Dionysius of Halicarnassus, De Demosthene, chapter 2

(디오니시오스, De Demosthene, chapter 2)

ἡ δὲ ἑτέρα λέξισ ἡ λιτὴ καὶ ἀφελὴσ καὶ δοκοῦσα κατασκευήν τε καὶ ἰσχὺν τὴν πρὸσ ἰδιώτην ἔχειν λόγον καὶ ὁμοιότητα πολλοὺσ μὲν ἔσχε καὶ ἀγαθοὺσ ἄνδρασ προστάτασ συγγραφεῖσ τε καὶ φιλοσόφουσ καὶ ῥήτορασ. καὶ γὰρ οἱ τὰσ γενεαλογίασ ἐξενέγκαντεσ καὶ οἱ τὰσ τοπικὰσ ἱστορίασ πραγματευσάμενοι καὶ οἱ τὰ φυσικὰ φιλοσοφήσαντεσ καὶ οἱ τῶν ἠθικῶν διαλόγων ποιηταί, ὧν ἦν τὸ Σωκρατικὸν διδασκαλεῖον πᾶν ἔξω Πλάτωνοσ, καὶ οἱ τοὺσ δημηγορικοὺσ ἢ δικανικοὺσ συνταττόμενοι λόγουσ ὀλίγου δεῖν πάντεσ ταύτησ ἐγένοντο τῆσ προαιρέσεωσ. ἐτελείωσε δ’ αὐτὴν καὶ εἰσ ἄκρον ἤγαγε τῆσ ἰδίασ ἀρετῆσ Λυσίασ ὁ Κεφάλου, κατὰ τοὺσ αὐτοὺσ χρόνουσ Γοργίᾳ τε καὶ Θουκυδίδῃ γενόμενοσ. τίσ δὲ ἦν ἡ προαίρεσισ αὐτοῦ καὶ τίσ ἡ δύναμισ, ἐν τῇ πρὸ ταύτησ δεδήλωται γραφῇ καὶ οὐδὲν δεῖ νῦν πάλιν ὑπὲρ τῶν αὐτῶν λέγειν. ἀρκέσει δὲ τοσοῦτο μόνον εἰπεῖν, ὅτι τὴν διαπασῶν ἁρμονίαν οὗτοι πρὸσ ἀλλήλουσ οἱ ἄνδρεσ ἡρμόσαντο, τάσ ἀκρότητασ ἀμφοτέρασ τῆσ λέξεωσ, αἳ πλεῖστον ἀλλήλων ἀπέχουσι, δαιμονίᾳ σπουδῇ προελόμενοί τε καὶ τελειώσαντεσ.

καὶ ὅνπερ ἡ νήτη πρὸσ ὑπάτην ἐν μουσικῇ λόγον ἔχει, τοῦτον ἡ Λυσίου λέξισ ἐν πολιτικῇ διαλέκτῳ πρὸσ τὴν Θουκυδίδου. ἣ μὲν γὰρ καταπλήξασθαι δύναται τὴν διάνοιαν, ἣ δὲ ἡδῦναι, καὶ ἣ μὲν συστρέψαι καὶ συντεῖναι τὸν νοῦν, ἣ δὲ ἀνεῖναι καὶ μαλάξαι, καὶ εἰσ πάθοσ ἐκείνη προαγαγεῖν, εἰσ δὲ ἦθοσ αὕτη καταστῆσαι. πλὴν ἀλλὰ καὶ τὸ μὲν βιάσασθαι καὶ προσαναγκάσαι τι τῆσ Θουκυδίδου λέξεωσ ἴδιον, τὸ δ’ ἀπατῆσαι καὶ κλέψαι τὰ πράγματα τῆσ Λυσίου. καὶ ἡ μὲν νεωτεροποιία καὶ τὸ τολμηρὸν τῆσ τοῦ συγγραφέωσ οἰκεῖον ἰδέασ, ἡ δ’ ἀσφάλεια καὶ τὸ ἀκίνδυνον τῆσ τοῦ ῥήτοροσ. ὅτι οὐκ ἐν ἐπιτηδεύσει φαίνεται ἀνεπιτήδευτον εἶναι θέλει.

κατεσκεύασται μὲν οὖν ἑκατέρα καὶ εἰσ ἄκρον γε ἥκει τῆσ ἰδίασ κατασκευῆσ· ῥέπει δὲ ἣ μὲν ἐπὶ τὸ μᾶλλον ἢ πέφυκεν εἶναι δοκεῖν, ἣ δὲ ἐπὶ τὸ ἧττον. παραδειγμάτων δὲ καὶ ταύτησ τῆσ λέξεωσ οὐθὲν ἐν τῷ παρόντι οἶμαι δεῖν. δύο μὲν δὴ χαρακτῆρεσ οὗτοι λέξεωσ, τοσοῦτον ἀλλήλων διάφοροι κατὰ τὰσ ἀγωγάσ, καὶ ἄνδρεσ οἱ πρωτεύσαντεσ ἐν αὐτοῖσ, οὓσ διεξῆλθον, δεινοὶ μὲν ἐν τοῖσ αὑτῶν ἔργοισ ἀμφότεροι, καθ’ ὃ δὲ ἴσοι ἀλλήλων ἦσαν, ἀτελεῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION