Ancient Greek-English Dictionary Language

πολύτιμος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: πολύτιμος πολύτιμον

Structure: πολυτιμ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: timh/

Sense

  1. very costly

Examples

  • ἀεὶ φιλόμυρον πᾶν τὸ Σάρδεων γένοσ, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ οἱ Ἀθηναῖοι οἱ πάντων τῶν καλλίστων εἰσηγηταὶ τῷ τῶν ἀνθρώπων βίῳ γενόμενοι, παρ’ οἷσ ἀνυπερβλήτου τιμῆσ, ὡσ προείρηται, τῶν μύρων ὑπαρχούσησ οὐκ ἀπείχοντο τῆσ χρήσεωσ,1 ὥσπερ οὐδὲ ἡμεῖσ νῦν οὕτω πολυτίμων τῶν καλλίστων ὑπαρχόντων ὡσ λῆρον εἶναι τὰ ἐν τῷ Εἰσοικιζομένῳ Ἀλέξιδοσ ταυτί3, οὐ γὰρ ἐμυρίζετ’ ἐξ ἀλαβάστου, πρᾶγμά τι γινόμενον ἀεί, κρονικόν, ἀλλὰ τέτταρασ περιστερὰσ ἀφῆκεν ἀποβεβαμμένασ εἰσ οὐχὶ ταὐτόν, μὰ Δία, τὴν αὐτὴν μύρον, ἰδίᾳ ὁ δ’ ἑκάστην. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 44 1:1)
  • ὁ δὲ φεύγων καὶ καταλαμβανόμενοσ ὑπό τινοσ τῶν λοχαγῶν γυμνῷ τῷ ξίφει διώκοντοσ προσέπεσε τοῖσ γόνασι καὶ τὴν σφραγῖδα προὔτεινε πολύτιμον οὖσαν. (Plutarch, Pompey, chapter 5 1:2)
  • Πεντηκονταέτισ καὶ ἐπὶ πλέον ἡ φιλέραστοσ Νικιὰσ εἰσ νηὸν Κύπριδοσ ἐκρέμασεν σάνδαλα καὶ χαίτησ ἀνελίγματα, τὸν δὲ διαυγῆ χαλκόν, ἀκριβείησ οὐκ ἀπολειπόμενον, καὶ ζώνην πολύτιμον, ἅ τ’ οὐ φωνητὰ πρὸσ ἀνδρόσ· (Unknown, Greek Anthology, book 6, chapter 2101)
  • εἶπεν ὁ Φίλιπποσ, ὦ παῖ, πάνυ γὰρ ἡδέωσ ἀκούω σου τὰ τοιαῦτα λέγοντοσ, οὐδὲ οἴκησιν ἀξιοῖσ κατεσκευάσθαι τὸν βασιλέα πρὸσ ἡδονὴν κεκοσμημένην χρυσῷ καὶ ἠλέκτρῳ καὶ ἐλέφαντι τοῖσ πολυτίμοισ; (Dio, Chrysostom, Orationes, 42:2)
  • ἐπὶ δ’ αὐτῷ θυμιατηρίων πλῆθοσ, καὶ ὁ στρατηγὸσ ἐπὶ τοῖσ θυμιάμασιν, ἐφ’ ἁρ́ματοσ καταγεγραμμένου ποικίλωσ, ἔστεπται μὲν ἀπὸ χρυσοῦ καὶ λίθων πολυτίμων, ἔσταλται δ’ ἐσ τὸν πάτριον τρόπον πορφύραν, ἀστέρων χρυσῶν ἐνυφασμένων, καὶ σκῆπτρον ἐξ ἐλέφαντοσ φέρει, καὶ δάφνην, ἣν ἀεὶ Ῥωμαῖοι νομίζουσι νίκησ σύμβολον. (Appian, The Foreign Wars, chapter 9 12:8)

Synonyms

  1. very costly

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION