Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 49

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 49)

ἆρά γε ἀπαιτήσει μέ τισ ἐνταυθοῖ λόγον μελῶν τε καὶ ῥυθμῶν καὶ τῶν ἐν ταῖσ μεταβολαῖσ σχημάτων καὶ τοῦ ἐν ἑκάστῳ πρέποντοσ, ἀξιῶν ἀκοῦσαι, τίνα τε αὐτῶν ἐστιν, οἷσ ἡ φιλάρχαιοσ ἁρμονία κοσμεῖται, καὶ τίνα τῆσ κωτίλησ γένοιτ’ ἂν ἁρμονίασ; ἢ οἰκειοτέραν τὴν ἐκ παιδὸσ ἐπιφερόμενοσ εὐμουσίαν, ἣν ἔκ τε μουσικῆσ καὶ γραμματικῆσ ἔσχηκεν, αἳ ταῦτ’ ἔχουσι τὰ θεωρήματα, ἐπιλαβόντα τὸ χρονίζειν ἐν τοῖσ κοινοῖσ καὶ γνωρίμοισ τὸν λόγον οὐ συκοφαντήσει, ἄλλωσ τε καὶ τοῦ καιροῦ τὰ μέτρα ὁρῶν; οἰόμαι μὲν οὖν, ὡσ καὶ δόξαν ἐπιεικῆ περὶ τῶν ἄλλων ἔχω, ἀρξάμενοσ ἀπὸ σοῦ, φίλτατε Ἀμμαῖε, καὶ ἐκ τῆσ εὐμουσίασ τῆσ σῆσ λαμβάνων. εἰ δέ τισ ἀπαιτήσει καὶ ταῦτ’ ἔτι μαθεῖν ὅπῃ ποτ’ ἔχει, τοὺσ ὑπομνηματισμοὺσ ἡμῶν λαβών, οὓσ περὶ τῆσ συνθέσεωσ τῶν ὀνομάτων πεπραγματεύμεθα, πάντα ὅσα ποθεῖ τῶν ἐνθάδε παραλειπομένων εἴσεται. ἐγὼ δὲ τῇδέ πῃ περιγράψασ τὸν ὑπὲρ τούτων λόγον ἐπὶ τὸ περιλειπόμενον ἐλεύσομαι μέροσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION