Ancient Greek-English Dictionary Language

παράφορος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: παράφορος παράφορον

Structure: παραφορ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: parafe/romai

Sense

 1. borne aside, carried away
 2. wandering, reeling, staggering
 3. mad, frenzied

Examples

 • γέλωτα γοῦν οὐ μικρὸν παρέχουσι τοῖσ θεωμένοισ, ὁπόταν ὑπὸ τῆσ τυχούσησ αἰτίασ ἐπιζέσῃ μὲν αὐτοῖσ ἡ χολή, πελιδνοὶ δὲ τὴν χροιὰν βλέπωνται, ἰταμόν τι καὶ παράφορον δεδορκότεσ, καὶ ἀφροῦ, μᾶλλον δὲ ἰοῦ, μεστὸν αὐτοῖσ ᾖ τὸ στόμα. (Lucian, Fugitivi, (no name) 19:8)
 • ὄψῃ νιν αὐτίκ’ ὄντα δωμάτων πάροσ τυφλὸν τυφλῷ στείχοντα παραφόρῳ ποδί, παίδων τε δισσῶν σώμαθ’, οὓσ ἔκτειν’ ἐγὼ σὺν ταῖσ ἀρίσταισ Τρῳάσιν· (Euripides, Hecuba, episode, lyric 1:13)
 • ἀλλ’ ἀκυβέρνητοσ καὶ ἀνερμάτιστοσ ἐν ταραχῇ καὶ πλάνῃ δρόμοισ λεχρίοισ καὶ παραφόροισ διατραχηλιζόμενοσ εἴσ τι ναυάγιον φοβερὸν ἐξέπεσε καὶ συνέτριψε τὸν ἑαυτοῦ βίον. (Plutarch, Animine an corporis affectiones sint peiores, section 42)
 • ἀλλ’ ἀκυβέρνητοσ καὶ ἀνερμάτιστοσ ἐν ταραχῇ καὶ πλάνῃ δρόμοισ ὀλεθρίοισ καὶ παραφόροισ διατραχηλιζόμενοσ εἴσ τι ναυάγιον φοβερὸν ἐξέπεσε καὶ συνέτριψε τὸν ἑαυτοῦ βίον. (Plutarch, Animine an corporis affectiones sint peiores, section 4 1:2)
 • αὖθισ ἐπὶ τούτοισ ἐγέλασαν οἱ συμπόται, καὶ ὃσ ἀγανακτήσασ ἐπανίστατο δριμὺ καὶ παράφορον βλέπων καὶ δῆλοσ ἦν οὐκέτι εἰρήνην ἄξων. (Lucian, Symposium, (no name) 16:6)
 • τοῦ δὲ Τηριβάζου μὴ φροντίσαντοσ ἦν γὰρ οὐ πονηρόσ, ὑπόκουφοσ δὲ καὶ παράφοροσ, ἀλλὰ τόν τε κάνδυν εὐθὺσ ἐκεῖνον ἐνδύντοσ καὶ δέραια χρυσᾶ καὶ γυναικεῖα τῶν βασιλικῶν περιθεμένου, πάντεσ μὲν ἠγανάκτουν οὐ γὰρ ἐξῆν, ὁ μέντοι βασιλεὺσ κατεγέλασε καὶ εἶπε· (Plutarch, Artaxerxes, chapter 5 2:3)
 • ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτην ἐρασθεὶσ ἔγημεν, ὡσ εἴρηται, παντάπασι δυσμενῶσ πρὸσ αὐτὸν ὁ Τηρίβαζοσ ἔσχεν, οὐδὲ ἄλλωσ στάσιμοσ ὢν τὸ ἦθοσ, ἀλλ’ ἀνώμαλοσ καὶ παράφοροσ. (Plutarch, Artaxerxes, chapter 27 5:1)
 • καὶ ἐφίλουν δὲ ἡμᾶσ τοῖσ στόμασιν ὁ δὲ φιληθεὶσ αὐτίκα ἐμέθυεν καὶ παράφοροσ ἦν. (Lucian, Verae Historiae, book 1 8:6)
 • ὡσ γὰρ οἱ δῖνοι τῶν ἅμα κύκλῳ καταφερομένων σωμάτων οὐκ ἐπικρατοῦσι βεβαίωσ, ἀλλὰ κύκλῳ μὲν ὑπ’ ἀνάγκησ φερομένων κάτω δὲ φύσει ῥεπόντων γίγνεταί τισ ἐξ ἀμφοῖν ταραχώδησ καὶ παράφοροσ ἑλιγμόσ, οὕτωσ ὁ καλούμενοσ ἐνθουσιασμὸσ ἐοίκε μῖξισ εἶναι κινήσεων δυοῖν, τὴν μὲν ὡσ πέπονθε τῆσ ψυχῆσ ἅμα τὴν δ’ ὡσ πέφυκε κινουμένησ. (Plutarch, De Pythiae oraculis, section 2110)
 • λέγεται γὰρ οὕτω παράφοροσ πρὸσ δόξαν εἶναι καὶ πράξεων μεγάλων ὑπὸ φιλοτιμίασ ἐραστήσ, ὥστε νέοσ ὢν ἔτι τῆσ ἐν Μαραθῶνι μάχησ πρὸσ τοὺσ βαρβάρουσ γενομένησ καὶ τῆσ Μιλτιάδου στρατηγίασ διαβοηθείσησ σύννουσ ὁρᾶσθαι τὰ πολλὰ πρὸσ ἑαυτῷ καὶ τὰσ νύκτασ ἀγρυπνεῖν καὶ τοὺσ πότουσ παραιτεῖσθαι τοὺσ συνήθεισ, καὶ λέγειν πρὸσ τοὺσ ἐρωτῶντασ καὶ θαυμάζοντασ τὴν περὶ τὸν βίον μεταβολήν, ὡσ καθεύδειν αὐτὸν οὐκ ἐῴη τὸ τοῦ Μιλτιάδου τρόπαιον. (Plutarch, , chapter 3 3:1)

Synonyms

 1. borne aside

 2. wandering

 3. mad

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION