Ancient Greek-English Dictionary Language

ἐπάνωθεν

Adverb; Transliteration:

Principal Part: ἐπάνωθεν

Sense

  1. from above, above
  2. men of former time

Examples

  • ἔσονται οἱ Χερουβὶμ ἐκτείνοντεσ τὰσ πτέρυγασ ἐπάνωθεν, συσκιάζοντεσ ἐν ταῖσ πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰσ ἄλληλα. εἰσ τὸ ἱλαστήριον ἔσονται τὰ πρόσωπα τῶν Χερουβίμ. (Septuagint, Liber Exodus 25:19)
  • καὶ ποιήσεισ κατακάλυμμα τῇ σκηνῇ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα, καὶ ἐπικαλύμματα δέρματα ὑακίνθινα ἐπάνωθεν. (Septuagint, Liber Exodus 26:14)
  • καὶ ἐποίησε τὸ ἱλαστήριον ἐπάνωθεν τῆσ κιβωτοῦ ἐκ χρυσίου καθαροῦ (Septuagint, Liber Exodus 38:5)
  • καὶ ἐγένετο ἅμα τῷ ἀναστῆναι αὐτὸν καὶ ἐξέτεινεν Ἀὼδ τὴν χεῖρα τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ καὶ ἔλαβε τὴν μάχαιραν ἐπάνωθεν τοῦ μηροῦ αὐτοῦ τοῦ δεξιοῦ καὶ ἐνέπηξεν αὐτὴν ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτοῦ (Septuagint, Liber Iudicum 3:21)
  • καὶ ἐξέστησε Κύριοσ τὸν Σισάρα καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν παρεμβολὴν αὐτοῦ ἐν στόματι ρομφαίασ ἐνώπιον Βαράκ. καὶ κατέβη Σισάρα ἐπάνωθεν τοῦ ἅρματοσ αὐτοῦ καὶ ἔφυγε τοῖσ ποσὶν αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Iudicum 4:15)

Synonyms

  1. from above

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION