Ancient Greek-English Dictionary Language

στασιαστικός

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: στασιαστικός στασιαστική στασιαστικόν

Structure: στασιαστικ (Stem) + ος (Ending)

Sense

  1. seditious, factious, factious

Declension

First/Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • οὕτω δὲ ἡσυχῇ πρὸσ τοὺσ Οὐηϊούσ αὖθισ ἀποστρεφόμενοι, πόλιν ἅπασι κατεσκευασμένην καί διαμένουσαν, ἀρχὰσ δημαγωγιῶν ἐνέδοσαν τοῖσ πρὸσ χάριν εἰθισμένοισ ὁμιλεῖν, καί λόγων ἠκροῶντο στασιαστικῶν πρὸσ τὸν Κάμιλλον, ὡσ ἐκείνου φιλοτιμίασ ἕνεκα καί δόξησ ἰδίασ ἀποστεροῦντοσ αὐτοὺσ πόλεωσ ἑτοίμησ καί βιαζομένου σκηνοῦν ἐρείπια καί πυρκαϊὰν τοσαύτην ἐγείρειν, ὅπωσ μὴ μόνον ἡγεμὼν Ῥώμησ καί στρατηγόσ, ἀλλὰ καί κτίστησ λέγηται παρώσασ Ῥωμύλον. (Plutarch, Camillus, chapter 31 2:1)
  • συνιούσησ δὲ περὶ τούτων πολλάκισ ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ τῆσ βουλῆσ καὶ μηδὲν τέλοσ ἐκφερούσησ, συστάντεσ οἱ πένητεσ ἄφνω καὶ παρακαλέσαντεσ ἀλλήλουσ ἀπέλιπον τὴν πόλιν, καὶ καταλαβόντεσ ὄροσ ὃ νῦν ἱερὸν καλεῖται, παρὰ τὸν Ἀνίωνα ποταμὸν ἐκαθέζοντο, πράττοντεσ μὲν οὐδὲν βίαιον οὐδὲ στασιαστικόν, ἐκπεπτωκέναι δὲ τῆσ πόλεωσ ὑπὸ τῶν πλουσίων πάλαι βοῶντεσ, ἀέρα δὲ καὶ ὕδωρ καὶ τόπον ἐνταφῆναι πανταχοῦ τὴν Ἰταλίαν αὐτοῖσ παρέξειν, ὧν πλέον οὐδὲν οἰκοῦσι τὴν Ῥώμην ὑπάρχειν αὐτοῖσ, ἀλλ’ ἢ τιτρώσκεσθαι καὶ ἀποθνῄσκειν ὑπὲρ τῶν πλουσίων στρατευομένοισ. (Plutarch, Lives, chapter 6 1:1)
  • τὰ δὲ τῶν Ῥωμαίων οὐδένα κόσμον εἶχε, μάχεσθαι μὲν ἀπεγνωκότων, ἐν δὲ συστάσεσι καὶ λόγοισ στασιαστικοῖσ ὁσημέραι πρὸσ ἀλλήλουσ ὄντων, ἄχρι οὗ Λαουΐνιον ἀπηγγέλθη περιτειχιζόμενον ὑπὸ τῶν πολεμίων, ὅπου καὶ θεῶν ἱερὰ Ῥωμαίοισ πατρῴων ἀπέκειτο, καὶ τοῦ γένουσ ἦσαν αὐτοῖσ ἀρχαὶ, διὰ τὸ πρώτην πόλιν ἐκείνην κτίσαι τὸν Αἰνείαν. (Plutarch, Lives, chapter 29 2:1)
  • ὡσ οὖν μάλιστα πρὸσ ταῦτα τὸν Ἡρακλείδην ἐναντιώσεσθαι προσεδόκα, καὶ τἆλλα ταραχώδησ καὶ εὐμετάθετοσ καὶ στασιαστικὸσ ἦν, οὓσ πάλαι βουλομένουσ αὐτὸν ἐκώλυεν ἀνελεῖν, τούτοισ ἐπέτρεψε τότε· (Plutarch, Dion, chapter 53 3:1)
  • ὅταν δὴ τὰ τοιαῦτα λέγῃ, πρὸσ μὲν τοὺσ στασιαστικοὺσ λόγουσ ἐκεῖνο αὐτῷ ὑποβάλλετε· (Aeschines, Speeches, , section 2081)

Synonyms

  1. seditious

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION