Ancient Greek-English Dictionary Language

πρόσοικος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: πρόσοικος πρόσοικον

Structure: προσοικ (Stem) + ος (Ending)

Sense

  1. dwelling near to, bordering on, neighbouring, neighbours

Examples

  • Γαράμαντεσ μόνοι πρόσοικοι ὄντεσ, εὐσταλὲσ καὶ κοῦφον ἔθνοσ, ἄνθρωποι σκηνῖται, ἀπὸ θήρασ τὰ πολλὰ ζῶντεσ, ἐνίοτε οὗτοι ἐσβάλλουσι θηράσοντεσ ἀμφὶ τροπὰσ τὰσ χειμερινὰσ μάλιστα, ὑόντα τὸν θεὸν τηρήσαντεσ, ὁπότε τὸ πολὺ τοῦ καύματοσ σβεσθείη καὶ ἡ ψάμμοσ νοτισθείη καὶ ἀμηέπη βατὴ γένοιτο. (Lucian, Dipsades 2:1)
  • ὁ μὲν οὖν Κοκκωνᾶσ τὴν Καλχηδόνα ἐδοκίμαζεν ἐπιτήδειον εἶναι καὶ εὔκαιρον χωρίον, ^ τῇ τε Θρᾴκῃ καὶ τῇ Βιθυνίᾷ πρόσοικον, οὐχ ἑκὰσ οὐδὲ τῆσ Ἀσίασ καὶ Γαλατίασ καὶ τῶν ὑπερκειμένων ἐθνῶν ἁπάντων ὁ δὲ Ἀλέξανδροσ ἔμπαλιν τὰ οἴκοι προὔκρινεν, λέγων ὅπερ ἀληθὲσ ἦν, πρὸσ τὴν τῶν τοιούτων ἀρχὴν καὶ ἐπιχείρησιν ἀνθρώπων δεῖν παχέων καὶ ἠλιθίων τῶν ὑποδεξομένων, οἱούσ τοὺσ Παφλαγόνασ εἶναι ἔφασκεν ὑπεροικοῦντασ τὸ τοῦ Ἀβώνου τεῖχοσ, δεισιδαίμονασ τοὺσ πολλοὺσ καὶ πλουσίουσ, καὶ μόνον εἰ φανείη τισ αὐλητὴν ἢ τυμπανιστὴν ἢ κυμβάλοισ κροτοῦντα ἐπαγόμενοσ, κοσκίνῳ τὸ τοῦ λόγου μαντευόμενοσ, αὐτίκα μάλα πάντασ κεχηνότασ πρὸσ αὐτὸν καὶ ὥσπερ τινὰ τῶν ἐπουρανίων προσβλέποντασ. (Lucian, Alexander, (no name) 9:2)
  • λιμήν τε ἔνι αὐτόθι εὐόρμοσ, καὶ κώμη Πάσιρα, ἀπέχουσα ἀπὸ θαλάσσησ ἐξήκοντα σταδίουσ, καὶ οἱ πρόσοικοι αὐτῆσ Πασιρέεσ. (Arrian, Indica, chapter 26 3:1)
  • Σουσίοισι δὲ πρόσοικοι ὅτι εἰσὶν Οὔξιοι λέλεκταί μοι, κατάπερ Μάρδοι μὲν Πέρσῃσι προσεχέεσ οἰκέουσι, λῃσταὶ καὶ οὗτοι, Κοσσαῖοι δὲ Μήδοισι. (Arrian, Indica, chapter 40 7:1)
  • ἀλλὰ Νομᾶσ ἐοίκε τὴν ἀγαθὴν Τύχην ἔχειν ὡσ ἀληθῶσ σύνοικον καὶ σύνεδρον καὶ συνάρχουσαν, ἣ, καθάπερ ἐν κλύδωνι θολερῷ καὶ τεταραγμένῳ πελάγει, τῇ τῶν προσοίκων καὶ γειτόνων ἔχθρᾳ καὶ χαλεπότητι τὴν πόλιν φερομένην καὶ φλεγμαίνουσαν ὑπὸ μυρίων πόνων καὶ διχοστασιῶν παραλαβοῦσα τοὺσ μὲν ἀντιτεταγμένουσ θυμοὺσ καὶ φθόνουσ ὥσπερ πνεύματα κατέσβεσεν· (Plutarch, De fortuna Romanorum, section 9 1:2)
  • πρόσοικοσ γὰρ θάλαττα χώρᾳ τὸ μὲν παρ’ ἑκάστην ἡμέραν ἡδύ, μάλα γε μὴν ὄντωσ ἁλμυρὸν καὶ πικρὸν γειτόνημα· (Plato, Laws, book 4 7:1)
  • δευτέρων δὲ εὐφημιῶν Θησεύσ τε ἀρχηγέτησ καὶ Σμύρνα ὄνομα τῇ πόλει ταύτῃ, καὶ γένοσ Ἀττικὸν, καὶ Ιὤνων ὕστερον ὡσ εἰσ οἰκείαν εἴσοδοσ, καὶ τρίτη δὴ θέσισ καὶ κατοίκισισ τὸν Ἀλέξανδρον, οὗ δύο ταῦτα κάλλιστα καὶ μέγιστα μνημεῖα, ἥδε τε ἡ πόλισ καὶ ἡ τοῦ Νείλου πρόσοικοσ. (Aristides, Aelius, Orationes, 2:7)
  • ὀρθῶσ ἄρα καὶ δικαίωσ ὁ τοῦ Ἑλικῶνοσ πρόσοικοσ καὶ ὡσ εἰκὸσ ἦν τὸν αὐτὸν ἐκ θεῶν ἐπιπνοίασ ταῦτα λέγειν εἰληφότα τὸν μὲν τοιοῦτον ἄνδρα ὡσ θεὸν καὶ θεῶν ἐγγὺσ πρῶτον καὶ κράτιστον ἔθετο ὃσ αὐτὸσ πάντα νοήσῃ, τὸν δ’ ἀκούσαντα καὶ μαθόντα δεύτερον. (Aristides, Aelius, Orationes, 26:6)

Synonyms

  1. dwelling near to

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION