Ancient Greek-English Dictionary Language

παράγγελμα

Third declension Noun; Neuter 자동번역 Transliteration:

Principal Part: παράγγελμα παράγγελματος

Structure: παραγγελματ (Stem)

Etym.: from paragge/llw

Sense

 1. a message transmitted
 2. an order, command, by word of command
 3. an instruction, precept

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • πολλῶν μετ’ ἄλλων ξένων τε καὶ παραδόξων ἀκουσμάτων, ὦν ἐνήνοχεν ὁ καθ’ ἡμᾶσ χρόνοσ, ἕν τι καὶ τοῦτο ἐφάνη μοι πρώτωσ ἀκούσαντι παρὰ σοῦ, ὅτι τῶν φιλοσόφων τισ τῶν ἐκ τοῦ περιπάτου πάντα χαρίζεσθαι βουλόμενοσ Ἀριστοτέλει τῷ κτίσαντι ταύτην τὴν φιλοσοφίαν καὶ τοῦτο ὑπέσχετο ποιήσειν φανερόν, ὅτι Δημοσθένησ τὰσ ῥητορικὰσ τέχνασ παρ’ ἐκείνου μαθὼν εἰσ τοὺσ ἰδίουσ μετήνεγκε λόγουσ καὶ κατ’ ἐκεῖνα κοσμούμενοσ τὰ παραγγέλματα πάντων ἐγένετο τῶν ῥητόρων κράτιστοσ. (Dionysius of Halicarnassus, Ad Ammaeum, chapter 1 1:1)
 • ὧν ὃ μὲν φυσικόσ τέ ἐστι καὶ ἐκ πολλῆσ κατηχήσεωσ καὶ συντροφίασ λαμβανόμενοσ, ὃ δὲ τούτῳ προσεχὴσ ἐκ τῶν τῆσ τέχνησ παραγγελμάτων. (Dionysius of Halicarnassus, De Dinarcho, chapter 7 2:3)
 • καὶ τούτῳ τῷ παραγγέλματι οὐ ῥήτορεσ μόνον ῥήτορασ διακρίνουσιν ἀλλὰ καὶ ζωγράφοι τὰ Ἀπελλοῦ καὶ τῶν ἐκεῖνον μιμησαμένων καὶ πλάσται τὰ Πολυκλείτου καὶ γλυφεῖσ τὰ Φειδίου. (Dionysius of Halicarnassus, De Dinarcho, chapter 7 2:6)
 • οἱ δὲ Θουκυδίδην ζηλοῦν λέγοντεσ καὶ τὸ μὲν εὔτονον καὶ στερεὸν καὶ δεινὸν καὶ τὰ τούτοισ ὅμοια χαλεπῶσ ἐκλαμβάνοντεσ, τοὺσ δὲ σολοικοφανεῖσ σχηματισμοὺσ καὶ τὸ ἀσαφὲσ προχειριζόμενοι, πάνυ εὐχερῶσ ἂν ἁλίσκοιντο ἐκ τούτου τοῦ παραγγέλματοσ. (Dionysius of Halicarnassus, De Dinarcho, chapter 8 1:2)
 • καὶ οὐχ οἱ νομοθέται μὲν οὕτωσ ἔχουσιν, οἱ δὲ πιστευόμενοι τὰσ στρατηγίασ ἑτέρωσ, ἀλλ’ ἐν ταῖσ μάχαισ τὸ μέγιστόν ἐστι τῶν παραγγελμάτων τῶν τοῖσ παραταττομένοισ, ὡσ ὑπὲρ πατρίδοσ αὐτοῖσ ὁ πόλεμοσ, καὶ οὐδεὶσ ὅστισ ἂν ἀκούσασ τούτου κακὸσ εἶναι θέλῃ· (Lucian, Patriae Encomium, (no name) 12:2)
 • οὐχὶ καὶ ἐν τῷ τῶν ἐντολῶν βιβλίῳ, ὃ ἀεὶ παρὰ βασιλέωσ λαμβανετε, τοῦτο πρῶτον ὑμῖν ἐστι παράγγελμα, τῆσ ὑγιείασ τῆσ ὑμετέρασ αὐτῶν ἐπιμελεῖσθαι; (Lucian, Pro lapsu inter salutandum 25:2)
 • ὁ μὲν τοίνυν εἷσ νόμοσ κελεύ[ει] ἀψευδεῖν ἐν τῇ ἀ[γορᾷ], πάντων, οἶμα[ι, π]αρά[γγελ]μα κάλ[λιστο]ν παραγγέλλων· (Hyperides, Speeches, 14:1)
 • καὶ ὁ μὲν ὧν ἄρχων ἐξῆλθεν, ὑπὸ τούτων ἀπολειφθεὶσ ἐπανῆλθεν, ὁ δὲ μεθ’ ὧν ἑτέροισ ποιήσων τὸ προσταττόμενον ἐξεπέμφθη, τούτοισ αὐτὸσ διδοὺσ τὸ παράγγελμα κατέπλευσε, τρία τὰ πάντων δυσκολώτατα διαπεπραγμένοσ ὁμοῦ τῇ πόλει, πρὸσ μὲν τοὺσ πολεμίουσ εἰρήνην, παρὰ δὲ τῶν συμμάχων ἡγεμονίαν, πρὸσ δὲ Λακεδαιμονίουσ ὁμόνοιαν. (Plutarch, Comparison of Lucullus and Cimon, chapter 2 3:3)
 • ἐκείνου δὲ προειπόντοσ ἐπὶ τὰ ὅπλα χωρεῖν τοὺσ συγκλητικούσ, καὶ τῶν ἱππέων ἑκάστῳ παράγγελμα δόντοσ ἄγειν ἑώθεν οἰκέτασ δύο καθωπλισμένουσ, ὁ μὲν Φούλβιοσ ἀντιπαρεσκευάζετο καὶ συνῆγεν ὄχλον, ὁ δὲ Γάιοσ ἐκ τῆσ ἀγορᾶσ ἀπερχόμενοσ ἔστη κατὰ τὸν τοῦ πατρὸσ ἀνδριάντα, καὶ πολὺν χρόνον ἐμβλέψασ εἰσ αὐτὸν οὐδὲν ἐφθέγξατο, δακρύσασ δὲ καὶ στενάξασ ἀπῄει. (Plutarch, Caius Gracchus, chapter 14 4:1)
 • καὶ παράγγελμα τοῖσ ἡγεμόσιν ἑσπέρασ ἔδωκε. (Plutarch, , chapter 15 1:4)

Synonyms

 1. a message transmitted

 2. an order

 3. an instruction

Related

Similar forms

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION