Ancient Greek-English Dictionary Language

οἰκοδομικός

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: οἰκοδομικός οἰκοδομική οἰκοδομικόν

Structure: οἰκοδομικ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: oi)kodo/mos

Sense

  1. practised or skilful in building, the art of building, architecture

Declension

First/Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • ὁρ́α μόνον μὴ λεπτότερον ἐξεργασώμεθα τὸ ἔργον ἀπομηκύναντεσ πέρα τοῦ πιθανοῦ, εἶτα συγκαταρριφέντεσ αὐτῷ πικρᾶσ τῆσ Ὁμήρου οἰκοδομικῆσ πειραθῶμεν συντριβέντεσ τῶν κρανίων. (Lucian, Contemplantes, (no name) 5:5)
  • καὶ μηδεὶσ ἡγήσηται παράδοξον, εἰ πολλῶν καὶ μεγάλων ὄντων θεωρημάτων περὶ τὴν ἐκλογήν, ὑπὲρ ὧν πολὺσ ἐγένετο φιλοσόφοισ τε καὶ πολιτικοῖσ ἀνδράσι λόγοσ, ἡ σύνθεσισ δευτέραν ἔχουσα χώραν τῇ τάξει καὶ λόγων οὐδὲ πολλοῦ δεῖ τῶν ἴσων ἐκείνῃ τυχοῦσα τοσαύτην ἰσχὺν ἔχει καὶ δύναμιν ὥστε περιεῖναι πάντων τῶν ἐκείνησ ἔργων καὶ κρατεῖν, ἐνθυμούμενοσ ὅτι καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν, ὅσαι διαφόρουσ ὕλασ λαμβάνουσαι συμφορητὸν ἐκ τούτων ποιοῦσι τὸ τέλοσ, ὡσ οἰκοδομική τε καὶ τεκτονικὴ καὶ ποικιλτικὴ καὶ ὅσαι ταύταισ εἰσὶν ὁμοιογενεῖσ, αἱ συνθετικαὶ δυνάμεισ τῇ μὲν τάξει δεύτεραι τῶν ἐκλεκτικῶν εἰσι, τῇ δὲ δυνάμει πρότεραι· (Dionysius of Halicarnassus, De Compositione Verborum, chapter 211)
  • ὅ τι δὲ τούτων ἕκαστον δύναται, σαφέστερον ἐρῶ χρησάμενοσ εἰκόσι τῶν δημιουργικῶν τεχνῶν τισιν ἃσ ἅπαντεσ ἴσασιν, οἰκοδομικῇ λέγω καὶ ναυπηγικῇ καὶ ταῖσ παραπλησίαισ· (Dionysius of Halicarnassus, De Compositione Verborum, chapter 65)
  • διωρισμένων δὲ τούτων, ληπτέον ὅτι ἐν ἅπαντι συνεχεῖ καὶ διαιρετῷ ἐστιν ὑπεροχὴ καὶ ἔλλειψισ καὶ μέσον, καὶ ταῦτα ἢ πρὸσ ἄλληλα ἢ πρὸσ ἡμᾶσ, οἱο͂ν ἐν γυμναστικῇ, ἐν ἰατρικῇ, ἐν οἰκοδομικῇ, ἐν κυβερνητικῇ, καὶ ἐν ὁποιᾳοῦν πράξει, καὶ ἐπιστημονικῇ καὶ ἀνεπιστημονικῇ, καὶ τεχνικῇ καὶ ἀτέχνῳ. (Aristotle, Eudemian Ethics, Book 2 49:1)
  • τοῦτο δ’ ἐν ἰατρικῇ μὲν ὑγίεια, ἐν στρατηγικῇ δὲ νίκη, ἐν οἰκοδομικῇ δ’ οἰκία, ἐν ἄλλῳ δ’ ἄλλο, ἐν ἁπάσῃ δὲ πράξει καὶ προαιρέσει τὸ τέλοσ· (Aristotle, Nicomachean Ethics, Book 1 53:6)

Synonyms

  1. practised or skilful in building

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION