Ancient Greek-English Dictionary Language

τρυγών

Third declension Noun; Feminine Transliteration:

Principal Part: τρυγών τρυγόνος

Structure: τρυγων (Stem)

Etym.: From tru/zw

Sense

 1. the turtle-dove

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • εἶπε δὲ αὐτῷ. λάβε μοι δάμαλιν τριετίζουσαν καὶ αἶγα τριετίζουσαν καὶ κριὸν τριετίζοντα καὶ τρυγόνα καὶ περιστεράν. (Septuagint, Liber Genesis 15:9)
 • Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν πετεινῶν κάρπωμα προσφέρῃ δῶρον αὐτοῦ τῷ Κυρίῳ, καὶ προσοίσει ἀπὸ τῶν τρυγόνων, ἢ ἀπὸ τῶν περιστερῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Leviticus 1:14)
 • Ἐὰν δὲ μὴ ἰσχύῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ τὸ ἱκανὸν εἰσ τὸ πρόβατον, οἴσει περὶ τῆσ ἁμαρτίασ αὐτοῦ, ἧσ ἥμαρτε, δύο τρυγόνασ, ἢ δύο νεοσσοὺσ περιστερῶν Κυρίῳ, ἕνα περὶ ἁμαρτίασ καὶ ἕνα εἰσ ὁλοκαύτωμα. (Septuagint, Liber Leviticus 5:7)
 • ἐὰν δὲ μὴ εὑρίσκῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ζεῦγοσ τρυγόνων, ἢ δύο νεοσσοὺσ περιστερῶν, καὶ οἴσει τὸ δῶρον αὐτοῦ, περὶ οὗ ἥμαρτε, τὸ δέκατον τοῦ οἰφὶ σεμιδάλεωσ περὶ ἁμαρτίασ. οὐκ ἐπιχεεῖ ἐπ̓ αὐτὸ ἔλαιον, οὐδὲ ἐπιθήσει ἐπ̓ αὐτῷ λίβανον, ὅτι περὶ ἁμαρτίασ ἐστί. (Septuagint, Liber Leviticus 5:11)
 • καὶ ὅταν ἀναπληρωθῶσιν αἱ ἡμέραι καθάρσεωσ αὐτῆσ ἐφ̓ υἱῷ ἢ ἐπὶ θυγατρί, προσοίσει ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον, εἰσ ὁλοκαύτωμα, καὶ νεοσσὸν περιστερᾶσ ἢ τρυγόνα περὶ ἁμαρτίασ ἐπὶ τὴν θύραν τῆσ σκηνῆσ τοῦ μαρτυρίου πρὸσ τὸν ἱερέα, (Septuagint, Liber Leviticus 12:6)
 • καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν καὶ τρυγὼν νοσσιὰν ἑαυτῇ, οὗ θήσει τὰ νοσσία ἑαυτῆσ, τὰ θυσιαστήριά σου, Κύριε τῶν δυνάμεων, ὁ Βασιλεύσ μου καὶ ὁ Θεόσ μου. (Septuagint, Liber Psalmorum 83:4)
 • ἐν εὐλογίᾳ Κυρίου ἔφθασα καὶ ὡσ τρυγῶν ἐπλήρωσα ληνόν. (Septuagint, Liber Sirach 33:17)
 • ὅτι τάδε λέγει Κύριοσ. καλαμᾶσθε, καλαμᾶσθε ὡσ ἄμπελον τὰ κατάλοιπα τοῦ Ἰσραήλ, ἐπιστρέψατε ὡσ ὁ τρυγῶν ἐπὶ τὸν κάρταλλον αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Ieremiae 6:9)
 • καὶ ἡ ἀσίδα ἐν τῷ οὐρανῷ ἔγνω τὸν καιρὸν αὐτῆσ, τρυγὼν καὶ χελιδών, ἀγροῦ στρουθία ἐφύλαξαν καιροὺσ εἰσόδων ἑαυτῶν, ὁ δὲ λαόσ μου οὗτοσ οὐκ ἔγνω τὰ κρίματα Κυρίου. (Septuagint, Liber Ieremiae 8:7)
 • κίττα τρυγὼν κορυδὸσ ἐλεᾶσ ὑποθυμὶσ περιστερὰ νέρτοσ ἱέραξ φάττα κόκκυξ ἐρυθρόπουσ κεβλήπυρισ πορφυρὶσ κερχνῂσ κολυμβὶσ ἀμπελὶσ φήην δρύοψ. (Aristophanes, Birds, Parodos, lyric48)

Similar forms

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION