Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 33

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 33)

ἡ πρόθεσισ ἦν μοι καὶ τὸ ἐπάγγελμα τοῦ λόγου, κρατίστῃ λέξει καὶ πρὸσ ἅπασαν ἀνθρώπου φύσιν ἡρμοσμένῃ μετριώτατα Δημοσθένη κεχρημένον ἐπιδεῖξαι, καὶ τοῦτό γε συνάγειν ἐπειρώμην οὐκ ἐξ αὐτῆσ ἐκείνησ μόνησ τὰσ πίστεισ διδούσ ᾔδειν γὰρ ὅτι οὐδὲν αὔταρκέσ ἐστιν ἐφ’ ἑαυτοῦ θεωρούμενον, οἱο͂́ν ἐστιν, ὀφθῆναι καὶ καθαρῶσ, ἀλλ’ ἀντιπαρατιθεὶσ αὐτῇ τὰσ τῶν ἄλλων ῥητόρων τε καὶ φιλοσόφων λέξεισ τὰσ κράτιστα δοκούσασ ἔχειν καὶ τῇ δι’ ἀλλήλων βασάνῳ φανερὰν ποιῶν τὴν ἀμείνω. ἵν’ οὖν τὴν φυσικὴν ὁδὸν ὁ λόγοσ μοι λάβῃ, τοὺσ χαρακτῆρασ τῶν διαλέκτων τοὺσ ἀξιολογωτάτουσ κατηριθμησάμην καὶ τοὺσ πρωτεύσαντασ ἐν αὐτοῖσ ἄνδρασ ἐπῆλθον, ἔπειτα δείξασ ἀτελεῖσ ἅπαντασ ἐκείνουσ καὶ καθ’ ὃ μάλιστα ἀστοχεῖν ἕκαστον ὑπελάμβανον τοῦ τέλουσ ἐκλογισάμενοσ διὰ βραχέων, ἦλθον ἐπὶ τὸν Δημοσθένη. τοῦτον δὲ ἑνὸσ μὲν οὐδενὸσ ἀποφηνάμενοσ οὔτε χαρακτῆροσ οὔτ’ ἀνδρὸσ ζηλωτὴν γενέσθαι, ἐξ ἁπάντων δὲ τὰ κράτιστα ἐκλεξάμενον κοινὴν καὶ φιλάνθρωπον τὴν ἑρμηνείαν κατεσκευακέναι καὶ κατὰ τοῦτο μάλιστα διαφέρειν τῶν ἄλλων, πίστεισ ὑπὲρ τοῦδε παρειχόμην, διελόμενοσ μὲν τὴν λέξιν εἰσ τρεῖσ χαρακτῆρασ τοὺσ γενικωτάτουσ τόν τε ἰσχνὸν καὶ τὸν ὑψηλὸν καὶ τὸν μεταξὺ τούτων, ἀποδεικνὺσ δ’ αὐτὸν ἐν τοῖσ τρισὶ γένεσι κατορθοῦντα τῶν ἄλλων μάλιστα, λέξεισ τινὰσ αὐτοῦ λαμβάνων, αἷσ ἀντιπαρεξήταζον ἑτέρασ ὁμοειδεῖσ λόγου μὲν ἀξίασ, οὐ μὴν ἀνεπιλήπτουσ γε τελέωσ οὐδ’, ὥσπερ ἐκείνη, πάσασ τὰσ ἀρετὰσ ἐχούσασ. καὶ γὰρ ἥ τε Ἰσοκράτουσ καὶ Πλάτωνοσ καίτοι θαυμασιωτάτων ἀνδρῶν μνήμη καὶ σύγκρισισ οὐκ ἔξω τοῦ εἰκότοσ ἐγίγνετό μοι, ἀλλ’, ἐπεὶ τοῦ μέσου καὶ κρατίστου χαρακτῆροσ οὗτοι ζηλωταὶ γενόμενοι μεγίστησ δόξησ ἔτυχον, ἵνα δείξαιμι, κἂν εἰ τῶν ἄλλων ἀμείνουσ εἰσί, Δημοσθένει γε οὐκ ἀξίουσ ὄντασ ἁμιλλᾶσθαι περὶ τῶν ἀριστείων. ὀλίγα τούτοισ ἔτι προσθεὶσ περὶ τῆσ λέξεωσ, ἐπὶ τὸ καταλειπόμενον τῆσ θεωρίασ μέροσ.

μεταβήσομαι, ταῦτα δὲ ἔστιν, ἃ τοῖσ τρισὶ πλάσμασιν ὁμοίωσ παρέπεται καὶ ἔστι παντὸσ λόγου Δημοσθενικοῦ μηνύματα χαρακτηριστικὰ καὶ ἀνυφαίρετα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION