Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 5

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 5)

περὶ δὲ τῆσ κατὰ τὴν Κόρην ἁρπαγῆσ, ὅτι γέγονεν ὡσ προειρήκαμεν, πολλοὶ τῶν ἀρχαίων συγγραφέων καὶ ποιητῶν μεμαρτυρήκασι. καρκίνοσ μὲν γὰρ ὁ τῶν τραγῳδιῶν ποιητήσ, πλεονάκισ ἐν ταῖσ Συρακούσαισ παρεπιδεδημηκὼσ καὶ τὴν τῶν ἐγχωρίων τεθεαμένοσ σπουδὴν περὶ τὰσ θυσίασ καὶ πανηγύρεισ τῆσ τε Δήμητροσ καὶ Κόρησ, κατεχώρισεν ἐν τοῖσ ποιήμασι τούσδε τοὺσ στίχουσ· λέγουσι Δήμητρόσ ποτ’ ἄρρητον κόρην Πλούτωνα κρυφίοισ ἁρπάσαι βουλεύμασι, δῦναί τε γαίασ εἰσ μελαμφαεῖσ μυχούσ, πόθῳ δὲ μητέρ’ ἠφανισμένησ κόρησ μαστῆρ’ ἐπελθεῖν πᾶσαν ἐν κύκλῳ χθόνα. καὶ τὴν μὲν Αἰτναίοισι Σικελίαν πάγοισ πυρὸσ γέμουσαν ῥεύμασιν δυσεμβόλοισ πᾶσαν στενάξαι, πένθεσιν δὲ παρθένου σίτων ἄμοιρον διοτρεφὲσ φθίνειν γένοσ. ὅθεν θεὰσ τιμῶσιν εἰσ τὰ νῦν ἔτι. οὐκ ἄξιον δὲ παραλιπεῖν τῆσ θεοῦ ταύτησ τὴν ὑπερβολὴν τῆσ εἰσ τοὺσ ἀνθρώπουσ εὐεργεσίασ·

χωρὶσ γὰρ τῆσ εὑρέσεωσ τοῦ σίτου τήν τε κατεργασίαν αὐτοῦ τοὺσ ἀνθρώπουσ ἐδίδαξε καὶ νόμουσ εἰσηγήσατο καθ’ οὓσ δικαιοπραγεῖν εἰθίσθησαν, δι’ ἣν αἰτίαν φασὶν αὐτὴν θεσμοφόρον ἐπονομασθῆναι. τούτων δὲ τῶν εὑρημάτων οὐκ ἄν τισ ἑτέραν εὐεργεσίαν εὑρ́οι μείζονα·

καὶ γὰρ τὸ ζῆν καὶ τὸ καλῶσ ζῆν περιέχουσι. περὶ μὲν οὖν τῶν μυθολογουμένων παρὰ τοῖσ Σικελιώταισ ἀρκεσθησόμεθα τοῖσ ῥηθεῖσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION