Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀσύνθετος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀσύνθετος ἀσύνθετη ἀσύνθετον

Structure: ἀ (Prefix) + συνθετ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: sunti/qhmi

Sense

  1. uncompounded
  2. bound by no covenant, faithless

Examples

  • καὶ εἶπα μετὰ τὸ πορνεῦσαι αὐτὴν ταῦτα πάντα. πρόσ με ἀνάστρεψον, καὶ οὐκ ἀνέστρεψε. καὶ εἶδε τὴν ἀσυνθεσίαν αὐτῆσ ἡ ἀσύνθετοσ Ἰούδα. (Septuagint, Liber Ieremiae 3:7)
  • καὶ εἶδον διότι περὶ πάντων ὧν κατελήφθη, ἐν οἷσ ἐμοιχᾶτο ἡ κατοικία Ἰσραήλ, καὶ ἐξαπέστειλα αὐτὴν καὶ ἔδωκα αὐτῇ βιβλίον ἀποστασίου εἰσ τὰσ χεῖρασ αὐτῆσ. καὶ οὐκ ἐφοβήθη ἡ ἀσύνθετοσ Ἰούδα καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπόρνευσε καὶ αὐτή. (Septuagint, Liber Ieremiae 3:8)
  • καὶ ἐν πᾶσι τούτοισ οὐκ ἀπεστράφη πρόσ με ἡ ἀσύνθετοσ Ἰούδα ἐξ ὅλησ τῆσ καρδίασ αὐτῆσ, ἀλλ’ ἐπὶ ψεύδει. (Septuagint, Liber Ieremiae 3:10)
  • καὶ εἶπε Κύριοσ πρόσ με. ἐδικαίωσε τὴν ψυχὴν αὐτοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ τῆσ ἀσυνθέτου Ἰούδα. (Septuagint, Liber Ieremiae 3:11)
  • ἔμψυχον οὐχ ἁπλοῦν οὐδ’ ἀσύνθετον οὐδὲ μονοειδέσ ἐστιν, ἀλλ’ ἐκ τῆσ ταὐτοῦ καὶ τῆσ τοῦ ἑτέρου μεμιγμένον δυνάμεωσ πῆ μὲν ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ κοσμεῖται καὶ περιπολεῖ μιᾷ τάξει κράτοσ ἐχούσῃ χρώμενον, πῆ δ’ εἴσ τε κινήσεισ καὶ κύκλουσ σχιζόμενον ὑπεναντίουσ καὶ πλανητοὺσ ἀρχὴν διαφορᾶσ καὶ μεταβολῆσ καὶ ἀνομοιότητοσ ἐνδίδωσι ταῖσ περὶ γῆν φθοραῖσ καὶ γενέσεσιν ἥ τ̓ ἀνθρώπου ψυχὴ μέροσ τι ἢ μίμημα τῆσ τοῦ παντὸσ οὖσα καὶ συνηρμοσμένη κατὰ λόγουσ καὶ ἀριθμοὺσ ἐοικότασ ἐκείνοισ οὐχ ἁπλῆ τίσ ἐστιν οὐδ’ ὁμοιοπαθήσ, ἀλλ’ ἕτερον μὲν ἔχει τὸ νοερὸν καὶ λογιστικόν, ᾧ κρατεῖν τοῦ ἀνθρώπου κατὰ φύσιν καὶ ἄρχειν προσῆκὸν ἐστιν, ἕτερον δὲ τὸ παθητικὸν καὶ ἄλογον καὶ πολυπλανὲσ καὶ ἄτακτον ἐξεταστοῦ δεόμενον. (Plutarch, De virtute morali, section 3 4:1)

Related

Derived

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION