Ancient Greek-English Dictionary Language

πυραμίς

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: πυραμίς πυραμίδος

Structure: πυραμιδ (Stem) + ς (Ending)

Etym.: Prob. an Egypt. word.

Sense

 1. pyramid

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ ἔστησεν ἐπ̓ αὐτὰ ἑπτὰ πυραμίδασ, μίαν κατέναντι τῆσ μιᾶσ τῷ πατρὶ καὶ τῇ μητρὶ καὶ τοῖσ τέσσαρσιν ἀδελφοῖσ. (Septuagint, Liber Maccabees I 13:28)
 • χώματα μὲν γὰρ καὶ πυραμίδεσ καὶ στῆλαι καὶ ἐπιγράμματα πρὸσ ὀλίγον διαρκοῦντα πῶσ οὐ περιττὰ καὶ παιδιαῖσ προσεοικότα ; (Lucian, (no name) 20:1)
 • πλὴν τὰ πρὸ τῶν πόλεων ἐκεῖνα τὰ χώματα ὁρᾷσ καὶ τὰσ στήλασ καὶ πυραμίδασ; (Lucian, Contemplantes, (no name) 22:3)
 • ἀλλ̓ ὦγαθέ, πρὸσ τῆσ Ἴσιδοσ κἂν τὰ Νειλῶα ταῦτα ταρίχη τὰ λεπτὰ μέμνησο ἡμῖν ἄγειν ἀπ̓ Αἰγύπτου ἢ μύρον ἀπὸ τοῦ Κανώπου ἢ Ἶβιν ἐκ Μέμφιδοσ, εἰ δὲ ἡ ναῦσ ἐδύνατο, καὶ τῶν πυραμίδων μίαν. (Lucian, 28:1)
 • σὺ δὲ ὁ οὕτωσ ὑψηλὸσ καταπεσὼν ἀνάσπαστοσ ἐκ τοῦ βασιλείου θρόνου τὴν αὐτὴν ὁδὸν ἄπει τοῖσ πολλοῖσ, ἰσότιμοσ ἐλαυνόμενοσ ἐν τῇ ἀγέλῃ τῶν νεκρῶν, χῶμα ὑψηλὸν ὑπὲρ γῆσ καὶ στήλην μακρὰν ἢ πυραμίδα εὔγραμμον τὰσ γωνίασ ἀπολιπών, ἐκπρόθεσμα καὶ ἀνεπαίσθητα φιλοτιμήματα· (Lucian, 68:2)
 • "πυραμὶσ καὶ ὀκτάεδρον καὶ εἰκοσάεδρον καὶ δωδεκάεδρον, ἃ πρῶτα τίθεται Πλάτων, καλὰ μέν ἐστι πάντα συμμετρίαισ λόγων καὶ ἰσότησι, καὶ κρεῖσσον οὐδὲν αὐτῶν οὐδ’ ὅμοιον ἄλλο συνθεῖναι τῇ φύσει καὶ συναρμόσαι λέλειπται. (Plutarch, De defectu oraculorum, section 323)
 • "μιᾶσ γε μὴν πάντα συστάσεωσ οὐκ εἴληχεν οὐδ’ ὁμοίαν ἔχει τήν γένεσιν, ἀλλὰ λεπτότατον μέν ἐστι καὶ μικρότατον ἡ πυραμίσ, μέγιστον δὲ καὶ πολυμερέστατον τὸ δωδεκάεδρον · (Plutarch, De defectu oraculorum, section 324)
 • "ὅπου μὲν γὰρ πυραμὶσ ὑπέστησε γὰρ πρῶτον, ὅπου δ’ ὀκτάεδρον, ὅπου δ’ εἰκοσάεδρον. (Plutarch, De defectu oraculorum, section 329)
 • σπέρματα δὲ πυρὸσ μὲν ἡ πυραμίσ, ἐξ εἴκοσι καὶ τεσσάρων πρώτων τριγώνων· (Plutarch, De defectu oraculorum, section 3212)
 • "ἀλλ’ οὐ φεύγει τὸ φίλοσ εἶναι καὶ λέγεσθαι βασιλέων καθάπερ ὑμεῖσ, ἐπεὶ σοῦ γε καὶ τἄλλα θαυμάζει, καὶ τῆσ πυραμίδοσ τὴν μέτρησιν ὑπερφυῶσ ἠγάπησεν, ὅτι πάσησ ἄνευ πραγματείασ καὶ μηδενὸσ ὀργάνου δεηθεὶσ ἀλλὰ τὴν βακτηρίαν στήσασ ἐπὶ τῷ πέρατι τῆσ σκιᾶσ ἣν ἡ πυραμὶσ ἐποίει, γενομένων τῇ ἐπαφῇ τῆσ ἀκτῖνοσ δυεῖν τριγώνων, ἔδειξασ ὃν ἡ σκιὰ πρὸσ τὴν σκιὰν λόγον εἶχε τὴν πυραμίδα πρὸσ τὴν βακτηρίαν ἔχουσαν. (Plutarch, Septem sapientium convivium, chapter, section 2 9:1)

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION