Ancient Greek-English Dictionary Language

κατάβασις

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: κατάβασις καταβάσεως

Structure: καταβασι (Stem) + ς (Ending)

Etym.: katabai/nw

Sense

 1. descent

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ ὡσ ἐπαύσαντο οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀποκτείνοντεσ πάντασ τοὺσ ἐν τῇ Γαί, τοὺσ ἐν τοῖσ πεδίοισ καὶ ἐν τῷ ὄρει ἐπὶ τῆσ καταβάσεωσ, οὗ κατεδίωξαν αὐτοὺσ ἀπ’ αὐτῆσ εἰσ τέλοσ, καὶ ἐπέστρεψεν Ἰησοῦσ εἰσ Γαὶ καὶ ἐπάταξεν αὐτὴν ἐν στόματι ρομφαίασ. (Septuagint, Liber Iosue 8:23)
 • ἐν δὲ τῷ φεύγειν αὐτοὺσ ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπὶ τῆσ καταβάσεωσ Ὠρωνὶν καὶ Κύριοσ ἐπέρριψεν αὐτοῖσ λίθουσ χαλάζησ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἕωσ Ἀζηκά, καὶ ἐγένοντο πλείουσ οἱ ἀποθανόντεσ διὰ τοὺσ λίθουσ τῆσ χαλάζησ ἢ οὓσ ἀπέκτειναν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ μαχαίρᾳ ἐν τῷ πολέμῳ. (Septuagint, Liber Iosue 10:11)
 • Καὶ οἱ υἱοὶ Ἰοθὸρ τοῦ Κιναίου τοῦ γαμβροῦ Μωυσῆ ἀνέβησαν ἐκ πόλεωσ τῶν φοινίκων μετὰ τῶν υἱῶν Ἰούδα εἰσ τὴν ἔρημον τὴν οὖσαν ἐν τῷ νότῳ Ἰούδα, ἥ ἐστιν ἐπὶ καταβάσεωσ Ἀράδ, καὶ κατῴκησαν μετὰ τοῦ λαοῦ. (Septuagint, Liber Iudicum 1:16)
 • καὶ νῦν πᾶν τὸ πρὸσ ψυχὴν τοῦ βασιλέωσ εἰσ κατάβασιν καταβαινέτω πρὸσ ἡμᾶσ. κεκλείκασιν αὐτὸν εἰσ χεῖρασ τοῦ βασιλέωσ. (Septuagint, Liber I Samuelis 23:19)
 • καὶ ἀπέδρα Ἀβεσσαλώμ. καὶ ᾖρε τὸ παιδάριον ὁ σκοπὸσ τοὺσ ὀφθαλμοὺσ αὐτοῦ καὶ εἶδε καὶ ἰδοὺ λαὸσ πολὺσ πορευόμενοσ ἐν τῇ ὁδῷ ὄπισθεν αὐτοῦ ἐκ πλευρᾶσ τοῦ ὄρουσ ἐν τῇ καταβάσει. καὶ παρεγένετο ὁ σκοπὸσ καὶ ἀπήγγειλε τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπεν. ἄνδρασ ἑώρακα ἐκ τῆσ ὁδοῦ τῆσ Ὡρωνῆν ἐκ μέρουσ τοῦ ὄρουσ. (Septuagint, Liber II Samuelis 13:34)
 • τὴν μὲν κατωτάτω ἔχων ἐπὶ τὸν γόμον, ἐφ’ ἣν διὰ κλιμάκων πυκνῶν ἡ κατάβασισ ἐγίνετο· (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 411)
 • ὁπότε καὶ ἡ τῶν μυρίων ξὺν Κύρῳ ἄνοδοσ ἐπὶ βασιλέα Ἀρτοξέρξην καὶ τὰ Κλεάρχου τε καὶ τῶν ἅμα αὐτῷ ἁλόντων παθήματα καὶ ἡ κατάβασισ αὐτῶν ἐκείνων, ἣν Ξενοφῶν αὐτοὺσ κατήγαγε, πολύ τι ἐπιφανέστερα ἐσ ἀνθρώπουσ Ξενοφῶντοσ ἕνεκά ἐστιν ἢ Ἀλέξανδρόσ τε καὶ τὰ Ἀλεξάνδρου ἔργα. (Arrian, Anabasis, book 1, chapter 12 3:1)
 • Ἀντιγόνου μετὰ τῆσ δυνάμεωσ κατάβασισ ἐπὶ θάλατταν καὶ φυγὴ Σελεύκου πρὸσ Πτολεμαῖον εἰσ Αἴγυπτον. (Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica, Books XVIII-XX, book 19, chapter pr49)
 • καὶ γίγνεται τοσοῦτον μεταξὺ τῶν στρατευμάτων ὥστε τῇ ὑστεραίᾳ οὐκ ἐφάνησαν οἱ πολέμιοι οὐδὲ τῇ τρίτῃ, τῇ δὲ τετάρτῃ νυκτὸσ προελθόντεσ καταλαμβάνουσι χωρίον ὑπερδέξιον οἱ βάρβαροι, ᾗ ἔμελλον οἱ Ἕλληνεσ παριέναι, ἀκρωνυχίαν ὄρουσ, ὑφ’ ἣν ἡ κατάβασισ ἦν εἰσ τὸ πεδίον. (Xenophon, Anabasis, , chapter 4 39:2)
 • ἐπεὶ δὲ οἱ τελευταῖοι τῶν Ἑλλήνων κατέβαινον εἰσ τὰσ κώμασ ἀπὸ τοῦ ἄκρου ἤδη σκοταῖοι διὰ γὰρ τὸ στενὴν εἶναι τὴν ὁδὸν ὅλην τὴν ἡμέραν ἡ ἀνάβασισ αὐτοῖσ ἐγένετο καὶ κατάβασισ, τότε δὴ συλλεγέντεσ τινὲσ τῶν Καρδούχων τοῖσ τελευταίοισ ἐπετίθεντο, καὶ ἀπέκτεινάν τινασ καὶ λίθοισ καὶ τοξεύμασι κατέτρωσαν, ὀλίγοι ὄντεσ· (Xenophon, Anabasis, , chapter 1 12:1)

Synonyms

 1. descent

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION