Ancient Greek-English Dictionary Language

σίκερα

First declension Noun; Transliteration:

Principal Part: σίκερα

Etym.: Hebr. word.

Sense

  1. a fermented liquor

Examples

  • οἶνον καὶ σίκερα οὐ πίεσθε, σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ, ἡνίκα ἐὰν εἰσπορεύησθε εἰσ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ἢ προσπορευομένων ὑμῶν πρὸσ τὸ θυσιαστήριον, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνητε (Septuagint, Liber Leviticus 10:9)
  • ἀπὸ οἴνου καὶ σίκερα ἁγνισθήσεται καὶ ὄξοσ ἐξ οἴνου καὶ ὄξοσ ἐκ σίκερα οὐ πίεται καὶ ὅσα κατεργάζεται ἐκ σταφυλῆσ οὐ πίεται καὶ σταφυλὴν πρόσφατον καὶ σταφίδα οὐ φάγεται. (Septuagint, Liber Numeri 6:3)
  • καὶ σπονδὴν αὐτοῦ τὸ τέταρτον τοῦ ἲν τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνί, ἐν τῷ ἁγίῳ σπείσεισ σπονδὴν σίκερα Κυρίῳ. (Septuagint, Liber Numeri 28:7)
  • καὶ δώσεισ ἀργύριον ἐπὶ παντόσ, οὗ ἂν ἐπιθυμῇ ἡ ψυχή σου, ἐπὶ βουσὶν ἢ ἐπὶ προβάτοισ, ἐπ̓ οἴνῳ ἢ ἐπὶ σίκερα ἢ ἐπὶ παντόσ, οὗ ἂν ἐπιθυμῇ ἡ ψυχή σου, καὶ φαγῇ ἐκεῖ ἐναντίον Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου καὶ εὐφρανθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκόσ σου (Septuagint, Liber Deuteronomii 14:26)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION