Ancient Greek-English Dictionary Language

σκύλαξ

Third declension Noun; Masc/Fem 동물 Transliteration:

Principal Part: σκύλαξ σκύλακος

Structure: σκυλακ (Stem) + ς (Ending)

Etym.: sku/llw

Sense

 1. young dog, whelp, puppy
 2. dog
 3. (of other young animals) whelp

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ἔφερε δὲ ὁ ἐπέραστοσ ἐν ταῖσ ἀγκάλαισ ἀθυρμάτιον ἄρκτου σκύλακα τὸ λάσιον αὐτῷ προσεοικότα. (Lucian, Dialogi Marini, doris and galataea, chapter 51)
 • θήλειαν μὲν μετὰ μῆνα ἑνδέκατον ἐξάγειν ἐπὶ θήραν, πρόσθεν δὲ ἔτι ἀπὸ δεκάτου μηνόσ, εἰ εὐπαγὴσ τύχοι καὶ μὴ ὑγρομελήσ, λαγῶ ἀπὸ χειρὸσ ἀφιέναι ἐν χωρίῳ περιφανεῖ, καὶ τὴν μὲν ἐγγύθεν ἐφιέναι τῷ λαγῷ τήν τε ὄψιν αὐτὴν ἐμπίμπλασθαι καὶ ἐγγὺσ ὁρῶσαν μετ̓ ἐλπίδοσ ἀγαθῆσ πονεῖν, κύνα δὲ ἄλλην τελείαν ἐφιέναι ὕστερον, ὡσ μὴ ἐπὶ πολὺ κακοπαθῆσαι τὴν σκύλακα μηδὲ ἀπαγορεῦσαι ὑπὸ καμάτου. (Arrian, Cynegeticus, chapter 25 1:1)
 • ἣ δὲ θαμινὰ καὶ εὐμαρῶσ ἐξελίσσουσα τὸν λαγῶ παραδώσει τῇ σκύλακι. (Arrian, Cynegeticus, chapter 25 2:1)
 • ἀλλ̓ ἵστασθαι μὲν τὸν ἔχοντα τὴν σκύλακα ἐν χωρίῳ, ὁποῖον ἤδη μοι λέλεκται, κρυπτόμενον οἷ μάλιστα τεκμήραιτο ἄν τισ ὅτι πονούμενοσ ὁ λαγὼσ ὑποκάμψασ ἥξει. (Arrian, Cynegeticus, chapter 25 7:1)
 • ὁρᾷσ τὸν Ἀκτέωνοσ ἄθλιον μόρον, ὃν ὠμόσιτοι σκύλακεσ ἃσ ἐθρέψατο διεσπάσαντο, κρείσσον’ ἐν κυναγίαισ Ἀρτέμιδοσ εἶναι κομπάσαντ’, ἐν ὀργάσιν. (Euripides, episode 14:1)
 • "ἠγανάκτει δὲ ὁ γέρων ἐπὶ τῷ ἔρωτι καὶ ὠργίζετο, τὰ τελευταῖα δὲ ὅμωσ ἐφῆκεν αὐτῷ ἐρᾶν, μετὰ δὲ τὴν Ἑκάτην τε ἀνήγαγεν ἐπαγομένην τὸν Κέρβερον καὶ τὴν Σελήνην κατέσπασεν, πολύμορφόν τι θέαμα καὶ ἄλλοτε ἀλλοῖόν τι φανταζόμενον τὸ μὲν γὰρ πρῶτον γυναικείαν μορφὴν ἐπεδείκνυτο, εἶτα βοῦσ ἐγίγνετο πάγκαλοσ, εἶτα σκύλαξ ἐφαίνετο. (Lucian, Philopsuedes sive incredulus, (no name) 12:13)
 • καὶ Σκύλαξ δὲ ἢ Πολέμων γράφει· (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 2, book 2, chapter 82 1:7)
 • ὀψὲ δ’ οὖν ἤδη σχεδὸν ἀπεγνωσμένοσ ἐκ τῆσ διώξεωσ προσῄει μετὰ δύο ἢ τριῶν ἑταίρων, αἵματοσ καὶ φόνου πολεμίων ἀνάπλεωσ, ὥσπερ σκύλαξ γενναῖοσ, ὑφ’ ἡδονῆσ ἀκρατῶσ τῇ νίκῃ συνεξενεχθείσ. (Plutarch, Aemilius Paulus, chapter 22 4:1)
 • ἐπεὶ δὲ τοῦτ’ οὐ ῥᾴδιον λαβεῖν οὐδ’ ἔστιν ὥσπερ ἐν Ἰνδοῖσ φησι Σκύλαξ εἶναι τοὺσ βασιλέασ τοσοῦτον διαφέροντασ τῶν ἀρχομένων, φανερὸν ὅτι διὰ πολλὰσ αἰτίασ ἀναγκαῖον πάντασ ὁμοίωσ κοινωνεῖν τοῦ κατὰ μέροσ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. (Aristotle, Politics, Book 7 222:1)
 • ὁ δὲ δεινόν τι ποιησάμενοσ ἐκέλευσε τοὺσ δορυφόρουσ ἐξευρόντασ τὸν ἄρχοντα ταύτησ τῆσ νεόσ, τῷ οὔνομα ἦν Σκύλαξ, τοῦτον δῆσαι διὰ θαλαμίησ διελόντασ τῆσ νεὸσ κατὰ τοῦτο, ἔξω μὲν κεφαλὴν ποιεῦντασ ἔσω δὲ τὸ σῶμα. (Herodotus, The Histories, book 5, chapter 33 3:3)

Synonyms

 1. young dog

 2. dog

 3. whelp

Similar forms

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION