Ancient Greek-English Dictionary Language

κατάληψις

Third declension Noun; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: κατάληψις κατάληψεως

Structure: καταληψι (Stem) + ς (Ending)

Etym.: katalamba/nw

Sense

 1. a seizing, grasp, an assaulting
 2. a taking possession, occupation

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • Ἐὰν δὲ περικαθήσῃσ περὶ πόλιν μίαν ἡμέρασ πλείουσ ἐκπολεμῆσαι αὐτὴν εἰσ κατάληψιν αὐτῆσ, οὐκ ἐξολοθρεύσεισ τὰ δένδρα αὐτῆσ ἐπιβαλεῖν ἐπ̓ αὐτὰ σίδηρον, ἀλλ̓ ἢ ἀπ̓ αὐτοῦ φαγῇ, αὐτὸ δὲ οὐκ ἐκκόψεισ. μὴ ἄνθρωποσ τὸ ξύλον τὸ ἐν τῷ ἀγρῷ εἰσελθεῖν ἀπὸ προσώπου σου εἰσ τὸν χάρακα̣ (Septuagint, Liber Deuteronomii 20:19)
 • ἀνὴρ ἀγαθὸσ ἐγγυήσεται τὸν πλησίον, καὶ ὁ ἀπολωλεκὼσ αἰσχύνην καταλήψει αὐτόν. (Septuagint, Liber Sirach 29:14)
 • ἀλλ’ ὅμωσ τῶν ἀντιτέχνων τισ Ἀντίφιλοσ τοὔνομα ὑπὸ φθόνου τῆσ παρὰ βασιλεῖ τιμῆσ καὶ ὑπὸ τῆσ κατὰ τὴν τέχνην ζηλοτυπίασ κατεῖπεν αὐτὸν πρὸσ τὸν ’ Πτολεμαῖον ὡσ εἰή κεκοινωνηκὼσ τῶν ὅλων καὶ ὡσ θεάσαιτό τισ αὐτὸν ἐν Φοινίκῃ συνεστιώμενον Θεοδότᾳ καὶ παρ’ ὅλον τὸ δεῖπνον πρὸσ τὸ οὖσ αὐτῷ κοινολογούμενον, καὶ τέλοσ ἀπέφηνε τὴν Τύρου ἀπόστασιν καὶ Πηλουσίου κατάληψιν ἐκ τῆσ Ἀπελλοῦ συμβουλῆσ γεγονέναι. (Lucian, Calumniae non temere credundum, (no name) 2:4)
 • τέχνη ἐστίν, ὡσ ἐγὼ διαμνημονεύω σοφοῦ τινοσ ἀκούσασ, σύστημα ἐκ καταλήψεων συγγεγυμνασμένων πρόσ τι τέλοσ εὔχρηστον τῷ βίῳ. (Lucian, De parasito sive artem esse parasiticam, (no name) 4:1)
 • φέρε δὴ καθ’ ἕκαστον τοῖσ τῆσ τέχνησ εἴδεσιν ἐφαρμόζοντεσ τὴν παρασιτικήν, εἰ συνᾴδει σκοπῶμεν ἢ ὁ περὶ αὐτῆσ λόγοσ, καθάπερ αἱ πονηραὶ χύτραι διακρουόμεναι, σαθρὸν ἀποφθέγγεται δεῖ τοίνυν πᾶσαν τέχνην σύστημα ἐκ καταλήψεων . (Lucian, De parasito sive artem esse parasiticam, (no name) 4:5)
 • αἱ μὲν γὰρ τῶν ἄλλων τεχνῶν καταλήψεισ καὶ ἡμέρασ καὶ νύκτασ καὶ μῆνασ καὶ ἐνιαυτοὺσ πολλάκισ ἀσυγγύμναστοι μένουσιν, καὶ ὅμωσ οὐκ ἀπόλλυνται παρὰ τοῖσ κεκτημένοισ αἱ τέχναι, ἡ δὲ τοῦ παρασίτου κατάληψισ ^ εἰ μὴ καθ’ ἡμέραν εἰή ἐν γυμνασίᾳ, ἀπόλλυσιν οὐ μόνον, οἶμαι, τὴν τέχνην, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν τεχνίτην. (Lucian, De parasito sive artem esse parasiticam, (no name) 6:2)
 • ὁμοίωσ δὲ καὶ περὶ τῆσ ὑποστάσεωσ τῆσ ῥητορικῆσ ταὐτὰ φαίη τισ ἂν τὸ γὰρ περὶ ἑνὸσ προκειμένου ταὐτὰ μὴ λέγειν ἅπαντασ, ἀλλὰ μάχην εἶναι φορᾶσ ἀντιδόξου, ἀπόδειξισ μεγίστη τοῦ μηδὲ ἀρχὴν εἶναι τοῦτο οὗ μία κατάληψισ οὐκ ἔστιν τὸ γὰρ ζητεῖν τό, τί μᾶλλον αὐτό ἐστιν, καὶ τὸ μηδέποτε ὁμολογεῖν ἓν ^ εἶναι, τοῦτο αὐτὴν ἀναιρεῖ τοῦ ζητουμένου τὴν οὐσίαν. (Lucian, De parasito sive artem esse parasiticam, (no name) 29:1)
 • καίτοι πᾶσα κατάληψισ ἐν τῷ σοφῷ καὶ μνήμη τὸ ἀσφαλὲσ ἔχουσα καὶ βέβαιον εὐθύσ ἐστιν ἐπιστήμη καὶ ἀγαθὸν μέγα καὶ μέγιστον. (Plutarch, De communibus notitiis adversus Stoicos, section 7 4:1)
 • "κατάληψισ, οἱο͂ν διὰ τὸ ἐν μέσῳ εἶναι· (Plutarch, De Stoicorum repugnantiis, section 44 3:4)
 • ἡ τοῦ τόπου κατάληψισ αἰτία τῆσ ἀφθαρσίασ ἐστὶν αὕτη δὲ συντυχίᾳ γέγονε, δῆλον ὅτι συντυχίασ ἔργον ἡ σωτηρία τῶν ὅλων ἐστίν, οὐχ εἱμαρμένησ καὶ προνοίασ. (Plutarch, De Stoicorum repugnantiis, section 45 3:1)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION