Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 7

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 7)

ἡμεῖσ δὲ περὶ τούτων ἀρκούντωσ εἰρηκότεσ μεταβιβάσομεν τὸν λόγον ἐπὶ τὰσ νήσουσ τὰσ ὀνομαζομένασ Αἰολίδασ. αὗται δ’ εἰσὶ τὸν μὲν ἀριθμὸν ἑπτά, προσηγορίασ δ’ ἔχουσι ταύτασ, Στρογγύλη καὶ Εὐώνυμοσ, ἔτι δὲ Διδύμη καὶ Φοινικώδησ καὶ Ἐρικώδησ, πρὸσ δὲ τούτοισ Ιἑρὰ Ἡφαίστου καὶ Λιπάρα, καθ’ ἣν ὁμώνυμοσ πόλισ καθίδρυται. κεῖνται δ’ αὗται μεταξὺ Σικελίασ καὶ Ἰταλίασ ἐπ’ εὐθείασ ἀπὸ πορθμοῦ καὶ τῆσ πρὸσ ἑώ πρὸσ δύσιν.

ἀπέχουσι δὲ τῆσ Σικελίασ ὡσ ἑκατὸν πεντήκοντα σταδίουσ, καὶ τὸ μέγεθόσ εἰσιν ἀλλήλαισ παραπλήσιαι· ἡ δὲ μεγίστη αὐτῶν ἐστι τὴν περίμετρον σταδίων ὡσ ἑκατὸν πεντήκοντα. αὗται δὲ πᾶσαι πυρὸσ ἐσχήκασιν ἀναφυσήματα μεγάλα, ὧν κρατῆρεσ οἱ γεγενημένοι καὶ τὰ στόμια μέχρι τοῦ νῦν εἰσι φανερά.

ἐν δὲ τῇ Στρογγύλῃ καὶ τῇ Ιἑρᾷ μέχρι τοῦ νῦν ἐκ τῶν χασμάτων ἐκπίπτει πνεύματοσ μέγεθοσ καὶ βρόμοσ ἐξαίσιοσ· ἐκφυσᾶται δὲ καὶ ἅμμοσ καὶ λίθων διαπύρων πλῆθοσ, καθάπερ ἔστιν ὁρᾶν καὶ περὶ τὴν Αἴτνην γινόμενον. λέγουσι γάρ τινεσ ἐκ τούτων τῶν νήσων ὑπονόμουσ εἶναι κατὰ γῆσ μέχρι τῆσ Αἴτνησ καὶ τοῖσ ἐπ’ ἀμφότερα στομίοισ συνημμένουσ·

διὸ καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον ἐναλλὰξ κάεσθαι τοὺσ ἐν ταύταισ ταῖσ νήσοισ κρατῆρασ τῶν κατὰ τὴν Αἴτνην. φασὶ δὲ τὰσ Αἰόλου νήσουσ τὸ μὲν παλαιὸν ἐρήμουσ γεγονέναι, μετὰ δὲ ταῦτα τὸν ὀνομαζόμενον Λίπαρον, Αὔσονοσ ὄντα τοῦ βασιλέωσ υἱόν, ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν καταστασιασθῆναι, κυριεύσαντα δὲ νεῶν μακρῶν καὶ στρατιωτῶν ἐκ τῆσ Ἰταλίασ φυγεῖν εἰσ τὴν ἀπὸ τούτου Λιπάραν ὀνομασθεῖσαν·

ἐν ταύτῃ δὲ τὴν ἐπώνυμον αὑτοῦ πόλιν κτίσαι, καὶ τὰσ ἄλλασ νήσουσ τὰσ προειρημένασ γεωργῆσαι. τούτου δὲ γεγηρακότοσ Αιὄλον τὸν Ἱππότου μετά τινων παραβαλόντα εἰσ τὴν Λιπάραν τὴν τοῦ Λιπάρου θυγατέρα γῆμαι Κυάνην·

καὶ τοὺσ λαοὺσ κοινῇ μετὰ τῶν ἐγχωρίων πολιτεύεσθαι ποιήσασ ἐβασίλευσε τῆσ νήσου. τῷ δὲ Λιπάρῳ τῆσ Ἰταλίασ ἐπιθυμοῦντι συγκατεσκεύασεν αὐτῷ τοὺσ περὶ τὸ Σύρρεντον τόπουσ, ὅπου βασιλεύσασ καὶ μεγάλησ ἀποδοχῆσ τυχὼν ἐτελεύτησε· ταφεὶσ δὲ μεγαλοπρεπῶσ τιμῶν ἔτυχεν ἡρωικῶν παρὰ τοῖσ ἐγχωρίοισ. ὁ δ’ Αἰόλοσ οὗτόσ ἐστι πρὸσ ὃν μυθολογοῦσι τὸν Ὀδυσσέα κατὰ τὴν πλάνην ἀφικέσθαι.

γενέσθαι δ’ αὐτόν φασιν εὐσεβῆ καὶ δίκαιον, ἔτι δὲ καὶ πρὸσ τοὺσ ξένουσ φιλάνθρωπον· πρὸσ δὲ τούτοισ τὴν τῶν ἱστίων χρείαν τοῖσ ναυτικοῖσ ἐπεισηγήσασθαι, καὶ ἀπὸ τῆσ τοῦ πυρὸσ προσημασίασ παρατετηρηκότα προλέγειν τοὺσ ἐγχωρίουσ ἀνέμουσ εὐστόχωσ, ἐξ οὗ ταμίαν αὐτὸν εἶναι τῶν ἀνέμων ὁ μῦθοσ ἀνέδειξε· διὰ δὲ τὴν ὑπερβολὴν τῆσ εὐσεβείασ φίλον τῶν θεῶν ὀνομασθῆναι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION