헬라어(고대 그리스어, 희랍어)-한국어-영어 사전 Language

παράφορος

1/2군 변화 형용사; 자동번역 로마알파벳 전사: 고전 발음: [] 신약 발음: []

기본형: παράφορος παράφορον

형태분석: παραφορ (어간) + ος (어미)

어원: parafe/romai

 1. 방랑하는, 걸어다니는, 유랑하는, 정주하지 않는
 2. 제정신이 아닌, 미친, 광란적인
 1. borne aside, carried away
 2. wandering, reeling, staggering
 3. mad, frenzied

곡용 정보

1/2군 변화
남/여성 중성
단수주격 παράφορος

(이)가

παράφορον

(것)가

속격 παραφόρου

(이)의

παραφόρου

(것)의

여격 παραφόρῳ

(이)에게

παραφόρῳ

(것)에게

대격 παράφορον

(이)를

παράφορον

(것)를

호격 παράφορε

(이)야

παράφορον

(것)야

쌍수주/대/호 παραφόρω

(이)들이

παραφόρω

(것)들이

속/여 παραφόροιν

(이)들의

παραφόροιν

(것)들의

복수주격 παράφοροι

(이)들이

παράφορα

(것)들이

속격 παραφόρων

(이)들의

παραφόρων

(것)들의

여격 παραφόροις

(이)들에게

παραφόροις

(것)들에게

대격 παραφόρους

(이)들을

παράφορα

(것)들을

호격 παράφοροι

(이)들아

παράφορα

(것)들아

위에 제시된 변화형은 규칙에 따라 생성된 것이며 일부 형태는 실제 사용여부가 입증되지 않았으니, 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.

현재 일부 변화형의 강세가 잘못 표기되는 오류가 있어 수정 중에 있으니 유의하시길 바랍니다.

예문

 • γέλωτα γοῦν οὐ μικρὸν παρέχουσι τοῖσ θεωμένοισ, ὁπόταν ὑπὸ τῆσ τυχούσησ αἰτίασ ἐπιζέσῃ μὲν αὐτοῖσ ἡ χολή, πελιδνοὶ δὲ τὴν χροιὰν βλέπωνται, ἰταμόν τι καὶ παράφορον δεδορκότεσ, καὶ ἀφροῦ, μᾶλλον δὲ ἰοῦ, μεστὸν αὐτοῖσ ᾖ τὸ στόμα. (Lucian, Fugitivi, (no name) 19:8)

  (루키아노스, Fugitivi, (no name) 19:8)

 • ὄψῃ νιν αὐτίκ’ ὄντα δωμάτων πάροσ τυφλὸν τυφλῷ στείχοντα παραφόρῳ ποδί, παίδων τε δισσῶν σώμαθ’, οὓσ ἔκτειν’ ἐγὼ σὺν ταῖσ ἀρίσταισ Τρῳάσιν· (Euripides, Hecuba, episode, lyric 1:13)

  (에우리피데스, Hecuba, episode, lyric 1:13)

 • ἀλλ’ ἀκυβέρνητοσ καὶ ἀνερμάτιστοσ ἐν ταραχῇ καὶ πλάνῃ δρόμοισ λεχρίοισ καὶ παραφόροισ διατραχηλιζόμενοσ εἴσ τι ναυάγιον φοβερὸν ἐξέπεσε καὶ συνέτριψε τὸν ἑαυτοῦ βίον. (Plutarch, Animine an corporis affectiones sint peiores, section 42)

  (플루타르코스, Animine an corporis affectiones sint peiores, section 42)

 • ἀλλ’ ἀκυβέρνητοσ καὶ ἀνερμάτιστοσ ἐν ταραχῇ καὶ πλάνῃ δρόμοισ ὀλεθρίοισ καὶ παραφόροισ διατραχηλιζόμενοσ εἴσ τι ναυάγιον φοβερὸν ἐξέπεσε καὶ συνέτριψε τὸν ἑαυτοῦ βίον. (Plutarch, Animine an corporis affectiones sint peiores, section 4 1:2)

  (플루타르코스, Animine an corporis affectiones sint peiores, section 4 1:2)

 • αὖθισ ἐπὶ τούτοισ ἐγέλασαν οἱ συμπόται, καὶ ὃσ ἀγανακτήσασ ἐπανίστατο δριμὺ καὶ παράφορον βλέπων καὶ δῆλοσ ἦν οὐκέτι εἰρήνην ἄξων. (Lucian, Symposium, (no name) 16:6)

  (루키아노스, Symposium, (no name) 16:6)

 • τοῦ δὲ Τηριβάζου μὴ φροντίσαντοσ ἦν γὰρ οὐ πονηρόσ, ὑπόκουφοσ δὲ καὶ παράφοροσ, ἀλλὰ τόν τε κάνδυν εὐθὺσ ἐκεῖνον ἐνδύντοσ καὶ δέραια χρυσᾶ καὶ γυναικεῖα τῶν βασιλικῶν περιθεμένου, πάντεσ μὲν ἠγανάκτουν οὐ γὰρ ἐξῆν, ὁ μέντοι βασιλεὺσ κατεγέλασε καὶ εἶπε· (Plutarch, Artaxerxes, chapter 5 2:3)

  (플루타르코스, Artaxerxes, chapter 5 2:3)

 • ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτην ἐρασθεὶσ ἔγημεν, ὡσ εἴρηται, παντάπασι δυσμενῶσ πρὸσ αὐτὸν ὁ Τηρίβαζοσ ἔσχεν, οὐδὲ ἄλλωσ στάσιμοσ ὢν τὸ ἦθοσ, ἀλλ’ ἀνώμαλοσ καὶ παράφοροσ. (Plutarch, Artaxerxes, chapter 27 5:1)

  (플루타르코스, Artaxerxes, chapter 27 5:1)

 • καὶ ἐφίλουν δὲ ἡμᾶσ τοῖσ στόμασιν ὁ δὲ φιληθεὶσ αὐτίκα ἐμέθυεν καὶ παράφοροσ ἦν. (Lucian, Verae Historiae, book 1 8:6)

  (루키아노스, Verae Historiae, book 1 8:6)

 • ὡσ γὰρ οἱ δῖνοι τῶν ἅμα κύκλῳ καταφερομένων σωμάτων οὐκ ἐπικρατοῦσι βεβαίωσ, ἀλλὰ κύκλῳ μὲν ὑπ’ ἀνάγκησ φερομένων κάτω δὲ φύσει ῥεπόντων γίγνεταί τισ ἐξ ἀμφοῖν ταραχώδησ καὶ παράφοροσ ἑλιγμόσ, οὕτωσ ὁ καλούμενοσ ἐνθουσιασμὸσ ἐοίκε μῖξισ εἶναι κινήσεων δυοῖν, τὴν μὲν ὡσ πέπονθε τῆσ ψυχῆσ ἅμα τὴν δ’ ὡσ πέφυκε κινουμένησ. (Plutarch, De Pythiae oraculis, section 2110)

  (플루타르코스, De Pythiae oraculis, section 2110)

 • λέγεται γὰρ οὕτω παράφοροσ πρὸσ δόξαν εἶναι καὶ πράξεων μεγάλων ὑπὸ φιλοτιμίασ ἐραστήσ, ὥστε νέοσ ὢν ἔτι τῆσ ἐν Μαραθῶνι μάχησ πρὸσ τοὺσ βαρβάρουσ γενομένησ καὶ τῆσ Μιλτιάδου στρατηγίασ διαβοηθείσησ σύννουσ ὁρᾶσθαι τὰ πολλὰ πρὸσ ἑαυτῷ καὶ τὰσ νύκτασ ἀγρυπνεῖν καὶ τοὺσ πότουσ παραιτεῖσθαι τοὺσ συνήθεισ, καὶ λέγειν πρὸσ τοὺσ ἐρωτῶντασ καὶ θαυμάζοντασ τὴν περὶ τὸν βίον μεταβολήν, ὡσ καθεύδειν αὐτὸν οὐκ ἐῴη τὸ τοῦ Μιλτιάδου τρόπαιον. (Plutarch, , chapter 3 3:1)

  (플루타르코스, , chapter 3 3:1)

유의어

 1. borne aside

 2. 방랑하는

 3. 제정신이 아닌

관련어

출처: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

이 단어를 Perseus Greek Word Study Tool에서 찾기

SEARCH

MENU NAVIGATION