐπὶ πᾶν τὸ πρόσωπον τῆσ γῆσ, καὶ ἐκτείνασ τὴν χεῖρα ἔλαβεν αὐτήν, καὶ εἰσήγαγεν αὐτὴν πρὸσ ἑαυτὸν εἰσ τὴν κιβωτόν. (Septuagint, Liber Genesis 8:9)
 • καὶ ὁ τρόμοσ καὶ ὁ φόβοσ ὑμῶν ἔσται ἐπὶ πᾶσι τοῖσ θηρίοισ τῆσ γῆσ, ἐπὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐπὶ πάντα τὰ κινούμενα ἐπὶ τῆσ γῆσ καὶ ἐπὶ πάντασ τοὺσ ἰχθύασ τῆσ θαλάσσησ. ὑπὸ χεῖρασ ὑμῖν δέδωκα. (Septuagint, Liber Genesis 9:2)
 • καὶ μετὰ τοῦτο ἐξῆλθεν ὁ ἀδελφὸσ αὐτοῦ, καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἐπειλημμένη τῆσ πτέρνησ Ἡσαῦ. καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰακώβ. Ἰσαὰκ δὲ ἦν ἐτῶν ἑξήκοντα, ὅτε ἔτεκεν αὐτοὺσ Ρεβέκκα. (Septuagint, Liber Genesis 25:26)
 • καὶ νῦν ἰσχύει ἡ χείρ μου κακοποιῆσαί σε. ὁ δὲ Θεὸσ τοῦ πατρόσ σου ἐχθὲσ εἶπε πρόσ με λέγων. φύλαξε σεαυτόν, μή ποτε λαλήσῃσ μετὰ Ἰακὼβ πονηρά. (Septuagint, Liber Genesis 31:29)
 • εἶπε δὲ αὐτῷ Κύριοσ πάλιν. εἰσένεγκον τὴν χεῖρά σου εἰσ τὸν κόλπον σου. καὶ εἰσήνεγκε τὴν χεῖρα αὐτοῦ εἰσ τὸν κόλπον αὐτοῦ. καὶ ἐξήνεγκε τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐκ τοῦ κόλπου αὐτοῦ, καὶ ἐγενήθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὡσεὶ χιών. (Septuagint, Liber Exodus 4:6)
 • ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπέσται ἐν τοῖσ κτήνεσί σου τοῖσ ἐν τοῖσ πεδίοισ, ἔν τε τοῖσ ἵπποισ καὶ ἐν τοῖσ ὑποζυγίοισ καὶ ταῖσ καμήλοισ καὶ βουσὶ καὶ προβάτοισ, θάνατοσ μέγασ σφόδρα. (Septuagint, Liber Exodus 9:3)
 • ἡ δεξιά σου, Κύριε, δεδόξασται ἐν ἰσχύϊ. ἡ δεξιά σου χείρ, Κύριε, ἔθραυσεν ἐχθρούσ. (Septuagint, Liber Exodus 15:6)

Synonyms

 1. hand

Related

Similar forms

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION