Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 64

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 64)

περὶ μὲν οὖν Ῥόδου καὶ Χερρονήσου ἀρκεσθησόμεθα τοῖσ ῥηθεῖσι, περὶ δὲ Κρήτησ νῦν διέξιμεν. οἱ μὲν γὰρ τὴν Κρήτην κατοικοῦντέσ φασιν ἀρχαιοτάτουσ γενέσθαι παρ’ αὑτοῖσ τοὺσ ὀνομαζομένουσ Ἐτεόκρητασ αὐτόχθονασ, ὧν τὸν μὲν βασιλέα Κρῆτα καλούμενον πλεῖστα καὶ μέγιστα κατὰ τὴν νῆσον εὑρεῖν τὰ δυνάμενα τὸν κοινὸν τῶν ἀνθρώπων βίον ὠφελῆσαι. καὶ τῶν θεῶν δὲ τοὺσ πλείστουσ μυθολογοῦσι παρ’ ἑαυτοῖσ γενέσθαι τοὺσ διὰ τὰσ κοινὰσ εὐεργεσίασ τυχόντασ ἀθανάτων τιμῶν·

περὶ ὧν ἡμεῖσ ἐν κεφαλαίοισ τὰ παραδεδομένα διέξιμεν ἀκολούθωσ τοῖσ ἐνδοξοτάτοισ τῶν τὰσ Κρητικὰσ πράξεισ συνταξαμένων. πρῶτοι τοίνυν τῶν εἰσ μνήμην παραδεδομένων ᾤκησαν τῆσ Κρήτησ περὶ τὴν Ἴδην οἱ προσαγορευθέντεσ Ἰδαῖοι Δάκτυλοι.

τούτουσ δ’ οἱ μὲν ἑκατὸν τὸν ἀριθμὸν γεγονέναι παραδεδώκασιν, οἱ δὲ δέκα φασὶν ὑπάρχοντασ τυχεῖν ταύτησ τῆσ προσηγορίασ, τοῖσ ἐν ταῖσ χερσὶ δακτύλοισ ὄντασ ἰσαρίθμουσ. ἔνιοι δ’ ἱστοροῦσιν, ὧν ἐστι καὶ Ἔφοροσ, τοὺσ Ἰδαίουσ Δακτύλουσ γενέσθαι μὲν κατὰ τὴν Ἴδην τὴν ἐν Φρυγίᾳ, διαβῆναι δὲ μετὰ Μυγδόνοσ εἰσ τὴν Εὐρώπην·

ὑπάρξαντασ δὲ γόητασ ἐπιτηδεῦσαι τάσ τε ἐπῳδὰσ καὶ τελετὰσ καὶ μυστήρια, καὶ περὶ Σαμοθρᾴκην διατρίψαντασ οὐ μετρίωσ ἐν τούτοισ ἐκπλήττειν τοὺσ ἐγχωρίουσ· καθ’ ὃν δὴ χρόνον καὶ τὸν Ὀρφέα, φύσει διαφόρῳ κεχορηγημένον πρὸσ ποίησιν καὶ μελῳδίαν, μαθητὴν γενέσθαι τούτων, καὶ πρῶτον εἰσ τοὺσ Ἕλληνασ ἐξενεγκεῖν τελετὰσ καὶ μυστήρια. οἱ δ’ οὖν κατὰ τὴν Κρήτην Ἰδαῖοι Δάκτυλοι παραδέδονται τήν τε τοῦ πυρὸσ χρῆσιν καὶ τὴν τοῦ χαλκοῦ καὶ σιδήρου φύσιν ἐξευρεῖν τῆσ Ἀπτεραίων χώρασ περὶ τὸν καλούμενον Βερέκυνθον, καὶ τὴν ἐργασίαν δι’ ἧσ κατασκευάζεται·

δόξαντασ δὲ μεγάλων ἀγαθῶν ἀρχηγοὺσ γεγενῆσθαι τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων τιμῶν τυχεῖν ἀθανάτων. ἱστοροῦσι δ’ αὐτῶν ἕνα μὲν προσαγορευθῆναι Ἡρακλέα, δόξῃ δὲ διενεγκόντα θεῖναι τὸν ἀγῶνα τὸν τῶν Ὀλυμπίων·

τοὺσ δὲ μεταγενεστέρουσ ἀνθρώπουσ διὰ τὴν ὁμωνυμίαν δοκεῖν τὸν ἐξ Ἀλκμήνησ συστήσασθαι τὴν τῶν Ὀλυμπίων θέσιν. σημεῖα δὲ τούτων φασὶ διαμένειν τὸ πολλὰσ τῶν γυναικῶν ἔτι καὶ νῦν λαμβάνειν ἐπῳδὰσ ἀπὸ τούτου τοῦ θεοῦ καὶ περιάμματα ποιεῖν, ὡσ γεγονότοσ αὐτοῦ γόητοσ καὶ τὰ περὶ τὰσ τελετὰσ ἐπιτετηδευκότοσ·

ἃ δὴ πλεῖστον κεχωρίσθαι τῆσ Ἡρακλέουσ συνηθείασ τοῦ γεγονότοσ ἐξ Ἀλκμήνησ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION