Ancient Greek-English Dictionary Language

τετράκυκλος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: τετράκυκλος τετράκυκλον

Structure: τετρακυκλ (Stem) + ος (Ending)

Sense

  1. four-wheeled

Examples

  • Εὐξείνου Πόντοιο παρ’ ᾐόσιν ἄγχι Σινώπησ ἔσται τισ κατὰ Τύρσιν ὑπ’ Αὐσονίοισι προφήτησ, ἐκ πρώτησ δεικνὺσ μονάδοσ τρισσῶν δεκάδων τε πένθ’ ἑτέρασ μονάδασ καὶ εἰκοσάδα τρισάριθμον, ἀνδρὸσ ἀλεξητῆροσ ὁμωνυμίην τετράκυκλον. (Lucian, Alexander, (no name) 11:4)
  • τοῦ μόνου πίνει ὁ βασιλεύσ, τοῦ δὲ τοιούτου ὕδατοσ ἀπεψημένου πολλαὶ κάρτα ἅμαξαι τετράκυκλοι ἡμιόνειαι κομίζουσαι ἐν ἀγγείοισ ἀργυρέοισιν ἕπονταί οἱ. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 2, book 2, chapter 23 1:1)
  • μετὰ τούτουσ τετράκυκλοσ πηχῶν τεσσαρεσκαίδεκα, ὀκτὼ δὲ τὸ πλάτοσ, ἤγετο ὑπὸ ἀνδρῶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν, ἐπὶ δὲ ταύτησ ἐπῆν ἄγαλμα Διονύσου δεκάπηχυ σπένδον ἐκ καρχησίου χρυσοῦ, χιτῶνα πορφυροῦν ἔχον διάπεζον καὶ ἐπ’ αὐτοῦ κροκωτὸν διαφανῆ· (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:117)
  • τῇ δὲ τετρακύκλῳ ἱερεῖσ καὶ ἱέρειαι καὶ ἱεροστολισταὶ καὶ θίασοι παντοδαποὶ καὶ τὰ λῖκνα φέρουσαι. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:120)
  • "μετὰ δὲ ταύτασ ἤγετο τετράκυκλοσ πηχῶν ὀκτὼ πλάτοσ ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξήκοντα, ἐφ’ ἧσ ἄγαλμα Νύσησ ὀκτάπηχυ καθήμενον, ἐνδεδυκὸσ μὲν θάψινον χιτῶνα χρυσοποίκιλον, ἱμάτιον δὲ ἠμφίεστο Λακωνικόν. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:122)
  • "ἑξῆσ εἵλκετο ἄλλη τετράκυκλοσ μῆκοσ πηχῶν εἴκοσι,2 πλάτοσ ἑκκαίδεκα, ὑπὸ ἀνδρῶν τριακοσίων ἐφ’ ἧσ κατεσκεύαστο ληνὸσ πηχῶν εἴκοσι τεσσάρων, πλάτοσ πεντεκαίδεκα, πλήρησ σταφυλῆσ, ἐπάτουν δὲ ἑξήκοντα Σάτυροι πρὸσ αὐλὸν ᾄδοντεσ μέλοσ ἐπιλήνιον, ἐφειστήκει δ’ αὐταῖσ Σιληνόσ. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:127)
  • "ἑξῆσ ἐφέρετο τετράκυκλοσ μῆκοσ πηχῶν εἴκοσι πέντε, πλάτοσ τεσσαρεσκαίδεκα, ἤγετο δὲ ὑπὸ ἀνδρῶν ἑξακοσίων ἐφ’ ἧσ ἦν ἀσκὸσ τρισχιλίουσ ἔχων μετρητάσ, ἐκ παρδαλῶν ἐρραμμένοσ· (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:129)

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION