Ancient Greek-English Dictionary Language

κατάλυμα

Third declension Noun; Neuter 자동번역 Transliteration:

Principal Part: κατάλυμα κατάλυματος

Structure: καταλυματ (Stem)

Etym.: katalu/w II

Sense

  1. an inn, lodging

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • ἐγένετο δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἐν τῷ καταλύματι συνήντησεν αὐτῷ ἄγγελοσ Κυρίου καὶ ἐζήτει αὐτὸν ἀποκτεῖναι. (Septuagint, Liber Exodus 4:24)
  • ὡδήγησασ τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον, ὃν ἐλυτρώσω, παρεκάλεσασ τῇ ἰσχύϊ σου εἰσ κατάλυμα ἅγιόν σου. (Septuagint, Liber Exodus 15:13)
  • καὶ εἶπεν. εὗρεν ἡ δούλη σου χάριν ἐν ὀφθαλμοῖσ σου. καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνὴ εἰσ τὴν ὁδὸν αὐτῆσ καὶ εἰσῆλθεν εἰσ τὸ κατάλυμα αὐτῆσ καὶ ἔφαγε μετὰ τοῦ ἀνδρὸσ αὐτῆσ καὶ ἔπιε, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆσ οὐ συνέπεσεν ἔτι. (Septuagint, Liber I Samuelis 1:18)
  • καὶ ἔλαβε Σαμουὴλ τὸν Σαοὺλ καὶ τὸ παιδάριον αὐτοῦ καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺσ εἰσ τὸ κατάλυμα καὶ ἔθετο αὐτοῖσ ἐκεῖ τόπον ἐν πρώτοισ τῶν κεκλημένων ὡσεὶ ἑβδομήκοντα ἀνδρῶν. (Septuagint, Liber I Samuelis 9:22)
  • ὅτι οὐ κατῴκηκα ἐν οἴκῳ ἀφ̓ ἧσ ἡμέρασ ἀνήγαγον τοὺσ υἱοὺσ Ἰσραὴλ ἐξ Αἰγύπτου ἕωσ τῆσ ἡμέρασ ταύτησ καὶ ἤμην ἐμπεριπατῶν ἐν καταλύματι καὶ ἐν σκηνῇ, (Septuagint, Liber II Samuelis 7:6)
  • καὶ Ἱερουσαλὴμ ἦν ἀοίκητοσ ὡσ ἔρημοσ. οὐκ ἦν ὁ εἰσπορευόμενοσ καὶ ἐκπορευόμενοσ ἐκ τῶν γενημάτων αὐτῆσ, καὶ τὸ ἁγίασμα καταπατούμενον, καὶ υἱοὶ ἀλλογενῶν ἐν τῇ ἄκρᾳ, κατάλυμα τοῖσ ἔθνεσι. καὶ ἐξῄρθη τέρψισ ἐξ Ἰακώβ, καὶ ἐξέλιπεν αὐλὸσ καὶ κινύρα. (Septuagint, Liber Maccabees I 3:45)
  • ὑπομονὴ Ἰσραήλ, Κύριε, καὶ σῴζεισ ἐν καιρῷ κακῶν. ἱνατί ἐγενήθησ ὡσεὶ πάροικοσ ἐπὶ τῆσ γῆσ καὶ ὡσ αὐτόχθων ἐκκλίνων εἰσ κατάλυμα̣ (Septuagint, Liber Ieremiae 14:8)

Synonyms

  1. an inn

Related

Similar forms

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION