Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 61

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 61)

μετὰ δὲ ταῦτα Τριόπαν, ἕνα τῶν Ἡλίου καὶ Ῥόδου παίδων, φεύγοντα διὰ τὸν Τενάγεω τοῦ ἀδελφοῦ φόνον εἰσ τὴν Χερρόνησον ἀφικέσθαι. ἐνταῦθα δὲ καθαρθέντα τὸν φόνον ὑπὸ Μελισσέωσ τοῦ βασιλέωσ εἰσ τὴν Θετταλίαν πλεῦσαι ἐπὶ συμμαχίαν τοῖσ Δευκαλίωνοσ παισί, καὶ συνεκβαλεῖν ἐκ τῆσ Θετταλίασ τοὺσ Πελασγούσ, καὶ μερίσασθαι τὸ καλούμενον Δώτιον πεδίον. ἐνταῦθα δὲ τὸ τέμενοσ τῆσ Δήμητροσ ἐκκόψαντα τῇ ὕλῃ καταχρῆσθαι πρὸσ βασιλείων κατασκευήν·

δἰ ἣν αἰτίαν ὑπὸ τῶν ἐγχωρίων μισηθέντα φυγεῖν ἐκ Θετταλίασ, καὶ καταπλεῦσαι μετὰ τῶν συμπλευσάντων λαῶν εἰσ τὴν Κνιδίαν, ἐν ᾗ κτίσαι τὸ καλούμενον ἀπ’ αὐτοῦ Τριόπιον. ἐντεῦθεν δ’ ὁρμώμενον τήν τε Χερρόνησον κατακτήσασθαι καὶ τῆσ ὁμόρου Καρίασ πολλήν.

περὶ δὲ τοῦ γένουσ τοῦ Τριόπα πολλοὶ τῶν συγγραφέων καὶ ποιητῶν διαπεφωνήκασιν· οἱ μὲν γὰρ ἀναγράφουσιν αὐτὸν υἱὸν εἶναι Κανάχησ τῆσ Αἰόλου καὶ Ποσειδῶνοσ, οἱ δὲ Λαπίθου τοῦ Ἀπόλλωνοσ καὶ Στίλβησ τῆσ Πηνειοῦ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION