Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀμύθητος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: ἀμύθητος ἀμύθητη ἀμύθητον

Structure: ἀ (Prefix) + μυθητ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: muqe/omai

Sense

 1. unspeakable, unspeakably many or great

Examples

 • καὶ προσήγγειλε περὶ τοῦ χρημάτων ἀμυθήτων γέμειν τὸ ἐν Ἱεροσολύμοισ γαζοφυλάκιον, ὥστε τὸ πλῆθοσ τῶν διαφόρων ἐναρίθμητον εἶναι, καὶ μὴ προσήκειν αὐτὰ πρὸσ τὸν τῶν θυσιῶν λόγον, εἶναι δὲ δυνατὸν ὑπὸ τὴν τοῦ βασιλέωσ ἐξουσίαν πεσεῖν ἅπαντα ταῦτα. (Septuagint, Liber Maccabees II 3:6)
 • καταλαβόμενοί τε τὴν πόλιν τῇ τοῦ Θεοῦ θελήσει, ἀμυθήτουσ ἐποιήσαντο σφαγάσ, ὥστε τὴν παρακειμένην λίμνην, τὸ πλάτοσ ἔχουσαν σταδίων δύο, κατάρρυτον αἵματι πεπληρωμένην φαίνεσθαι. (Septuagint, Liber Maccabees II 12:16)
 • ἔσται οὖν τὰ μὲν πρῶτά σου ὀλίγα, τὰ δὲ ἔσχατά σου ἀμύθητα. (Septuagint, Liber Iob 8:7)
 • ρυήσονται παλαιώματα, ἐσκίασε δὲ νέφη ἐπὶ ἀμυθήτων βροτῶν. (Septuagint, Liber Iob 36:28)
 • ἡ στρωμνὴ αὐτοῦ ὀβελίσκοι ὀξεῖσ, πᾶσ δὲ χρυσὸσ θαλάσσησ ὑπ̓ αὐτὸν ὥσπερ πηλὸσ ἀμύθητοσ. (Septuagint, Liber Iob 41:22)
 • ὅμωσ δὲ εἰ μετὰ συγγνώμησ ἀναγνώσεσθαι μέλλοισ καὶ τὰ ἐνδέοντα τοῖσ ἱστορουμένοισ προσλογιεῖσθαι,, ὑποστήσομαί σοι τὸν ἆθλον, καὶ τὴν Αὐγέου βουστασίαν, εἰ καὶ μὴ πᾶσαν, ἀλλ’ εἰσ δύναμίν γε τὴν ἐμαυτοῦ ἀνακαθάρασθαι πειράσομαι, ὀλίγουσ ὅσουσ τῶν κοφίνων ἐκφορήσασ, ὡσ ἀπ’ ἐκείνων τεκμαίροιο πόση πᾶσα καὶ ὡσ ἀμύθητοσ ἦν ἡ κόπροσ ἣν τρισχίλιοι βόεσ ἐν πολλοῖσ ἔτεσιν ποιῆσαι ἐδύναντο. (Lucian, Alexander, (no name) 1:4)
 • θεάτρων τε πάντων κατά τε ἀγῶνασ καὶ τὰσ ἄλλασ ἐπιδείξεισ ἀμύθητοσ ἡ ἀφθονία. (Aristides, Aelius, Orationes, 4:12)
 • θέρουσ ὡρ́ᾳ πονήρωσ εἶχεν ὁ στόμαχοσ καὶ δίψοσ ἦν νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ ἱδρὼσ ἀμύθητοσ καὶ λύσισ τοῦ σώματοσ, καὶ μόλισ ἂν δύο καὶ τρεῖσ εἷλκον ἀπὸ τῆσ κλίνησ ἀναστῆναι δεόμενον· (Aristides, Aelius, Orationes, 1:1)
 • ὁ δ’ εἰκόνων ἀμφοτέρων ἀμύθητοσ ἀριθμὸσ ὁμοῦ ταῖσ πέτραισ καὶ τοῖσ λειψάνοισ τῶν διαφθαρέντων σωμάτων ἀναπέφυρται καὶ διέσπαρται· (Aristides, Aelius, Orationes, 3:6)

Synonyms

 1. unspeakable

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION