Ancient Greek-English Dictionary Language

πηχυαῖος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: πηχυαῖος πηχυαῖη πηχυαῖον

Structure: πηχυαι (Stem) + ος (Ending)

Etym.: ph=xus

Sense

  1. a cubit long

Examples

  • "κἀμοί, ὦ Εὔκρατεσ, Ἱπποκράτησ ἐστὶ χαλκοῦσ ὅσον πηχυαῖοσ τὸ μέγεθοσ· (Lucian, Philopsuedes sive incredulus, (no name) 19:1)
  • "ταῦτα δ’ εἶχεν ἄνω τε ἀκρωτήρια καὶ ἐν ταῖσ γάστραισ κύκλῳ καὶ ἐπὶ τῶν ποδῶν ζῷα τριημιπήχη καὶ πηχυαῖα πλήθει πολλά, καὶ λουτῆρεσ μεγάλοι δέκα καὶ κρατῆρεσ ἑκκαίδεκα, ὧν οἱ μείζουσ ἐχώρουν μετρητὰσ τριάκοντα, οἱ δ’ ἐλάχιστοι πέντε, εἶτα λέβητεσ βαλανωτοὶ εἴκοσι τέσσαρεσ ἐπ’ ἐγγυθήκαισ πάντεσ καὶ ληνοὶ ἀργυραῖ δύο, ἐφ’ ὧν ἦσαν βῖκοι εἴκοσι τέσσαρεσ, τράπεζά τε ὁλάργυροσ δωδεκάπηχυσ καὶ ἄλλαι ἑξαπήχεισ τριάκοντα, πρὸσ δὲ τούτοισ τρίποδεσ τέσσαρεσ, ὧν εἷσ μὲν εἶχε τὴν περίμετρον πηχῶν ἑκκαίδεκα, κατάργυροσ ὢν ὅλοσ, οἱ δὲ τρεῖσ ἐλάττονεσ ὄντεσ διάλιθοι κατὰ μέσον ὑπῆρχον. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:133)
  • "τῶν δὲ κιόνων τὰ μὲν σώματα ἦν κυπαρίσσινα, αἱ δὲ κεφαλαὶ Κορινθιουργεῖσ, ἐλέφαντι καὶ χρυσῷ διακεκοσμημέναι, τὸ δὲ ἐπιστύλιον ἐκ χρυσοῦ τὸ ὅλον ἐφ’ οὗ διάζωσμα ἐφήρμοστο περιφανῆ ζῴδια ἔχον ἐλεφάντινα μείζω πηχυαίων, τῇ μὲν τέχνῃ μέτρια, τῇ χορηγίᾳ δὲ ἀξιοθαύμαστα, ἐπέκειτο δὲ καὶ στέγη καλὴ τῷ συμποσίῳ τετράγωνοσ κυπαρισσίνη· (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 3728)
  • ὁ δὲ καρπόσ ἐστι βάλανοι πηχυαῖοι τὸ μέγεθοσ. (Lucian, Verae Historiae, book 1 22:11)
  • "τῶν δ’ ἡγεμόνων ἐφ’ ᾗ ἕκαστοσ κατέκειτο κλίνῃ καὶ τὰ κυλικεῖα καθὼσ ταῖσ στρωμναῖσ ἐμεμέριστο, ἑκάστῳ φέρειν ἐπέτρεψε, καὶ κατὰ τὴν ἄφοδον τοῖσ μὲν ἐν ἀξιώμασι φορεῖα σὺν τοῖσ κομίζουσι, τοῖσ πλείοσι δὲ καταργύροισ σκευαῖσ κεκοσμημένουσ ἵππουσ, πᾶσι δὲ λαμπτηροφόρουσ παῖδασ Αἰθίοπασ παρέστησε, τῇ δὲ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ταλαντιαίουσ εἰσ ῥόδα μισθοὺσ διέδωκε,1 καὶ κατεστρώθη ἐπὶ πηχυαῖα βάθη τὰ ἐδάφη τῶν ἀνδρώνων ἐμπεπετασμένων δικτύων τοῖσ ἕλιξιν. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 4, book 4, chapter 29 1:4)
  • ἐν ἑνὶ δέ ἐστιν αὐτῶν Ἐφεσίασ ἄγαλμα Ἀρτέμιδοσ καὶ ἐν ἑτέρῳ χαλκοῦσ Πὰν πηχυαῖοσ ἐπίκλησιν Σκολείτασ. (Pausanias, Description of Greece, , chapter 30 11:4)
  • εἶτα ἐπ’ αὐτῇ μαίανδροσ πηχυαῖοσ τὸ ὕψοσ ἐξείργαστο κατὰ σύνθεσιν λίθων παντοίων τὴν ἰδέαν, κατ’ αὐτοῦ δὲ ῥάβδωσισ ἀναγέγλυπτο, καθ’ ἧσ πλέγμα ῥομβωτὸν δικτύοισ ἐμφερὲσ ἑώσ τοῦ χείλουσ ἀνείλκυστο· (Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 12 92:1)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION