Ancient Greek-English Dictionary Language

ὑπόκρισις

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ὑπόκρισις ὑποκρίσεως

Structure: ὑποκρισι (Stem) + ς (Ending)

Etym.: u(pokri/nomai

Sense

 1. reply, answer
 2. the part of an actor or orator: delivery, delivery, elocution, act
 3. outward show, hypocrisy, pretense

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ αὐτοὶ διὰ τὴν ἐμὴν ὑπόκρισιν καὶ διὰ τὸν μικρὸν καὶ ἀκαριαῖον ζῆν πλανηθῶσι δἰ ἐμέ, καὶ μύσοσ καὶ κηλῖδα τοῦ γήρωσ κατακτήσομαι. (Septuagint, Liber Maccabees II 6:25)
 • Ὀδυσσεὺσ τὸ μετὰ τοῦτο δῆθεν μεμηνώσ, ἅτε συστρατεύειν τοῖσ Ἀτρείδαισ μὴ θέλων πάρεισι δὲ οἱ πρέσβεισ ἤδη καλοῦντεσ, καὶ τὰ μὲν τῆσ ὑποκρίσεωσ πιθανὰ πάντα, ἡ ἀπήνη, τὸ τῶν ὑπεζευγμένων ἀσύμφωνον, ἡ ἄνοια τῶν δρωμένων· (Lucian, De Domo, (no name) 30:1)
 • Παλαμήδησ γὰρ ὁ τοῦ Ναυπλίου συνεὶσ τὸ γιγνόμενον, ἁρπάσασ τὸν Τηλέμαχον ἀπειλεῖ φονεύσειν πρόκωπον ἔχων τὸ ξίφοσ, καὶ πρὸσ τὴν τῆσ μανίασ ὑπόκρισιν ὀργὴν καὶ οὗτοσ ἀνθυποκρίνεται. (Lucian, De Domo, (no name) 30:3)
 • ὁ δὲ Ὀδυσσεὺσ πρὸσ τὸν φόβον τοῦτον σωφρονεῖ καὶ πατὴρ γίγνεται καὶ λύει τὴν ὑπόκρισιν. (Lucian, De Domo, (no name) 30:4)
 • Ιἑρώνυμοσ δὲ ὁ φιλόσοφόσ φησιν ἀναγνῶναι μὲν ἄν τινα δυνηθῆναι τοὺσ λόγουσ αὐτοῦ καλῶσ, δημηγορῆσαι δὲ τήν τε φωνὴν καὶ τὸν τόνον ἐπάραντα καὶ ἐν ταύτῃ τῇ κατασκευῇ μετὰ τῆσ ἁρμοττούσησ ὑποκρίσεωσ εἰπεῖν οὐ παντελῶσ. (Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, chapter 13 1:2)
 • ἡ δὲ πλείστη διατριβὴ καὶ ὁ σκοπὸσ τῆσ ὀρχηστικῆσ ἡ ὑπόκρισίσ ἐστιν, ὡσ ἔφην, κατὰ τὰ αὐτὰ καὶ τοῖσ ῥήτορσιν ἐπιτηδευομένη, καὶ μάλιστα τοῖσ τὰσ καλουμένασ ταύτασ μελέτασ διεξιοῦσιν· (Lucian, De saltatione, (no name) 65:1)
 • διόπερ οἱ λοιποὶ τὰσ ἀντιστρόφουσ ἀπὸ τούτου παρεδέχοντο πάντεσ, ὡσ ἐοίκεν, εἰσ τὰσ τραγῳδίασ, καὶ μετὰ τὸν χορὸν εἰσάγει πάλιν ἐκ τῶν φωνηέντων ῥῆσιν οὕτωσ ἣν δεῖ κατὰ τὰσ παραγραφὰσ ὁμοίωσ τοῖσ πρόσθεν λέγοντα διαιρεῖν, ἵν’ ἡ τοῦ ποιήσαντοσ ὑπόκρισισ σῴζηται κατὰ τὴν δύναμιν ἄλφα μόνον, ὦ γυναῖκεσ, εἶ τε δεύτερον λέγειν μόνον χρή. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 10, book 10, chapter 79 2:4)
 • "ὑπόκρισισ· (Plutarch, Vitae decem oratorum, , section 1 19:1)
 • ἀλλ’ ὅπου μάλιστα ὑπόκρισισ, ἐνταῦθα ἥκιστα ἀκρίβεια ἔνι. (Aristotle, Rhetoric, Book 3, chapter 12 5:8)
 • "τούτων οὖν τῶν δραματικῶν τοὺσ ἐλαφροτάτουσ ἐκδιδάσκονται παῖδεσ, ὥστ’ ἀπὸ στόματοσ λέγειν πρόσεστι δ’ ὑπόκρισισ πρέπουσα τῷ ἤθει τῶν ὑποκειμένων προσώπων καὶ φωνῆσ πλάσμα καὶ σχῆμα καὶ διαθέσεισ ἑπόμεναι τοῖσ λεγομένοισ. (Plutarch, Quaestiones Convivales, book 7, 5:2)

Synonyms

 1. reply

 2. outward show

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION