Ancient Greek-English Dictionary Language

συμβουλευτικός

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: συμβουλευτικός συμβουλευτική συμβουλευτικόν

Structure: συμβουλευτικ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: from sumbouleu/w

Sense

 1. of or for advising, deliberative

Declension

First/Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • Θεόπομποσ δὲ Χῖοσ ἐπιφανέστατοσ πάντων τῶν Ἰσοκράτουσ μαθητῶν γενόμενοσ καὶ πολλοὺσ μὲν πανηγυρικούσ, πολλοὺσ δὲ συμβουλευτικοὺσ συνταξάμενοσ λόγουσ ἐπιστολάσ τε τὰσ Χιακὰσ ἐπιγραφομένασ καὶ ὑποθήκασ ἄλλασ λόγου ἀξίασ, ἱστορίαν πεπραγματευμένοσ ἄξιοσ ἐπαινεῖσθαι πρῶτον μὲν τῆσ ὑποθέσεωσ τῶν ἱστοριῶν καλαὶ γὰρ ἀμφότεραι, ἣ μὲν τὰ λοιπὰ τοῦ Πελοποννησιακοῦ πολέμου περιέχουσα, ἣ δὲ τὰ Φιλίππῳ πεπραγμένα, ἔπειτα τῆσ οἰκονομίασ ἀμφότεραι γάρ εἰσιν εὐπαρακολούθητοι καὶ σαφεῖσ, μάλιστα δὲ τῆσ ἐπιμελείασ τε καὶ φιλοπονίασ τῆσ κατὰ τὴν συγγραφήν· (Dionysius of Halicarnassus, Epistula ad Pompeium Geminum, chapter 6 1:1)
 • ἐνθυμούμενοσ δέ, ὅτι τὴν μὲν ποιητικὴν κατασκευὴν καὶ τὸ μετέωρον δὴ τοῦτο καὶ πομπικὸν εἰρημένον οὐδεὶσ Ἰσοκράτουσ ἀμείνων ἐγένετο, παρέλιπον ἑκών, οὓσ ᾔδειν ἧττον ἐν ταῖσ ἰδέαισ ταύταισ κατορθοῦντασ, Γοργίαν μὲν τὸν Λεοντῖνον ἐκπίπτοντα τοῦ μετρίου καὶ πολλαχοῦ παιδαριώδη γιγνόμενον ὁρῶν, Ἀλκιδάμαντα δὲ τὸν ἀκουστὴν αὐτοῦ παχύτερον ὄντα τὴν λέξιν καὶ κενότερον, Θεόδωρον δὲ τὸν Βυζάντιον ἀρχαῖόν τινα καὶ οὔτε ἐν ταῖσ τέχναισ ἀκριβῆ οὔτε ἐξέτασιν ἱκανὴν ἐν τοῖσ ἐναγωνίοισ δεδωκότα λόγοισ, Ἀναξιμένην δὲ τὸν Λαμψακηνὸν ἐν ἁπάσαισ μὲν ταῖσ ἰδέαισ τῶν λόγων τετράγωνόν τινα εἶναι βουλόμενον καὶ γὰρ ἱστορίασ γέγραφε καὶ περὶ τοῦ ποιητοῦ συντάξεισ καταλέλοιπε καὶ τέχνασ ἐξενήνοχεν, ἧπται δὲ καὶ συμβουλευτικῶν καὶ δικανικῶν ἀγώνων, οὐ μέντοι τέλειόν γε ἐν οὐδεμιᾷ τούτων τῶν ἰδεῶν ἀλλ’ ἀσθενῆ καὶ ἀπίθανον ὄντα ἐν ἁπάσαισ θεωρῶν. (Dionysius of Halicarnassus, chapter 193)
 • Ἀντιφῶν γε μὴν τὸ αὐστηρὸν ἔχει μόνον καὶ ἀρχαῖον, ἀγωνιστὴσ δὲ λόγων οὔτε συμβουλευτικῶν οὔτε δικανικῶν ἐστι, Πολυκράτησ δὲ κενὸσ μὲν ἐν τοῖσ ἀληθινοῖσ, ψυχρὸσ δὲ καὶ φορτικὸσ ἐν τοῖσ ἐπιδεικτικοῖσ, ἄχαρισ δὲ ἐν τοῖσ χαριεντισμοῦ δεομένοισ ἐστί, Θρασύμαχοσ δὲ καθαρὸσ μὲν καὶ λεπτὸσ καὶ δεινὸσ εὑρεῖν τε καὶ εἰπεῖν στρογγύλωσ καὶ περιττῶσ, ὃ βούλεται, πᾶσ δέ ἐστιν ἐν τοῖσ τεχνογραφικοῖσ καὶ ἐπιδεικτικοῖσ, δικανικοὺσ δὲ οὐκ ἀπολέλοιπε λόγουσ, τὰ δὲ αὐτὰ καὶ περὶ Κριτίου καὶ περὶ Ζωΐλου τισ ἂν εἰπεῖν ἔχοι πλὴν ὅσον τοῖσ χαρακτῆρσι Ζῆσ ἑρμηνείασ διαλλάττουσιν ἀλλήλων· (Dionysius of Halicarnassus, chapter 202)
 • καὶ γὰρ συντίθησί ποτε ἀφελῶσ τὰ ὀνόματα καὶ λύει τὴν περίοδον εὐγενῶσ καὶ τὰ περίεργα σχήματα καὶ φορτικὰ φεύγει καὶ μάλιστα ἐν τοῖσ συμβουλευτικοῖσ τε καὶ δικανικοῖσ λόγοισ, ἀλλ’ ὡσ ἐπὶ τὸ πολὺ τῷ ῥυθμῷ δουλεύοντοσ καὶ τῷ κύκλῳ τῆσ περιόδου καὶ τὸ κάλλοσ τῆσ ἀπαγγελίασ ἐν τῷ περιττῷ τιθεμένου κοινότερον εἴρηκα περὶ αὐτοῦ. (Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, chapter 3 1:5)
 • ὁ μὲν οὖν συμβουλευτικὸσ λόγοσ ἔστω, ἐν ᾧ παρακαλεῖ τοὺσ Ἀθηναίουσ διαλύσασθαι μὲν τὸν συμμαχικὸν κληθέντα πόλεμον, ὃν ἐπολέμουν πρὸσ αὐτοὺσ Χῖοί τε καὶ Ῥόδιοι καὶ οἱ τούτων σύμμαχοι, παύσασθαι δὲ πλεονεκτοῦντασ καὶ τῆσ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν ἐπιθυμοῦντασ ἀρχῆσ· (Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, chapter 14 4:3)
 • τοῦτο δὲ σημεῖον, ὅτι μὴ ὁ συμβουλευτικὸσ πολὺ βραχύτεροσ τοῦ μηκίστου [καὶ] ἀγωνιστικοῦ, οὕτωσ οὐ μόνον ταῖσ ἰδέαισ, ἀλλὰ καὶ τῇ συμμετρίᾳ κεχωρίσθαι βούλεται τὰ ἀγωνίσματα ἀλλήλων, ὡσ ἐπὶ πλῆθοσ εἰπεῖν· (Aristides, Aelius, Ars Rhetorica, , 8:6)
 • "ὁμιλητικὸσ γὰρ οὐδὲν ἧττον ἢ δικανικὸσ ὁ ῥήτωρ καὶ συμβουλευτικόσ· (Plutarch, Quaestiones Convivales, book 1, 2:9)
 • νόμοσ οὖν οὗτοσ ἐπαίνῳ περὶ τούτων ἡμῖν μεμειγμένοσ κείσθω, συμβουλευτικόσ, οὐ βιαστικόσ, τῷ πλήθει τῶν πολιτῶν, τιμᾶν τοὺσ ἀγαθοὺσ ἄνδρασ, ὅσοι σωτῆρεσ τῆσ πόλεώσ εἰσι συμπάσησ εἴτε ἀνδρείαισ εἴτε πολεμικαῖσ μηχαναῖσ, δευτέρουσ· (Plato, Laws, book 11 58:2)
 • ἐὰν δὲ τελευτᾷ γυνὴ καταλείπουσα παῖδασ θηλείασ τε καὶ ἄρρενασ, συμβουλευτικὸσ ἂν εἰή νόμοσ ὁ τιθέμενοσ, οὐκ ἀναγκαστικόσ, τρέφειν τοὺσ ὄντασ παῖδασ μὴ μητρυὰν ἐπαγόμενον· (Plato, Laws, book 11 114:2)

Synonyms

 1. of or for advising

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION