Ancient Greek-English Dictionary Language

καθαρτικός

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: καθαρτικός καθαρτική καθαρτικόν

Structure: καθαρτικ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: from kaqarth/s

Sense

  1. of or fit for cleansing or purifying
  2. (medical) promoting catharsis, purgative

Examples

  • "τὰ δὲ ἀμύγδαλά ἐστιν οὐρητικὰ καὶ λεπτυντικὰ καὶ καθαρτικὰ καὶ ὀλιγότροφα. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 2, book 2, chapter 41 4:3)
  • "οἱ στρόβιλοι πολύτροφοι μέν εἰσι, λεαντικοὶ δὲ ἀρτηρίασ καὶ θώρακοσ καθαρτικοὶ διὰ τὸ ἔχειν παρεμπεπλεγμένον τὸ ὁητινῶδεσ. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 2, book 2, chapter 49 1:6)
  • "ὅτι δὲ τούτοισ πρὸσ πᾶν ἔστι χρῆσθαι τὸ καλούμενον καὶ νομιζόμενον πικρὸν γλυκὺ καθαρτικὸν ὑπνωτικὸν φωτεινόν, ὡσ οὐδενὸσ ἔχοντοσ αὐτοτελῆ ποιότητα καὶ δύναμιν οὐδὲ δρῶντοσ μᾶλλον ἢ πάσχοντοσ, ὅταν ἐγγένηται τοῖσ σώμασιν, ἄλλην δ’ ἐν ἄλλοισ διαφορὰν καὶ κρᾶσιν λαμβάνοντοσ, οὐκ ἄδηλόν ἐστιν. (Plutarch, Adversus Colotem, section 71)
  • τοὺσ μὲν γὰρ Πλάτωνι καὶ Ξενοφῶντι χρωμένουσ διὰ τὴν λέξιν, ἕτερον δὲ μηδὲν ἀλλ’ ἢ τὸ καθαρόν τε καὶ Ἀττικὸν ὥσπερ δρόσον καὶ χνοῦν ἀποδρεπομένουσ τί ἂν ἄλλο φαίησ ἢ φαρμάκων τὸ μὲν εὐῶδεσ καὶ ἀνθηρὸν ἀγαπᾶν, τὸ δ’ ἀνώδυνον καὶ καθαρτικὸν μὴ προσίεσθαι μηδὲ διαγιγνώσκειν; (Plutarch, Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus, chapter, section 8 5:1)
  • ηὐξάμην οὖν κἀνταῦθ’ ἐρωτῆσαι δύνασθαι τὸν Ἐρασίστρατον, εἰ μηδὲν ὄργανον ἡ τεχνικὴ φύσισ ἐδημιούργησε καθαρτικὸν τοῦ τοιούτου χυμοῦ, ἀλλὰ τῶν μὲν οὔρων ἄρα τῆσ διακρίσεώσ ἐστιν ὄργανα δύο καὶ τῆσ ξανθῆσ χολῆσ ἕτερον οὐ σμικρόν, ὁ δὲ τούτων κακοηθέστεροσ χυμὸσ ἀλᾶται διὰ παντὸσ ἐν ταῖσ φλεψὶν ἀναμεμιγμένοσ τῷ αἵματι. (Galen, On the Natural Faculties., B, section 942)

Synonyms

  1. of or fit for cleansing or purifying

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION