Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 69

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 69)

ἀμφισβητοῦσι δὲ περὶ τῆσ εὑρέσεωσ τοῦ καρποῦ τούτου πολλοί, τὴν θεὸν φάμενοι παρ’ αὑτοῖσ πρώτοισ ὀφθῆναι καὶ τὴν τούτου φύσιν τε καὶ χρῆσιν καταδεῖξαι. Αἰγύπτιοι μὲν γὰρ λέγουσι τήν τε Δήμητραν καὶ τὴν Ἶσιν τὴν αὐτὴν εἶναι, καὶ εἰσ Αἴγυπτον ἐνεγκεῖν τὸ σπέρμα πρώτην, ἀρδεύοντοσ μὲν εὐκαίρωσ τὰ πεδία τοῦ Νείλου ποταμοῦ, ταῖσ δ’ ὡρ́αισ ἄριστα τῆσ χώρασ ταύτησ κεκραμένησ. τοὺσ δ’ Ἀθηναίουσ, καίπερ ἀποφαινομένουσ τὴν εὑρ́εσιν τοῦ καρποῦ τούτου γεγενημένην παρ’ αὑτοῖσ, ὅμωσ μαρτυρεῖν αὐτὸν ἑτέρωθεν κεκομισμένον εἰσ τὴν Ἀττικήν·

τὸν γὰρ τόπον τὸν ἐξ ἀρχῆσ δεξάμενον τὴν δωρεὰν ταύτην Ἐλευσῖνα προσαγορεύειν ἀπὸ τοῦ παρ’ ἑτέρων ἐλθεῖν τὸ σπέρμα τοῦ σίτου κομισθέν. οἱ δὲ Σικελιῶται, νῆσον ἱερὰν Δήμητροσ καὶ Κόρησ οἰκοῦντεσ, εἰκὸσ εἶναί φασι τὴν δωρεὰν ταύτην πρώτοισ τοῖσ τὴν προσφιλεστάτην χώραν νεμομένοισ δοθῆναι·

ἄτοπον μὲν γὰρ ὑπάρχειν εὐκαρποτάτην αὐτὴν ὡσ ἰδίαν ποιῆσαι, τῆσ δ’ εὐεργεσίασ ὡσ μηδὲν προσηκούσῃ μηδ’ ἐσχάτῃ μεταδοῦναι, καὶ ταῦτ’ ἐν αὐτῇ τὴν οἴκησιν ἔχουσαν, εἴπερ καὶ τῆσ Κόρησ τὴν ἁρπαγὴν ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃ γεγονέναι συμπεφώνηται. εἶναι δὲ καὶ τὴν χώραν οἰκειοτάτην τούτοισ τοῖσ καρποῖσ, ἐν ᾗ καὶ τὸν ποιητὴν λέγειν ἀλλὰ τά γ’ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται, πυροὶ καὶ κριθαί. περὶ μὲν οὖν Δήμητροσ τοιαῦτα μυθολογοῦσι.

τῶν δ’ ἄλλων θεῶν τῶν ἐκ Κρόνου καὶ Ῥέασ γενομένων φασὶν οἱ Κρῆτεσ Ποσειδῶνα μὲν πρῶτον χρήσασθαι ταῖσ κατὰ θάλατταν ἐργασίαισ καὶ στόλουσ συστήσασθαι, παραδόντοσ αὐτῷ τὴν ἡγεμονίαν ταύτην τοῦ Κρόνου· διὸ καὶ παραδίδοσθαι τοῖσ ἐπιγινομένοισ τοῦτον κύριον ὑπάρχειν τῶν κατὰ θάλατταν πραττομένων καὶ θυσίαισ ὑπὸ τῶν ναυτιλλομένων τιμᾶσθαι. προσάπτουσι δ’ αὐτῷ καὶ τὸ τοὺσ ἵππουσ δαμάσαι πρῶτον καὶ τὴν ἐπιστήμην καταδεῖξαι τὴν περὶ τὴν ἱππικήν, ἀφ’ ἧσ ἵππιον αὐτὸν ὠνομάσθαι. τὸν δ’ Αἵδην λέγεται τὰ περὶ τὰσ ταφὰσ καὶ τὰσ ἐκφορὰσ καὶ τιμὰσ τῶν τεθνεώτων καταδεῖξαι, τὸν πρὸ τοῦ χρόνον μηδεμιᾶσ οὔσησ ἐπιμελείασ περὶ αὐτούσ·

διὸ καὶ τῶν τετελευτηκότων ὁ θεὸσ οὗτοσ παρείληπται κυριεύειν, ἀπονεμηθείσησ τὸ παλαιὸν αὐτῷ τῆσ τούτων ἀρχῆσ καὶ φροντίδοσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION