Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 14

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 14)

οἱ δ’ ἐγχώριοι τροφαῖσ μὲν χρῶνται γάλακτι καὶ μέλιτι καὶ κρέασι, δαψιλῶσ πάντα ταῦτα παρεχομένησ τῆσ χώρασ, τὰ δὲ πρὸσ ἀλλήλουσ βιοῦσιν ἐπιεικῶσ καὶ δικαίωσ παρὰ πάντασ σχεδὸν τοὺσ ἄλλουσ βαρβάρουσ· τά τε γὰρ κατὰ τὴν ὀρεινὴν ἐν τοῖσ δένδρεσιν εὑρισκόμενα κηρία τῶν πρώτων εὑρισκόντων ἐστί, μηδενὸσ ἀμφισβητοῦντοσ, τά τε πρόβατα σημείοισ διειλημμένα, κἂν μηδεὶσ φυλάττῃ, σώζεται τοῖσ κεκτημένοισ, ἔν τε ταῖσ ἄλλαισ ταῖσ ἐν τῷ βίῳ κατὰ μέροσ οἰκονομίαισ θαυμαστῶσ προτιμῶσι τὸ δικαιοπραγεῖν. παραδοξότατον δ’ ἐστὶ τὸ παρ’ αὐτοῖσ γινόμενον κατὰ τὰσ τῶν τέκνων γενέσεισ·

ὅταν γὰρ ἡ γυνὴ τέκῃ, ταύτησ μὲν οὐδεμία γίνεται περὶ τὴν λοχείαν ἐπιμέλεια, ὁ δ’ ἀνὴρ αὐτῆσ ἀναπεσὼν ὡσ νοσῶν λοχεύεται τακτὰσ ἡμέρασ, ὡσ τοῦ σώματοσ αὐτῷ κακοπαθοῦντοσ· φύεται δὲ κατὰ τὴν νῆσον ταύτην καὶ πύξοσ πλείστη καὶ διάφοροσ, δι’ ἣν καὶ τὸ μέλι τὸ γινόμενον ἐν ταύτῃ παντελῶσ γίνεται πικρόν.

κατοικοῦσι δ’ αὐτὴν βάρβαροι, τὴν διάλεκτον ἔχοντεσ ἐξηλλαγμένην καὶ δυσκατανόητον· τὸν δ’ ἀριθμὸν ὑπάρχουσιν ὑπὲρ τοὺσ τρισμυρίουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION