Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀπόφασις

Third declension Noun; Feminine Transliteration:

Principal Part: ἀπόφασις

Structure: ἀποφασι (Stem) + ς (Ending)

Etym.: a)po/fhmi

Sense

 1. a denial, negation

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ ἐκπώματα ἦν χρυσᾶ καὶ διάκονοι ὡραῖοι καὶ μουσουργοὶ καὶ γελωτοποιοὶ μεταξύ, καὶ ὅλωσ ἡδίστη τισ ἦν ἡ διατριβή, πλὴν ἀλλ’ ἕν με ἐλύπει οὐ μετρίωσ, ὁ Θεσμόπολισ ἐνοχλῶν καὶ ἀρετήν τινα πρόσ με διεξιὼν καὶ διδάσκων ὡσ αἱ δύο ἀποφάσεισ μίαν κατάφασιν ἀποτελοῦσι καὶ ὡσ εἰ ἡμέρα ἐστί, νὺξ οὐκ ἔστιν, ἐνίοτε δὲ καὶ κέρατα ἔφασκεν εἶναί μοι· (Lucian, Gallus, (no name) 11:6)
 • οὓσ δ’ ἡ πόλισ ἅπασα οὐ δύναται ἀναγκάσαι τὰ δίκαια ποιεῖν, κατὰ τούτων ἡ βουλὴ ψευδεῖσ ἀποφάσεισ πεποίηται; (Dinarchus, Speeches, 9:7)
 • ὅπου γ’ οὕτω καλῶσ καὶ δικαίωσ τῆσ ἀποφάσεωσ τῆσ κατὰ τούτου καὶ τῶν ἄλλων νυνὶ γεγενημένησ, καὶ τῆσ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλῆσ οὔτε τὴν Δημοσθένουσ οὔτε τὴν Δημάδου δύναμιν ὑποστειλαμένησ, ἀλλὰ τὸ δίκαιον αὐτὸ καὶ τἀληθὲσ προὐργιαίτερον πεποιημένησ, οὐδὲν ἧττον περιέρχεται Δημοσθένησ περί τε τῆσ βουλῆσ βλασφημῶν καὶ περὶ ἑαυτοῦ λέγων οἷσπερ ἴσωσ καὶ πρὸσ ὑμᾶσ αὐτίκα χρήσεται λόγοισ ἐξαπατῶν ὑμᾶσ, ὡσ "ἐγὼ Θηβαίουσ ὑμῖν ἐποίησα συμμάχουσ. (Dinarchus, Speeches, 14:2)
 • ἢ τὴν ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴν Δημοσθένην καὶ Δημάδην καὶ Κηφισοφῶντα ζητήσασαν ἓξ μῆνασ ἀδίκωσ εἰσ ὑμᾶσ πεποιῆσθαι τὰσ ἀποφάσεισ; (Dinarchus, Speeches, 53:4)
 • καὶ ποιῶ πάντων ἀτοπώτατον, ὡσ οὗτόσ φησι, πρότερον μὲν ἐναντίον τῇ τῆσ βουλῆσ ἀποφάσει ἀγῶνα ἀπολογούμενοσ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ, νυνὶ δὲ συνηγορῶν αὐτῇ, κατηγορῶν τούτου περὶ τῆσ γεγενημένησ ἀποφάσεωσ· (Dinarchus, Speeches, 58:1)
 • αὕτη, Δημόσθενεσ, τῆσ βουλῆσ ἡ ἀπόφασισ οὐκ ἐξηλέγχθη ψευδὴσ οὖσα, ἀληθινῆσ δὲ αὐτῆσ οὔσησ ἔδοξε τοῖσ δικασταῖσ ἀφεῖναι τὸν Πολύευκτον· (Dinarchus, Speeches, 71:1)
 • πότερ’ ἡ τῆσ βουλῆσ ἀπόφασισ, ἐὰν μὲν ἡμεῖσ οἱ κατήγοροι δέκα ὄντεσ τὸ ὕδωρ ἀναλώσωμεν ἅπαν καὶ ἀναβοήσωμεν ὡσ δεινόν ἐστιν ἀφεῖσθαι τοὺσ εἰλημμένουσ ἔχοντασ ἐπ’ αὐτοφώρῳ δῶρα κατὰ τῆσ πατρίδοσ, ἀληθὴσ καὶ δικαία ἔσται ἡ κατ’ Ἀριστογείτονοσ [ἀπόφασισ]· (Dinarchus, Speeches, 8:3)
 • φαίνεται, νοεῖται στέρησισ, οὐσίασ ἀπόφασισ οὖσα, καθάπερ ὄψεωσ τυφλότησ καὶ φωνῆσ σιωπὴ καὶ σώματοσ ἐρημία καὶ κενόν. (Plutarch, De primo frigido, chapter, section 4 1:1)
 • καὶ τούτοισ οὐχ ἥκιστα τοῖσ πάθεσιν ἐνδείκνυται τὸ ψυχρόν, ὅτι πρὸσ τὸ θερμὸν ὡσ οὐσία πρὸσ οὐσίαν ἢ πάθοσ πρὸσ πάθοσ οὐχ ὡσ ἀπόφασισ ἀντίκειται καὶ στέρησισ, οὐδὲ φθορὰ τίσ ἐστι τοῦ θερμοῦ καὶ ἀναίρεσισ ἀλλὰ φθαρτικὴ φύσισ καὶ δύναμισ. (Plutarch, De primo frigido, chapter, section 6 3:3)

Synonyms

 1. a denial

Related

Derived

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION