Ancient Greek-English Dictionary Language

καθαρεύω

Non-contract Verb; Transliteration:

Principal Part: καθαρεύω καθαρεύσω

Structure: καθαρεύ (Stem) + ω (Ending)

Etym.: kaqaro/s

Sense

  1. to be clean or pure, to be clean or free from, to be pure or clear

Conjugation

Present tense

Active
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular καθαρεύω καθαρεύεις καθαρεύει
Dual καθαρεύετον καθαρεύετον
Plural καθαρεύομεν καθαρεύετε καθαρεύουσιν*
SubjunctiveSingular καθαρεύω καθαρεύῃς καθαρεύῃ
Dual καθαρεύητον καθαρεύητον
Plural καθαρεύωμεν καθαρεύητε καθαρεύωσιν*
OptativeSingular καθαρεύοιμι καθαρεύοις καθαρεύοι
Dual καθαρεύοιτον καθαρευοίτην
Plural καθαρεύοιμεν καθαρεύοιτε καθαρεύοιεν
ImperativeSingular καθάρευε καθαρευέτω
Dual καθαρεύετον καθαρευέτων
Plural καθαρεύετε καθαρευόντων, καθαρευέτωσαν
Infinitive καθαρεύειν
Participle MasculineFeminineNeuter
καθαρευων καθαρευοντος καθαρευουσα καθαρευουσης καθαρευον καθαρευοντος
Middle/Passive
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular καθαρεύομαι καθαρεύει, καθαρεύῃ καθαρεύεται
Dual καθαρεύεσθον καθαρεύεσθον
Plural καθαρευόμεθα καθαρεύεσθε καθαρεύονται
SubjunctiveSingular καθαρεύωμαι καθαρεύῃ καθαρεύηται
Dual καθαρεύησθον καθαρεύησθον
Plural καθαρευώμεθα καθαρεύησθε καθαρεύωνται
OptativeSingular καθαρευοίμην καθαρεύοιο καθαρεύοιτο
Dual καθαρεύοισθον καθαρευοίσθην
Plural καθαρευοίμεθα καθαρεύοισθε καθαρεύοιντο
ImperativeSingular καθαρεύου καθαρευέσθω
Dual καθαρεύεσθον καθαρευέσθων
Plural καθαρεύεσθε καθαρευέσθων, καθαρευέσθωσαν
Infinitive καθαρεύεσθαι
Participle MasculineFeminineNeuter
καθαρευομενος καθαρευομενου καθαρευομενη καθαρευομενης καθαρευομενον καθαρευομενου

Future tense

Active
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular καθαρεύσω καθαρεύσεις καθαρεύσει
Dual καθαρεύσετον καθαρεύσετον
Plural καθαρεύσομεν καθαρεύσετε καθαρεύσουσιν*
OptativeSingular καθαρεύσοιμι καθαρεύσοις καθαρεύσοι
Dual καθαρεύσοιτον καθαρευσοίτην
Plural καθαρεύσοιμεν καθαρεύσοιτε καθαρεύσοιεν
Infinitive καθαρεύσειν
Participle MasculineFeminineNeuter
καθαρευσων καθαρευσοντος καθαρευσουσα καθαρευσουσης καθαρευσον καθαρευσοντος
Middle
1st person2nd person3rd person
IndicativeSingular καθαρεύσομαι καθαρεύσει, καθαρεύσῃ καθαρεύσεται
Dual καθαρεύσεσθον καθαρεύσεσθον
Plural καθαρευσόμεθα καθαρεύσεσθε καθαρεύσονται
OptativeSingular καθαρευσοίμην καθαρεύσοιο καθαρεύσοιτο
Dual καθαρεύσοισθον καθαρευσοίσθην
Plural καθαρευσοίμεθα καθαρεύσοισθε καθαρεύσοιντο
Infinitive καθαρεύσεσθαι
Participle MasculineFeminineNeuter
καθαρευσομενος καθαρευσομενου καθαρευσομενη καθαρευσομενης καθαρευσομενον καθαρευσομενου

Imperfect tense

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • κατὰ τοῦτο μὲν δὴ τὸ μέροσ, ὅ πέρ ἐστι πρῶτόν τε καὶ κυριώτατον ἐν λόγοισ, λέγω δὲ τὸ καθαρεύειν τὴν διάλεκτον, οὐθεὶσ τῶν μεταγενεστέρων αὐτὸν ὑπερεβάλετο, ἀλλ’ οὐδὲ μιμήσασθαι πολλοὶ δύναμιν ἔσχον ὅτι μὴ μόνοσ Ἰσοκράτησ· (Dionysius of Halicarnassus, chapter 22)
  • εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασθαι τοῖσ ἡμετέροισι χοροῖσιν, ὅστισ ἄπειροσ τοιῶνδε λόγων ἢ γνώμῃ μὴ καθαρεύει, ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ’ εἶδεν μήτ’ ἐχόρευσεν, μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττησ Βακχεῖ’ ἐτελέσθη, ἢ βωμολόχοισ ἔπεσιν χαίρει μὴ ν’ καιρῷ τοῦτο ποιοῦσιν, ἢ στάσιν ἐχθρὰν μὴ καταλύει μηδ’ εὔκολόσ ἐστι πολίταισ, ἀλλ’ ἀνεγείρει καὶ ῥιπίζει κερδῶν ἰδίων ἐπιθυμῶν, ἢ τῆσ πόλεωσ χειμαζομένησ ἄρχων καταδωροδοκεῖται, ἢ προδίδωσιν φρούριον ἢ ναῦσ, ἢ τἀπόρρητ’ ἀποπέμπει ἐξ Αἰγίνησ Θωρυκίων ὢν εἰκοστολόγοσ κακοδαίμων, ἀσκώματα καὶ λίνα καὶ πίτταν διαπέμπων εἰσ Ἐπίδαυρον, ἢ χρήματα ταῖσ τῶν ἀντιπάλων ναυσὶν παρέχειν τινὰ πείθει, ἢ κατατιλᾷ τῶν Ἑκαταίων κυκλίοισι χοροῖσιν ὑπᾴδων, ἢ τοὺσ μισθοὺσ τῶν ποιητῶν ῥήτωρ ὢν εἶτ’ ἀποτρώγει, κωμῳδηθεὶσ ἐν ταῖσ πατρίοισ τελεταῖσ ταῖσ τοῦ Διονύσου· (Aristophanes, Frogs, Parodos, anapests1)
  • τοὺσ δ’ ἐν τέλει τῶν Γαλιλαίων ὅσον ἑβδομήκοντα πάντασ βουλόμενοσ ἐν προφάσει φιλίασ καθάπερ ὅμηρα τῆσ πίστεωσ ἔχειν φίλουσ τε καὶ συνεκδήμουσ ἐποιησάμην ἐπί τε κρίσεισ παρελάμβανον καὶ μετὰ γνώμησ τῆσ ἐκείνων τὰσ ἀποφάσεισ ἐποιούμην, μήτε προπετείᾳ πειρώμενοσ τοῦ δικαίου διαμαρτάνειν καθαρεύειν τε παντὸσ ἐπ’ αὐταῖσ λήμματοσ. (Flavius Josephus, 93:1)
  • ἔνθεν μὲν δὴ προσίτωσαν ὑπ’ αὐλοῖσ καὶ λύραισ ποιηταὶ λέγοντεσ καὶ ᾄδοντεσ, εὐφημεῖν χρὴ κἀξίστασθαι τοῖσ ἡμετέροισι χοροῖσιν ὅστισ ἄπειροσ τοιῶνδε λόγων ἢ γνώμην μὴ καθαρεύει, ἢ γενναίων ὄργια Μουσῶν μήτ’ ᾖσεν μήτ’ ἐχόρευσε, μηδὲ Κρατίνου τοῦ ταυροφάγου γλώττησ βακχεῖ’ ἐτελέσθη, καὶ σκευὰσ καὶ προσωπεῖα καὶ βωμοὺσ καὶ μηχανὰσ ἀπὸ σκηνῆσ καὶ περιάκτουσ καὶ τρίποδασ ἐπινικίουσ κομίζοντεσ τραγικοὶ δ’ αὐτοῖσ ὑποκριταὶ καὶ Νικόστρατοι καὶ Καλλιππίδαι καὶ Μυννίσκοι καὶ Θεόδωροι καὶ Πῶλοι συνίτωσαν, ὥσπερ γυναικὸσ πολυτελοῦσ τῆσ τραγῳδίασ κομμωταὶ καὶ διφροφόροι, μᾶλλον δ’ ὡσ ἀγαλμάτων ἐγκαυσταὶ καὶ χρυσωταὶ καὶ βαφεῖσ παρακολουθοῦντεσ· (Plutarch, De gloria Atheniensium, section 62)
  • εἰ δὲ μή, μεταλαμβάνειν γε καὶ μεθαρμόττειν ἁμωσγέπωσ περιάγοντασ ἢ στρέφοντασ, οἱο͂ν εὐθὺσ ἡ πολυπραγμοσύνη φιλομάθειὰ τίσ ἐστιν ἀλλοτρίων κακῶν, οὔτε φθόνου δοκοῦσα καθαρεύειν νόσοσ οὔτε κακοηθείασ τί τἀλλότριον, ἄνθρωπε βασκανώτατε, κακὸν ὀξυδορκεῖσ τὸ δ’ ἴδιον παραβλέπεισ; (Plutarch, De curiositate, section 1 2:1)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION