Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀλλ

Conjunction; 이형 Transliteration:

Principal Part: ἀλλ

Sense

 1. Abbreviation of a)lla/ (allá).

Examples

 • ἀλλ’ ἢ ὅτι θρασὺ τὸ ἔθνοσ τὸ κατοικοῦν ἐπ’ αὐτῆσ, καὶ αἱ πόλεισ ὀχυραὶ τετειχισμέναι μεγάλαι σφόδρα, καὶ τὴν γενεὰν Ἐνὰχ ἑωράκαμεν ἐκεῖ, (Septuagint, Liber Numeri 13:29)
 • ᾖ μὴν οὐκ ὄψονται τὴν γῆν, ἣν ὤμοσα τοῖσ πατράσιν αὐτῶν, ἀλλ’ ἢ τὰ τέκνα αὐτῶν, ἅ ἐστι μετ’ ἐμοῦ ὧδε, ὅσοι οὐκ οἴδασιν ἀγαθὸν οὐδὲ κακόν, πᾶσ νεώτεροσ ἄπειροσ, τούτοισ δώσω τὴν γῆν, πάντεσ δὲ οἱ παροξύναντέσ με οὐκ ὄψονται αὐτήν. (Septuagint, Liber Numeri 14:23)
 • εἰ ὑμεῖσ εἰσελεύσεσθε εἰσ τὴν γῆν, ἐφ’ ἣν ἐξέτεινα τὴν χεῖρά μου κατασκηνῶσαι ὑμᾶσ ἐπ’ αὐτῆσ, ἀλλ’ ἢ Χάλεβ υἱὸσ Ἰεφοννὴ καὶ Ἰησοῦσ ὁ τοῦ Ναυή. (Septuagint, Liber Numeri 14:30)
 • ἀλλ’ ἢ ἐν φάσματι δείξει Κύριοσ, καὶ ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆσ καταπίεται αὐτοὺσ καὶ τοὺσ οἴκουσ αὐτῶν καὶ τὰσ σκηνὰσ αὐτῶν καὶ πάντα, ὅσα ἐστὶν αὐτοῖσ, καὶ καταβήσονται ζῶντεσ εἰσ ᾅδου, καὶ γνώσεσθε, ὅτι παρώξυναν οἱ ἄνθρωποι οὗτοι τὸν Κύριον. (Septuagint, Liber Numeri 16:30)
 • καὶ πᾶν διανοῖγον μήτραν ἀπὸ πάσησ σαρκόσ, ὅσα προσφέρουσι Κυρίῳ ἀπὸ ἀνθρώπου ἕωσ κτήνουσ, σοὶ ἔσται. ἀλλ’ ἢ λύτροισ λυτρωθήσεται τὰ πρωτότοκα τῶν ἀνθρώπων, καὶ τὰ πρωτότοκα τῶν κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων λυτρώσῃ. (Septuagint, Liber Numeri 18:15)
 • καὶ εὐθὺσ φωνὴ Κυρίου ἐγένετο πρὸσ αὐτὸν λέγουσα. οὐ κληρονομήσει σε οὗτοσ, ἀλλ̓ ὃσ ἐξελεύσεται ἐκ σοῦ, οὗτοσ κληρονομήσει σε. (Septuagint, Liber Genesis 15:4)
 • καὶ οὐ κληθήσεται ἔτι τὸ ὄνομά σου Ἅβραμ, ἀλλ̓ ἔσται τὸ ὄνομά σου Ἁβραάμ, ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθεικά σε. (Septuagint, Liber Genesis 17:5)
 • καὶ εἶπεν. ἰδοὺ κύριοι, ἐκκλίνατε εἰσ τὸν οἶκον τοῦ παιδὸσ ὑμῶν καὶ καταλύσατε καὶ νίψασθε τοὺσ πόδασ ὑμῶν, καὶ ὀρθρίσαντεσ ἀπελεύσεσθε εἰσ τὴν ὁδὸν ὑμῶν. καὶ εἶπαν. οὐχί, ἀλλ̓ ἐν τῇ πλατείᾳ καταλύσομεν. (Septuagint, Liber Genesis 19:2)
 • καὶ γὰρ ἀληθῶσ ἀδελφή μου ἐστὶν ἐκ πατρόσ, ἀλλ̓ οὐκ ἐκ μητρόσ. ἐγενήθη δέ μοι εἰσ γυναῖκα. (Septuagint, Liber Genesis 20:12)
 • καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἀβιμέλεχ. οὐκ ἔγνων τίσ ἐποίησέ σοι τὸ ρῆμα τοῦτο, οὐδὲ σύ μοι ἀπήγγειλασ, οὐδὲ ἐγὼ ἤκουσα, ἀλλ̓ ἢ σήμερον. (Septuagint, Liber Genesis 21:26)

Related

SEARCH

MENU NAVIGATION