Ancient Greek-English Dictionary Language

ἐγγώνιος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: ἐγγώνιος ἐγγώνιον

Structure: ἐγγωνι (Stem) + ος (Ending)

Etym.: gwni/a

Sense

  1. forming an angle, a right angle, square

Examples

  • Ἀγκὼν δὲ ἢν ἔσω ἢ ἔξω ἐκβῇ, κατάτασισ μὲν ἐν σχήματι ἐγγωνίῳ τῷ πήχεϊ πρὸσ βραχίονα‧ τὴν μὲν μασχάλην ἀναλαμβάνοντα ταινίῃ ἀνακρεμάσαι, ἀγκῶνι δὲ ἄκρῳ ὑποτιθέντα τι παρὰ τὸ ἄρθρον βάροσ, ἐκκρεμάσαι, ἢ χερσὶ καταναγκάζειν‧ ὑπεραιωρηθέντοσ δὲ τοῦ ἄρθρου, αἱ παραγωγαὶ τοῖσι θέναρσιν, ὡσ τὰ ἐν χερσίν‧ ἐπίδεσισ ἐν τουτέῳ τῷ σχήματι, καὶ ἀνάληψισ, καὶ θέσισ. (Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., , 22.1)
  • Ἀγκὼν δὲ ἢν μὲν ἔξω ἢ ἔσω ἐκβῇ, κατάτασισ μὲν ἐν σχήματι ἐγγωνίῳ, κοινῷ τῷ πήχει πρὸσ βραχίονα‧ τὴν γὰρ μασχάλην ἀναλαβὼν ταινίῃ ἀνακρεμάσαι, ἀγκῶνι δὲ ἄκρῳ ὑποθείσ τι παρὰ τὸ ἄρθρον βάροσ ἐκκρεμάσαι, ἢ χερσὶ καταναγκάσαι. (Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., MOXLIKOS., 12.1)
  • Χερσὶ μὲν ον ὀρθῶσ κατὰ μέρεα‧ καρπὸν δὲ καὶ ἀγκῶνα ἀπόχρη διαναγκάζε, καρπὸν μὲν ἐσ ἰθὺ ἀγκῶνοσ, ἀγκῶνα δὲ ἐγγώνιον πρὸσ βροχίονα ἔχοντα, οἱο͂ν παρὰ τῷ βραχίονι τὸ ὑπὸ τὴν χεῖρα ὑποτεινόμεον. (Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., MOXLIKOS., 38.3)
  • Τοῦ μὲν πρόσω καὶ ἐγγὺσ ὁρ́ιον, ἀγκῶνασ ἐσ μὲν τὸ πρόσθεν γούνατα μὴ ἀμείβειν, ἐσ δὲ τὸ ὄπισθεν, πλευράσ‧ τοῦ δὲ ἄνω, μὴ ἀνωτέρω μαζῶν ἄκρασ χεῖρασ ἔχειν‧ τοῦ δὲ κάτω, μὴ κατωτέρω, ἢ ὡσ τὸ στῆθοσ ἐπὶ γούνασιν ἔχοντα, ἔχειν ἄκρασ χεῖρασ ἐγγωνίουσ πρὸσ βραχίονασ‧ τὰ μὲν κατὰ μέσον οὕτωσ‧ τὰ δὲ ἔνθα, ἢ ἔνθα, μὴ ἔξω τῆσ ἔδρησ, κατὰ λόγον δὲ τῆσ ἐπιτροφῆσ προσβαλλόμενον τὸ σῶμα, καὶ τοῦ σώματοσ τὸ ἐργαζόμενον. (Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., KAT' IHTREION., 3.10)
  • Φύσισ δὲ ἐν μὲν ἔργοισ, τοῦ ἔργου τῇ πρήξει, ὃ βούλεται, τεκμαρτέον‧ ἐσ δὲ ταῦτα, ἐκ τοῦ ἐλινύοντοσ, ἐκ τοῦ κοινοῦ, ἐκ τοῦ ἔθεοσ‧ ἐκ μὲν τοῦ ἐλινύοντοσ καὶ ἀφειμένου, τὰσ ἰθυωρίασ σκέπτεσθαι, οἱο͂ν τὸ τῆσ χειρόσ‧ ἐκ δὲ τοῦ κοινοῦ, ἔκτασιν, ξύγκαμψιν, οἱο͂ν τὸ ἐγγὺσ τοῦ ἐγγωνίου πήχεοσ πρὸσ βραχίονα‧ ἐκ δὲ τοῦ ἔθεοσ, ὅτι οὐκ ἄλλα σχήματα φέρειν δυνατώτερον, οἱο͂ν σκέλεᾳ ἔκτασιν‧ ἀπὸ τουτέων γὰρ Ῥήϊστα πλεῖστον χρόνον ἔχοι ἂν μὴ μεταλλάσσοντα. (Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., KAT' IHTREION., 15.2)
  • Κατὰ δὲ τὴν βόρειον πλευρὰν ἀκρόπολισ ἐγγώνιοσ εὐερκὴσ ἐτετείχιστο διάφοροσ ἐχυρότητι. (Flavius Josephus, Antiquitates Judaicae, Book 15 478:1)

Synonyms

  1. forming an angle

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION