Ancient Greek-English Dictionary Language

ἄγνοια

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἄγνοια ἀγνοίας

Structure: ἀγνοι (Stem) + α (Ending)

Etym.: a)gnoe/w

Sense

  1. The state of not knowing or perceiving: ignorance, unawareness

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • δεινόν γε ἡ ἄγνοια καὶ πολλῶν κακῶν ἀνθρώποισ αἰτία, ὥσπερ ἀχλύν τινα καταχέουσα τῶν πραγμάτων καὶ τὴν ἀλήθειαν ἀμαυροῦσα καὶ τὸν ἑκάστου βίον ἐπηλυγάζουσα. (Lucian, Calumniae non temere credundum, (no name) 1:1)
  • ἀλλὰ τούτων ἁπάντων αἴτιον, ὅπερ ἐν ἀρχῇ ἔφημεν, ἡ ἄγνοια καὶ τὸ ἐν σκότῳ που εἶναι τὸν ἑκάστου τρόπον ὡσ εἴ γε θεῶν τισ ἀποκαλύψειεν ἡμῶν τοὺσ βίουσ, οἴχοιτο ἂν φεύγουσα ἐσ τὸ βάραθρον ἡ διαβολὴ χώραν οὐκ ἔχουσα, ὡσ ἂν πεφωτισμένων τῶν πραγμάτων ὑπὸ τῆσ ἀληθείασ. (Lucian, Calumniae non temere credundum, (no name) 31:5)
  • τούτων δὲ ἡ ἄγνοια μὲν κάτω συναναμέμικται αὐτοῖσ καὶ συμπολιτεύεται, καὶ νὴ Δία καὶ τὸ μῖσοσ καὶ ὀργὴ καὶ ζηλοτυπία καὶ ἀμαθία καὶ ἀπορία καὶ φιλαργυρία, ὁ φόβοσ δὲ καὶ αἱ ἐλπίδεσ ὑπεράνω πετόμενοι ὁ μὲν ἐμπίπτων ἐκπλήττει ἐνίοτε καὶ ὑποπτήσσειν ποιεῖ, αἱ δ’ ἐλπίδεσ ὑπὲρ κεφαλῆσ αἰωρούμεναι, ὁπόταν μάλιστα οἰήταί τισ ἐπιλήψεσθαι αὐτῶν, ἀναπτάμεναι οἴχονται κεχηνότασ αὐτοὺσ ἀπολιποῦσαι, ὅπερ καὶ τὸν Τάνταλον κάτω πάσχοντα ὁρᾷσ ὑπὸ τοῦ ὕδατοσ. (Lucian, Contemplantes, (no name) 15:6)
  • ὦ μακάριε, οὐκ οἶσθα ὅπωσ αὐτοὺσ ἡ ἄγνοια καὶ ἡ ἀπάτη διατεθείκασιν, ὡσ μηδ’ ἂν τρυπάνῳ ἔτι διανοιχθῆναι αὐτοῖσ τὰ ὦτα, τοσούτῳ κηρῷ ἔβυσαν αὐτά, οἱο͂́ν περ ὁ Ὀδυσσεὺσ τοὺσ ἑταίρουσ ἔδρασε δέει τῆσ Σειρήνων ἀκροάσεωσ. (Lucian, Contemplantes, (no name) 21:1)
  • ὅπερ γάρ παρ’ ὑμῖν ἡ Λήθη δύναται, τοῦτο ἐνταῦθα ἡ ἄγνοια ἐργάζεται. (Lucian, Contemplantes, (no name) 21:3)
  • μὴ δῷσ τὸ στόμα σου τοῦ ἐξαμαρτῆσαι τὴν σάρκα σου καὶ μὴ εἴπῃσ πρὸ προσώπου τοῦ Θεοῦ, ὅτι ἄγνοιά ἐστιν, ἵνα μὴ ὀργισθῇ ὁ Θεὸσ ἐπὶ φωνῇ σου καὶ διαφθείρῃ τὰ ποιήματα χειρῶν σου. (Septuagint, Liber Ecclesiastes 5:5)
  • περὶ δὲ αὐτὸν ἑστᾶσι δύο γυναῖκεσ, Ἄγνοιά μοι δοκεῖ καὶ Ὑπόληψισ· (Lucian, Calumniae non temere credundum, (no name) 5:2)
  • καὶ γὰρ ἀπαρρησίαστοσ καὶ δειλὸσ ἅπασ ὁ τοιοῦτοσ ἄνθρωποσ οὐδὲν ἐσ τοὐμφανὲσ ἄγων, ἀλλ’ ὥσπερ οἱ λοχῶντεσ ἐξ ἀφανοῦσ ποθεν τοξεύων, ὡσ μηδὲ ἀντιτάξασθαι δυνατὸν εἶναι μηδὲ ἀνταγωνίσασθαι, ἀλλ’ ἐν ἀπορίᾳ καὶ ἀγνοίᾳ τοῦ πολέμου διαφθείρεσθαι, ὃ μέγιστόν ἐστι σημεῖον τοῦ μηδὲν ὑγιὲσ τοὺσ διαβάλλοντασ λέγειν. (Lucian, Calumniae non temere credundum, (no name) 9:1)

Related

Similar forms

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION