Ancient Greek-English Dictionary Language

πτερύγιον

Second declension Noun; Neuter 자동번역 Transliteration:

Principal Part: πτερύγιον

Structure: πτερυγι (Stem) + ον (Ending)

Etym.: pte/ruc의 지소사, Arist.

Sense

  1. the wing, a turret or pinnacle

Declension

Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • καὶ ἐποίησαν δύο δακτυλίουσ χρυσοῦσ καὶ ἐπέθηκαν ἐπὶ τὰ δύο πτερύγια ἐπ̓ ἄκρου τοῦ λογείου καὶ ἐπὶ τὸ ἄκρον τοῦ ὀπισθίου τῆσ ἐπωμίδοσ ἔσωθεν. (Septuagint, Liber Exodus 36:27)
  • Καὶ ταῦτα, ἃ φάγεσθε ἀπὸ πάντων τῶν ἐν τοῖσ ὕδασι. πάντα ὅσα ἐστὶν αὐτοῖσ πτερύγια καὶ λεπίδεσ ἐν τοῖσ ὕδασι καὶ ἐν ταῖσ θαλάσσαισ καὶ ἐν τοῖσ χειμάρροισ, ταῦτα φάγεσθε. (Septuagint, Liber Leviticus 11:9)
  • καὶ πάντα ὅσα οὐκ ἔστιν αὐτοῖσ πτερύγια, οὐδὲ λεπίδεσ ἐν τῷ ὕδατι, ἢ ἐν ταῖσ θαλάσσαισ καὶ ἐν τοῖσ χειμάρροισ, ἀπὸ πάντων, ὧν ἐρεύγεται τὰ ὕδατα, καὶ ἀπὸ πάσησ ψυχῆσ τῆσ ζώσησ ἐν τῷ ὕδατι, βδέλυγμά ἐστι. (Septuagint, Liber Leviticus 11:10)
  • καὶ πάντα ὅσα οὐκ ἔστιν αὐτοῖσ πτερύγια, οὐδὲ λεπίδεσ, τῶν ἐν τοῖσ ὕδασι, βδέλυγμα τοῦτό ἐστιν ὑμῖν. (Septuagint, Liber Leviticus 11:12)
  • λάλησον τοῖσ υἱοῖσ Ἰσραὴλ καὶ ἐρεῖσ πρὸσ αὐτοὺσ καὶ ποιησάτωσαν ἑαυτοῖσ κράσπεδα ἐπὶ τὰ πτερύγια τῶν ἱματίων αὐτῶν εἰσ τὰσ γενεὰσ αὐτῶν καὶ ἐπιθήσετε ἐπὶ τὰ κράσπεδα τῶν πτερυγίων κλῶσμα ὑακίνθινον. (Septuagint, Liber Numeri 15:38)
  • εἶπε δέ. τίσ εἶ σύ̣ ἡ δὲ εἶπεν. ἐγώ εἰμι Ροὺθ ἡ δούλη σου, καὶ περιβαλεῖσ τὸ πτερύγιόν σου ἐπὶ τὴν δούλην σου, ὅτι ἀγχιστεὺσ εἶ σύ. (Septuagint, Liber Ruth 3:9)
  • καὶ εἶπον οἱ ἄνδρεσ Δαυὶδ πρὸσ αὐτόν. ἰδοὺ ἡ ἡμέρα αὕτη, ἣν εἶπε Κύριοσ πρόσ σε παραδοῦναι τὸν ἐχθρόν σου εἰσ τὰσ χεῖράσ σου, καὶ ποιήσεισ αὐτῷ ὡσ ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου. καὶ ἀνέστη Δαυὶδ καὶ ἀφεῖλε τὸ πτερύγιον τῆσ διπλοί̈δοσ τοῦ Σαοὺλ λαθραίωσ. (Septuagint, Liber I Samuelis 24:5)
  • καὶ ἐγενήθη μετὰ ταῦτα καὶ ἐπάταξε καρδία Δαυὶδ αὐτόν, ὅτι ἀφεῖλε τὸ πτερύγιον τῆσ διπλοί̈δοσ αὐτοῦ, (Septuagint, Liber I Samuelis 24:6)
  • καὶ ἰδοὺ τὸ πτερύγιον τῆσ διπλοί̈δοσ σου ἐν τῇ χειρί μου. ἐγὼ ἀφῄρηκα τὸ πτερύγιον καὶ οὐκ ἀπέκταγκά σε. καὶ γνῶθι καὶ ἰδὲ σήμερον ὅτι οὐκ ἔστι κακία ἐν τῇ χειρί μου οὐδὲ ἀσέβεια καὶ ἀθέτησισ, καὶ οὐχ ἡμάρτηκα εἰσ σέ. καὶ σὺ δεσμεύεισ τὴν ψυχήν μου λαβεῖν αὐτήν. (Septuagint, Liber I Samuelis 24:12)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION