Ancient Greek-English Dictionary Language

εὕρεσις

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: εὕρεσις εὕρεσεως

Structure: εὑρεσι (Stem) + ς (Ending)

Etym.: eu(rei=n

Sense

  1. a finding, discovery

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • Ἀρχὴ γὰρ πορνείασ ἐπίνοια εἰδώλων, εὕρεσισ δὲ αὐτῶν φθορὰ ζωῆσ. (Septuagint, Liber Sapientiae 14:12)
  • ἴχνοσ καρδίασ ἐν ἀγαθοῖσ πρόσωπον ἱλαρόν, καὶ εὕρεσισ παραβολῶν διαλογισμοὶ μετὰ κόπου. (Septuagint, Liber Sirach 13:26)
  • καὶ οὐκ ἐπὶ μὲν τῆσ ἑρμηνείασ τοιοῦτόσ ἐστιν, ἐν δὲ τοῖσ πράγμασιν ἄκαιρόσ τισ καὶ μακρόσ, συνέστραπται δὲ εἴ τισ καὶ ἄλλοσ καὶ πεπύκνωται τοῖσ νοήμασι, καὶ τοσούτου δεῖ τῶν οὐκ ἀναγκαίων τι λέγειν, ὥστε καὶ πολλὰ καὶ τῶν χρησίμων ἂν δόξειε παραλιπεῖν, οὐ μὰ Δία ἀσθενείᾳ εὑρέσεωσ αὐτὸ ποιῶν, ἀλλὰ συμμετρήσει τοῦ χρόνου, πρὸσ ὃν ἔδει γενέσθαι τοὺσ λόγουσ. (Dionysius of Halicarnassus, chapter 51)
  • δηλοῦσι δὲ μάλιστα τὴν δεινότητα τῆσ εὑρέσεωσ αὐτοῦ οἵ τε ἀμάρτυροι τῶν λόγων καὶ οἱ περὶ τὰσ παραδόξουσ συνταχθέντεσ ὑποθέσεισ, ἐν οἷσ πλεῖστα καὶ κάλλιστα ἐνθυμήματα λέγει καὶ τὰ πάνυ δοκοῦντα τοῖσ ἄλλοισ ἄπορα εἶναι καὶ ἀδύνατα εὔπορα καὶ δυνατὰ φαίνεσθαι ποιεῖ, κριτικὸσ ὧν δεῖ λέγειν καὶ ὅτε μὴ πᾶσιν ἐξῆν χρῆσθαι τοῖσ εὑρεθεῖσι, τῶν κρατίστων δὲ καὶ κυριωτάτων ἐκλεκτικόσ, εἰ μὴ καὶ μάλιστα τῶν ἄλλων ῥητόρων, οὐδενόσ γε ἧττον. (Dionysius of Halicarnassus, chapter 15 1:4)
  • ἡσθεὶσ οὖν ἐπὶ τῇ τῆσ ἐννοίασ εὑρέσει καὶ καινότητι τὴν ἐν Μουσῶν αὐτῷ σίτησιν ἔχειν ἐχαρίσατο. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 21 1:3)
  • ἡ μὲν εὑρ́εσισ ἡ τῶν ἐνθυμημάτων ἡ πρὸσ ἕκαστον ἁρμόττουσα πρᾶγμα πολλὴ καὶ πυκνὴ καὶ οὐδὲν ἐκείνησ λειπομένη. (Dionysius of Halicarnassus, De Isocrate, chapter 42)
  • ἐπεὶ οὖν ἄπειροσ εἶ τῆσ τοιαύτησ θεωρίασ, μάθε παρ’ ἐμοῦ ὅτι πρῶτον μὲν ἡ τῶν κοττάβων εὑρ́εσισ Σικελική ἐστιν παιδιά, ταύτην πρώτων εὑρόντων Σικελῶν, ὡσ Κριτίασ φησὶν ὁ Καλλαίσχρου ἐν τοῖσ Ἐλεγείοισ διὰ τούτων κότταβοσ ἐκ Σικελῆσ ἐστι χθονὸσ ἐκπρεπὲσ ἔργον, ὃν σκοπὸν ἐσ λατάγων τόξα καθιστάμεθα. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 2 2:5)
  • ἀπὸ μέθησ καὶ ἡ τῆσ κωμῳδίασ καὶ ἡ τῆσ τραγῳδίασ εὑρ́εσισ ἐν Ἰκαρίῳ τῆσ Ἀττικῆσ εὑρέθη, καὶ κατ’ αὐτὸν τὸν τῆσ τρύγησ καιρὸν ἀφ’ οὗ δὴ καὶ τρυγῳδία τὸ πρῶτον ἐκλήθη ἡ κωμῳδία. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 2, book 2, chapter 112)

Synonyms

  1. a finding

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION