Ancient Greek-English Dictionary Language

κύανος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: κύανος κύανη κύανον

Structure: κυαν (Stem) + ος (Ending)

Sense

  1. cyanus, a dark-blue substance, blue steel
  2. the blue corn-flower

Examples

  • πᾶν μὲν γὰρ κύκλῳ τιτάνῳ λευκῷ τ’ ἐλέφαντι ἠλέκτρῳ θ’ ὑπολαμπὲσ ἐήν χρυσῷ τε φαεινῷ λαμπόμενον, κυάνου δὲ διὰ πτύχεσ ἠλήλαντο. (Hesiod, Shield of Heracles, Book Sh. 12:2)
  • μετρίωσ προσήγετο , πολλῶν καὶ καλῶν ἔργων ὡσ ἐοίκε θεατὴν γεγενημένον ἐθαύμαζε δὲ τοῦ χαλκοῦ τὸ ἀνθηρὸν ὡσ οὐ πίνῳ προσεοικὸσ οὐδ’ ἰῷ, βαφῇ δὲ κυάνου στίλβοντοσ, ὥστε καὶ παῖξαί τι πρὸσ; (Plutarch, De Pythiae oraculis, section 2 2:1)
  • "καὶ μὴν οὐ μόνον πρὸσ τὴν ἀναχάραξιν τοῦ ἰοῦ χρήσαιτ’ ἄν τισ τῇ λεπτότητι τοῦ ἀέροσ, ἀλλὰ καὶ τὴν χρόαν αὐτὴν ποιεῖν ἐοίκεν ἡδίονα καὶ γλαυκοτέραν, ἀναμιγνύουσα τῷ κυάνῳ φῶσ καὶ αὑγήν" ἐκ τούτου γενομένησ σιωπῆσ, πάλιν οἱ περιηγηταὶ προεχειρίζοντο τὰσ ῥήσεισ. (Plutarch, De Pythiae oraculis, section 4 5:2)
  • τοῖσ δ’ ἅμ’ Ἀλεξάνδροιο νέουσ ὄρπηκασ ἐλαίησ, ἠδὲ Πολυκλείτου πορφυρέην κύανον. (Unknown, Greek Anthology, book 4, chapter 1 7:2)
  • πῶσ δὲ οὐ τὸν ταῶ μᾶλλον ὁρῶντα θαυμάζει, καλὸν οὕτω καὶ ποικίλον, ἔτι δὲ αὐτὸν ἐπαιρόμενον καὶ ἐπιδεικνύντα τὸ κάλλοσ τῶν πτερῶν, ὅταν ἁβρύνηται πρὸσ τὴν θήλειαν, ἀνακλάσασ τὴν οὐρὰν καὶ περιστήσασ αὑτῷ πανταχόθεν ὥσπερ εὐειδὲσ ἄντρον ἤ τινα γραφῇ μιμηθέντα οὐρανὸν ποικίλον ἄστροισ, σύν γε τῷ λοιπῷ σώματι θαυμαστόν, ἐγγύτατα χρυσοῦ κυάνῳ κεκραμένου, καὶ δὴ ἐν ἄκροισ τοῖσ πτεροῖσ οἱο͂ν ὀφθαλμῶν ἐνόντων ἤ τινων δακτυλίων τό τε σχῆμα καὶ κατὰ τὴν ἄλλην ὁμοιότητα; (Dio, Chrysostom, Orationes, 2:1)
  • τούτου δὲ αὖ καταντικρὺ ὁ τέταρτοσ ἐκπίπτει εἰσ τόπον πρῶτον δεινόν τε καὶ ἄγριον, ὡσ λέγεται, χρῶμα δ’ ἔχοντα ὅλον οἱο͂ν ὁ κυανόσ, ὃν δὴ ἐπονομάζουσι Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην ἣν ποιεῖ ὁ ποταμὸσ ἐμβάλλων, Στύγα· (Plato, Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, 907:3)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION