Ancient Greek-English Dictionary Language

πρόσθεσις

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: πρόσθεσις πρόσθεσεως

Structure: προσθεσι (Stem) + ς (Ending)

Sense

 1. a putting to, application
 2. an adding, addition

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • Τάδε λέγει Κύριοσ Θεόσ. ταῦτα τὰ ὅρια κατακληρονομήσετε τῆσ γῆσ, ταῖσ δώδεκα φυλαῖσ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ πρόσθεσισ σχοινίσματοσ. (Septuagint, Prophetia Ezechielis 47:13)
 • αἱ δέ γε ἑταῖραι, καὶ μάλιστα αἱ ἀμορφότεραι αὐτῶν, καὶ τὴν ἐσθῆτα ὅλην πορφυρᾶν καὶ τὴν δειρὴν χρυσῆν πεποίηνται, τῷ πολυτελεῖ θηρώμεναι τὸ ἐπαγωγὸν καὶ τὸ ἐνδέον τῷ καλῷ προσθέσει τοῦ ἔξωθεν τερπνοῦ παραμυθούμεναι· (Lucian, De Domo, (no name) 7:2)
 • πολλὰ καὶ ἄλλα τισ ἂν εὑρ́οι δι’ ὅλησ τῆσ ἱστορίασ ἢ τῆσ ἄκρασ ἐξεργασίασ τετυχηκότα καὶ μήτε πρόσθεσιν δεχόμενα μήτ’ ἀφαίρεσιν, ἢ ῥᾳθύμωσ ἐπιτετροχασμένα καὶ οὐδὲ τὴν ἐλαχίστην ἔμφασιν ἔχοντα τῆσ δεινότητοσ ἐκείνησ, μάλιστα δ’ ἐν ταῖσ δημηγορίαισ καὶ ἐν τοῖσ διαλόγοισ καὶ ἐν ταῖσ ἄλλαισ ῥητορείαισ. (Dionysius of Halicarnassus, , chapter 161)
 • τῆσ μὲν δὴ προσθέσεωσ ἣ γίνεται τοῖσ κώλοισ οὗτοσ ὁ τρόποσ· (Dionysius of Halicarnassus, De Compositione Verborum, chapter 910)
 • ἀλλὰ καὶ χωρὶσ τῆσ προσθέσεωσ ταύτησ ἐστὶ σαφήσ. (Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 24 3:5)
 • ἡ δ’ αὔξησισ ἐπίδοσίσ ἐστι καὶ διάστασισ κατὰ μῆκοσ καὶ πλάτοσ καὶ βάθοσ τῶν στερεῶν τοῦ ζῳού μορίων, ὧνπερ καὶ ἡ διάπλασισ ἦν, ἡ δὲ θρέψισ πρόσθεσισ τοῖσ αὐτοῖσ ἄνευ διαστάσεωσ. (Galen, On the Natural Faculties., , section 56)
 • ἀλλὰ πρόσθεσισ μέν τισ γίγνεται τῆσ ἐπιφερομένησ τροφῆσ, ἅτε δ’ ὑδατωδεστέρασ οὔσησ ἔτι καὶ μὴ πάνυ τι κεχυμωμένησ μηδὲ τὸ γλίσχρον ἐκεῖνο καὶ κολλῶδεσ, ὃ δὴ τῆσ ἐμφύτου θερμασίασ οἰκονομίᾳ προσγίγνεται, κεκτημένησ ἡ πρόσφυσισ ἀδύνατόσ ἐστιν ἐπιτελεῖσθαι πλήθει λεπτῆσ ὑγρότητοσ ἀπέπτου διαρρεούσησ τε καὶ Ῥᾳδίωσ ὀλισθαινούσησ ἀπὸ τῶν στερεῶν τοῦ σωματοσ μορίων τῆσ τροφῆσ. (Galen, On the Natural Faculties., , section 119)
 • ἀλλ’ οὐδὲ τοῦτ’ Ἐρασίστρατοσ οἶδεν ὁ τὴν τέχνην τῆσ φύσεωσ ὑμνῶν, ἀλλ’ οὕτωσ αὐξάνεσθαι τὰ ζῷα νομίζει καθάπερ τινὰ κρησέραν ἢ σειρὰν ἢ σάκκον ἢ τάλαρον, ὧν ἑκάστῳ κατὰ τὸ πέρασ ἐπιπλεκομένων ὁμοίων ἑτέρων τοῖσ ἐξ ἀρχῆσ αὐτὰ συντιθεῖσιν ἡ πρόσθεσισ γίγνεται. (Galen, On the Natural Faculties., B, section 354)
 • διότι γάρ, φησί, πολλὴ πρόσθεσισ εἰσ ἀνάθρεψιν γίγνεται τοῖσ νενοσηκόσι, διὰ τοῦτο καὶ ἡ πρὸσ ταύτην ἀκολουθία πολλή. (Galen, On the Natural Faculties., B, section 672)

Synonyms

 1. a putting to

 2. an adding

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION