Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 41

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 41)

τὴν μὲν κατωτάτω ἔχων ἐπὶ τὸν γόμον, ἐφ’ ἣν διὰ κλιμάκων πυκνῶν ἡ κατάβασισ ἐγίνετο· ἡ δ’ ἑτέρα τοῖσ εἰσ τὰσ διαίτασ βουλομένοισ εἰσιέναι ἐμεμηχάνητο· μεθ’ ἣν ἡ τελευταία τοῖσ ἐν τοῖσ ὅπλοισ τεταγμένοισ. ἦσαν δὲ τῆσ μέσησ παρόδου παρ’ ἑκάτερον τῶν τοίχων δίαιται τετράκλινοι τοῖσ ἀνδράσι, τριάκοντα τὸ πλῆθοσ, ἡ δὲ ναυκληρικὴ δίαιτα κλινῶν μὲν ἦν πεντεκαίδεκα, θαλάμουσ δὲ τρεῖσ εἶχε τρικλίνουσ, ὧν ἦν τὸ κατὰ τὴν πρύμναν ὀπτανεῖον. ταῦτα δὲ πάντα δάπεδον εἶχεν ἐν ἀβακίσκοισ συγκείμενον ἐκ παντοίων λίθων, ἐν οἷσ ἦν κατεσκευασμένοσ πᾶσ ὁ περὶ τὴν Ἰλιάδα μῦθοσ θαυμασίωσ ταῖσ τε κατασκευαῖσ καὶ ταῖσ ὀροφαῖσ, καὶ θυρώμασι δὲ πάντα ἦν ταῦτα πεπονημένα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION