Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀγγελίᾱ

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀγγελίᾱ ἀγγελίᾱς

Structure: ἀγγελι (Stem) + ᾱ (Ending)

Etym.: a)/ggelos

Sense

 1. message, news, report
 2. Also, the substance or means of such communication
 3. instruction, command

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ὑπολειπομένησ δὲ τῆσ περὶ τῶν ὑπατικῶν ἀρχαιρεσιῶν φιλονεικίασ, ὃ δὴ χαλεπώτατον τῆσ στάσεωσ ἦν καὶ πρῶτον ἦρξε καὶ πλεῖστα πράγματα τῇ βουλῇ παρέσχε διαφερομένῃ πρὸσ τὸν δῆμον, ἀγγελίαι προσέπεσον σαφεῖσ, Κελτοὺσ αὖθισ ἀπὸ τῆσ Ἀδριατικῆσ ἄραντασ θαλάσσησ μυριάσι πολλαῖσ ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἐλαύνειν. (Plutarch, Camillus, chapter 40 1:1)
 • ἀγγελίαι κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἡ μὲν Ἰλλυριοὺσ ἡττᾶσθαι μάχῃ μεγάλῃ διὰ Παρμενίωνοσ, ἡ δὲ Ὀλυμπίασιν ἵππῳ κέλητι νενικηκέναι, τρίτη δὲ περὶ τῆσ Ἀλεξάνδρου γενέσεωσ, ἐφ’ οἷσ ἡδόμενον, ὡσ εἰκὸσ, ἔτι μᾶλλον οἱ μάντεισ ἐπῆραν ἀποφαινόμενοι τὸν παῖδα τρισὶ νίκαισ συγγεγεννημένον ἀνίκητον ἔσεσθαι. (Plutarch, Alexander, chapter 3 5:1)
 • τοιαῦτα ληροῦντα καὶ μειρακιευόμενον τὸν Ἀντώνιον ἀγγελίαι δύο καταλαμβάνουσιν, ἡ μὲν ἀπὸ Ῥώμησ, Λεύκιον τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ Φουλβίαν τὴν γυναῖκα πρῶτον ἀλλήλοισ στασιάσαντασ, εἶτα Καίσαρι πολεμήσαντασ, ἀποβεβληκέναι τὰ πράγματα καὶ φεύγειν ἐξ Ἰταλίασ, ἑτέρα δὲ ταύτησ οὐδὲν ἐπιεικεστέρα, Λαβιηνὸν ἐπάγοντα Πάρθουσ τὴν ἀπ’ Εὐφράτου καὶ Συρίασ ἄχρι Λυδίασ καὶ Ιὠνίασ Ἀσίαν καταστρέφεσθαι. (Plutarch, Antony, chapter 30 1:1)
 • εὖτέ νιν ἀγγελίαισ Εὐρυσθέοσ ἔντυ’ ἀνάγκα πατρόθεν χρυσόκερων ἔλαφον θήλειαν ἄξονθ’, ἅν ποτε Ταϋγέτα ἀντιθεῖσ’ Ὀρθωσίᾳ ἔγραψεν ἱράν. (Pindar, Odes, olympian odes, olympian 3 11:1)
 • ἰόντων δ’ ἐσ ἄφθιτον ἄντρον εὐθὺσ Χείρωνοσ αὐτίκ’ ἀγγελίαι· (Pindar, Odes, isthmian odes, isthmian 8 13:1)
 • φοβερὸσ λόγοσ καρδίαν ταράσσει ἀνδρὸσ δικαίου, ἀγγελία δὲ ἀγαθὴ εὐφραίνει αὐτόν. (Septuagint, Liber Proverbiorum 12:27)
 • ὥσπερ ὕδωρ ψυχρὸν ψυχῇ διψώσῃ προσηνέσ, οὕτωσ ἀγγελία ἀγαθὴ ἐκ γῆσ μακρόθεν. (Septuagint, Liber Proverbiorum 25:27)
 • παρῆλθεν ἐκεῖναι πάντα ὡσ σκιὰ καὶ ὡσ ἀγγελία παρατρέχουσα. (Septuagint, Liber Sapientiae 5:9)
 • οὐαὶ ἐπὶ οὐαὶ ἔσται, καὶ ἀγγελία ἐπὶ ἀγγελίαν ἔσται, καὶ ζητηθήσεται ὅρασισ ἐκ προφήτου, καὶ νόμοσ ἀπολεῖται ἐξ ἱερέωσ καὶ βουλὴ ἐκ πρεσβυτέρων. (Septuagint, Prophetia Ezechielis 7:26)
 • καὶ ἔσται ἐὰν εἴπωσι πρὸσ σέ. ἕνεκα τίνοσ σὺ στενάζεισ̣ καὶ ἐρεῖσ. ἐπὶ τῇ ἀγγελίᾳ, διότι ἔρχεται, καὶ θραυσθήσεται πᾶσα καρδία, καὶ πᾶσαι χεῖρεσ παραλυθήσονται, καὶ ἐκψύξει πᾶσα σὰρξ καὶ πᾶν πνεῦμα, καὶ πάντεσ μηροὶ μολυνθήσονται ὑγρασίᾳ. ἰδοὺ ἔρχεται καὶ ἔσται λέγει Κύριοσ. (Septuagint, Prophetia Ezechielis 21:7)

Synonyms

 1. message

 2. instruction

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION