Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 2

(디오도로스 시켈로스, Bibliotheca Historica, book 5, chapter 2)

καὶ ταύτην τὴν βίβλον ἐπιγράφοντεσ νησιωτικὴν ἀκολούθωσ τῇ γραφῇ περὶ πρώτησ τῆσ Σικελίασ ἐροῦμεν, ἐπεὶ καὶ κρατίστη τῶν νήσων ἐστὶ καὶ τῇ παλαιότητι τῶν μύθολογουμένων πεπρώτευκεν. ἡ γὰρ νῆσοσ τὸ παλαιὸν ἀπὸ μὲν τοῦ σχήματοσ Τρινακρία κληθεῖσα, ἀπὸ δὲ τῶν κατοικησάντων αὐτὴν Σικανῶν Σικανία προσαγορευθεῖσα, τὸ τελευταῖον ἀπὸ Σικελῶν τῶν ἐκ τῆσ Ἰταλίασ πανδημεὶ περαιωθέντων ὠνόμοσται Σικελία. ἔστι δ’ αὐτῆσ ἡ περίμετροσ σταδίων ὡσ τετρακισχιλίων τριακοσίων ἑξήκοντα·

τῶν γὰρ τριῶν πλευρῶν ἡ μὲν ἀπὸ τῆσ Πελωριάδοσ ἐπὶ τὸ Λιλύβαιον ὑπάρχει σταδίων χιλίων ἑπτακοσίων, ἡ δ’ ἀπὸ Λιλυβαίου μέχρι Παχύνου τῆσ Συρακοσίασ χώρασ σταδίων χιλίων καὶ πεντακοσίων, ἡ δ’ ἀπολειπομένη σταδίων χιλίων ἑκατὸν τεσσαράκοντα. οἱ ταύτην οὖν κατοικοῦντεσ Σικελιῶται παρειλήφασι παρὰ τῶν προγόνων, ἀεὶ τῆσ φήμησ ἐξ αἰῶνοσ παραδεδομένησ τοῖσ ἐκγόνοισ, ἱερὰν ὑπάρχειν τὴν νῆσον Δήμητροσ καὶ Κόρησ·

ἔνιοι δὲ τῶν ποιητῶν μυθολογοῦσι κατὰ τὸν τοῦ Πλούτωνοσ καὶ Φερσεφόνησ γάμον ὑπὸ Διὸσ ἀνακάλυπτρα τῇ νύμφῃ δεδόσθαι ταύτην τὴν νῆσον. τοὺσ δὲ κατοικοῦντασ αὐτὴν τὸ παλαιὸν Σικανοὺσ αὐτόχθονασ εἶναί φασιν οἱ νομιμώτατοι τῶν συγγραφέων, καὶ τάσ τε προειρημένασ θεὰσ ἐν ταύτῃ τῇ νήσῳ πρώτωσ φανῆναι καὶ τὸν τοῦ σίτου καρπὸν ταύτην πρώτην ἀνεῖναι διὰ τὴν ἀρετὴν τῆσ χώρασ, περὶ ὧν καὶ τὸν ἐπιφανέστατον τῶν ποιητῶν μαρτυρεῖν λέγοντα ἀλλὰ τά γ’ ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύονται πυροὶ καὶ κριθαί, ἠδ’ ἄμπελοι, αἵτε φέρουσιν οἶνον ἐριστάφυλον, καί σφιν Διὸσ ὄμβροσ ἀέξει.

ἔν τε γὰρ τῷ Λεοντίνῳ πεδίῳ καὶ κατὰ πολλοὺσ ἄλλουσ τόπουσ τῆσ Σικελίασ μέχρι τοῦ νῦν φύεσθαι τοὺσ ἀγρίουσ ὀνομαζομένουσ πυρούσ. καθόλου δὲ πρὸ τῆσ εὑρέσεωσ τοῦ σίτου ζητουμένου κατὰ ποίαν τῆσ οἰκουμένησ γῆν πρῶτον ἐφάνησαν οἱ προειρημένοι καρποί, εἰκόσ ἐστιν ἀποδίδοσθαι τὸ πρωτεῖον τῇ κρατίστῃ χώρᾳ·

καὶ τὰσ θεὰσ δὲ τὰσ εὑρούσασ ἀκολούθωσ τοῖσ εἰρημένοισ ὁρᾶν ἐστι μάλιστα τιμωμένασ παρὰ τοῖσ Σικελιώταισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION