Ancient Greek-English Dictionary Language

σύνθεσις

Third declension Noun; Feminine 자동번역 수학 Transliteration:

Principal Part: σύνθεσις συνθέσεως

Structure: συνθεσι (Stem) + ς (Ending)

Etym.: sunti/qhmi

Sense

 1. a putting together, composition, combination, juxtaposition, synthesis
 2. (mathematics) addition
 3. agreement, treaty
 4. collection

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ἐπὶ σάρκα ἀνθρώπου οὐ χρισθήσεται, καὶ κατὰ τὴν σύνθεσιν ταύτην οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖσ ὡσαύτωσ. ἅγιόν ἐστι καὶ ἁγίασμα ἔσται ὑμῖν. (Septuagint, Liber Exodus 30:32)
 • θυμίαμα κατὰ τὴν σύνθεσιν ταύτην οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖσ. ἁγίασμα ἔσται ὑμῖν Κυρίῳ. (Septuagint, Liber Exodus 30:37)
 • καὶ τὸ ἔλαιον τῆσ χρίσεωσ καὶ τὸ θυμίαμα τῆσ συνθέσεωσ τοῦ ἁγίου. κατὰ πάντα, ὅσα ἐγὼ ἐνετειλάμην σοι, ποιήσουσι. (Septuagint, Liber Exodus 31:11)
 • καὶ τοὺσ χιτῶνασ τοῖσ υἱοῖσ Ἀαρὼν τῆσ ἱερατείασ καὶ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματοσ καὶ τὸ θυμίαμα τῆσ συνθέσεωσ. (Septuagint, Liber Exodus 35:19)
 • καὶ τὰσ συνθέσεισ, καὶ εἰσ τὸ ἔλαιον τῆσ χρίσεωσ καὶ τὴν σύνθεσιν τοῦ θυμιάματοσ. (Septuagint, Liber Exodus 35:28)
 • πέρα τοῦ δικανικοῦ τρόπου καὶ ἡ σύνθεσισ ἔχει τι τοῦ ποιητικοῦ τό τε σχῆμα τῆσ λέξεωσ ἐκ τῶν ἐπιδεικτικῶν εἴληπται παρισώσεων καὶ παρομοιώσεων. (Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, chapter 2010)
 • ὅτι μὲν οὖν ἅπασα λέξισ εἰσ δύο μέρη διαιρεῖται τὰ πρῶτα, εἴσ τε τὴν ἐκλογὴν τῶν ὀνομάτων, ὑφ’ ὧν δηλοῦται τὰ πράγματα, καὶ εἰσ τὴν σύνθεσιν τῶν ἐλαττόνων τε καὶ μειζόνων μορίων, καὶ ὅτι τούτων αὖθισ ἑκάτερον εἰσ ἕτερα μόρια διαιρεῖται, ἡ μὲν ἐκλογὴ τῶν στοιχειωδῶν μορίων ὀνοματικῶν λέγω καὶ ῥηματικῶν καὶ συνδετικῶν εἴσ τε τὴν κυρίαν φράσιν καὶ εἰσ τὴν τροπικήν, ἡ δὲ σύνθεσισ εἴσ τε τὰ κόμματα καὶ τὰ κῶλα καὶ τὰσ περιόδουσ, καὶ ὅτι τούτοισ ἀμφοτέροισ συμβέβηκε λέγω δὴ τοῖσ τε ἁπλοῖσ καὶ ἀτόμοισ ὀνόμασι καὶ τοῖσ ἐκ τούτων συνθέτοισ τὰ καλούμενα σχήματα, καὶ ὅτι τῶν καλουμένων ἀρετῶν αἳ μέν εἰσιν ἀναγκαῖαι καὶ ἐν ἅπασιν ὀφείλουσι παρεῖναι τοῖσ λόγοισ, αἳ δ’ ἐπίθετοι καὶ ὅταν ὑποστῶσιν αἱ πρῶται, τότε τὴν ἑαυτῶν ἰσχὺν λαμβάνουσιν, εἴρηται πολλοῖσ πρότερον. (Dionysius of Halicarnassus, , chapter 221)
 • ἥ τε γὰρ σύνθεσισ εὐεπὴσ καὶ τὰ σχήματα τῶν πραγμάτων ἴδια. (Dionysius of Halicarnassus, , chapter 42 2:2)
 • ἡ σύνθεσισ ἔστι μέν, ὥσπερ καὶ αὐτὸ δηλοῖ τοὔνομα, ποιά τισ θέσισ παρ’ ἄλληλα τῶν τοῦ λόγου μορίων, ἃ δὴ καὶ στοιχεῖά τινεσ τῆσ λέξεωσ καλοῦσιν. (Dionysius of Halicarnassus, De Compositione Verborum, chapter 21)
 • καὶ μηδεὶσ ἡγήσηται παράδοξον, εἰ πολλῶν καὶ μεγάλων ὄντων θεωρημάτων περὶ τὴν ἐκλογήν, ὑπὲρ ὧν πολὺσ ἐγένετο φιλοσόφοισ τε καὶ πολιτικοῖσ ἀνδράσι λόγοσ, ἡ σύνθεσισ δευτέραν ἔχουσα χώραν τῇ τάξει καὶ λόγων οὐδὲ πολλοῦ δεῖ τῶν ἴσων ἐκείνῃ τυχοῦσα τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει καὶ δύναμιν ὥστε περιεῖναι πάντων τῶν ἐκείνησ ἔργων καὶ κρατεῖν, ἐνθυμούμενοσ ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν, ὅσαι διαφόρουσ ὕλασ λαμβάνουσαι συμφορητὸν ἐκ τούτων ποιοῦσι τὸ τέλοσ, ὡσ οἰκοδομική τε καὶ τεκτονικὴ καὶ ποικιλτικὴ καὶ ὅσαι ταύταισ εἰσὶν ὁμοιογενεῖσ, αἱ συνθετικαὶ δυνάμεισ τῇ μὲν τάξει δεύτεραι τῶν ἐκλεκτικῶν εἰσι, τῇ δὲ δυνάμει πρότεραι· (Dionysius of Halicarnassus, De Compositione Verborum, chapter 211)

Synonyms

 1. addition

 2. agreement

 3. collection

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION